Pv98851 Skjeltene målestasjon

5,6 km fra Austnes

Pv98851 Skjeltene målestasjon

Siste 13 måneder

Oppsummert

  1. Temperatur

    Siste 13 måneder

    Kan ikke oppsummere tidsperioden. Stasjonen mangler data.

Temperatur

April 2021–april 2022