FV170 Kompveien målestasjon

6,8 km fra Vestre Kvaksrud

FV170 Kompveien målestasjon

Siste 13 måneder

Oppsummert

  1. Temperatur

    Siste 13 måneder

    Kan ikke oppsummere tidsperioden. Stasjonen mangler data.

Temperatur

August 2020–august 2021