E134 Grønliheia målestasjon

11,3 km fra Bandakjordet

E134 Grønliheia målestasjon

Siste 13 måneder

Oppsummert

  1. Temperatur

    Siste 13 måneder

    Kan ikke oppsummere tidsperioden. Stasjonen mangler data.

Temperatur

September 2020–september 2021