Farevarsel

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Nordenskiöld Land)Gult farenivå

På mandag ventes moderat snøskredfare i region Nordenskiöld Land. Snøskredproblem er fokksnø (flakskred) og vedvarende svakt lag (flakskred).
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Nord-Troms)Gult farenivå

På mandag ventes moderat snøskredfare i region Nord-Troms. Snøskredproblem er fokksnø (flakskred).
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Lyngen)Gult farenivå

På mandag ventes moderat snøskredfare i region Lyngen. Snøskredproblem er fokksnø (flakskred) og vedvarende svakt lag (flakskred).
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Tromsø)Gult farenivå

På mandag ventes moderat snøskredfare i region Tromsø. Snøskredproblem er fokksnø (flakskred).
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Sør-Troms)Gult farenivå

På mandag ventes moderat snøskredfare i region Sør-Troms. Snøskredproblem er nysnø (flakskred).
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Indre Troms)Gult farenivå

På mandag ventes moderat snøskredfare i region Indre Troms. Snøskredproblem er vedvarende svakt lag (flakskred).
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Lofoten og Vesterålen)Gult farenivå

På mandag ventes moderat snøskredfare i region Lofoten og Vesterålen. Snøskredproblem er nysnø (flakskred).
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Ofoten)Gult farenivå

På mandag ventes moderat snøskredfare i region Ofoten. Snøskredproblem er nysnø (flakskred).
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Salten)Gult farenivå

På mandag ventes moderat snøskredfare i region Salten. Snøskredproblem er nysnø (flakskred).
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Svartisen)Gult farenivå

På mandag ventes moderat snøskredfare i region Svartisen. Snøskredproblem er nysnø (flakskred).
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Betydelig snøskredfare (Trollheimen)Oransje farenivå

På mandag ventes betydelig snøskredfare i region Trollheimen. Snøskredproblem er fokksnø (flakskred).
Les mer

AnbefalingFerdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå skredterreng. Skred kan treffe enkelte skredutsatte veier og en sjelden gang bebyggelse.

Varseltrekant

Pågår: Betydelig snøskredfare (Romsdal)Oransje farenivå

På mandag ventes betydelig snøskredfare i region Romsdal. Snøskredproblem er fokksnø (flakskred).
Les mer

AnbefalingFerdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå skredterreng. Skred kan treffe enkelte skredutsatte veier og en sjelden gang bebyggelse.

Varseltrekant

Pågår: Betydelig snøskredfare (Sunnmøre)Oransje farenivå

På mandag ventes betydelig snøskredfare i region Sunnmøre. Snøskredproblem er fokksnø (flakskred).
Les mer

AnbefalingFerdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå skredterreng. Skred kan treffe enkelte skredutsatte veier og en sjelden gang bebyggelse.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Indre Fjordane)Gult farenivå

På mandag ventes moderat snøskredfare i region Indre Fjordane. Snøskredproblem er fokksnø (flakskred) og vedvarende svakt lag (flakskred).
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Betydelig snøskredfare (Jotunheimen)Oransje farenivå

På mandag ventes betydelig snøskredfare i region Jotunheimen. Snøskredproblem er fokksnø (flakskred) og vedvarende svakt lag (flakskred).
Les mer

AnbefalingFerdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå skredterreng. Skred kan treffe enkelte skredutsatte veier og en sjelden gang bebyggelse.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Indre Sogn)Gult farenivå

På mandag ventes moderat snøskredfare i region Indre Sogn. Snøskredproblem er fokksnø (flakskred) og nysnø (løssnøskred).
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Voss)Gult farenivå

På mandag ventes moderat snøskredfare i region Voss. Snøskredproblem er fokksnø (flakskred).
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Hallingdal)Gult farenivå

På mandag ventes moderat snøskredfare i region Hallingdal. Snøskredproblem er fokksnø (flakskred) og vedvarende svakt lag (flakskred).
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Hardanger)Gult farenivå

På mandag ventes moderat snøskredfare i region Hardanger. Snøskredproblem er fokksnø (flakskred).
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Vest-Telemark)Gult farenivå

På mandag ventes moderat snøskredfare i region Vest-Telemark. Snøskredproblem er fokksnø (flakskred) og vedvarende svakt lag (flakskred).
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Betydelig snøskredfare (Vest-Finnmark)Oransje farenivå

På mandag ventes betydelig snøskredfare i region Vest-Finnmark. Snøskredproblem er fokksnø (flakskred).
Les mer

AnbefalingFerdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå skredterreng. Skred kan treffe enkelte skredutsatte veier og en sjelden gang bebyggelse.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Nordenskiöld Land)Gult farenivå

På tirsdag ventes moderat snøskredfare i region Nordenskiöld Land.
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Vest-Finnmark)Gult farenivå

På tirsdag ventes moderat snøskredfare i region Vest-Finnmark.
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Nord-Troms)Gult farenivå

På tirsdag ventes moderat snøskredfare i region Nord-Troms.
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Lyngen)Gult farenivå

På tirsdag ventes moderat snøskredfare i region Lyngen.
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Tromsø)Gult farenivå

På tirsdag ventes moderat snøskredfare i region Tromsø.
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Sør-Troms)Gult farenivå

På tirsdag ventes moderat snøskredfare i region Sør-Troms.
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Lofoten og Vesterålen)Gult farenivå

På tirsdag ventes moderat snøskredfare i region Lofoten og Vesterålen.
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Indre Troms)Gult farenivå

På tirsdag ventes moderat snøskredfare i region Indre Troms.
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Ofoten)Gult farenivå

På tirsdag ventes moderat snøskredfare i region Ofoten.
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Salten)Gult farenivå

På tirsdag ventes moderat snøskredfare i region Salten.
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Trollheimen)Gult farenivå

På tirsdag ventes moderat snøskredfare i region Trollheimen.
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Svartisen)Gult farenivå

På tirsdag ventes moderat snøskredfare i region Svartisen.
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Romsdal)Gult farenivå

På tirsdag ventes moderat snøskredfare i region Romsdal.
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Sunnmøre)Gult farenivå

På tirsdag ventes moderat snøskredfare i region Sunnmøre.
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Betydelig snøskredfare (Jotunheimen)Oransje farenivå

På tirsdag ventes betydelig snøskredfare i region Jotunheimen.
Les mer

AnbefalingFerdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå skredterreng. Skred kan treffe enkelte skredutsatte veier og en sjelden gang bebyggelse.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Indre Fjordane)Gult farenivå

På tirsdag ventes moderat snøskredfare i region Indre Fjordane.
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Voss)Gult farenivå

På tirsdag ventes moderat snøskredfare i region Voss.
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Indre Sogn)Gult farenivå

På tirsdag ventes moderat snøskredfare i region Indre Sogn.
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Betydelig snøskredfare (Hardanger)Oransje farenivå

På tirsdag ventes betydelig snøskredfare i region Hardanger.
Les mer

AnbefalingFerdsel i skredterreng krever solid kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå skredterreng. Skred kan treffe enkelte skredutsatte veier og en sjelden gang bebyggelse.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Hallingdal)Gult farenivå

På tirsdag ventes moderat snøskredfare i region Hallingdal.
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Moderat snøskredfare (Vest-Telemark)Gult farenivå

På tirsdag ventes moderat snøskredfare i region Vest-Telemark.
Les mer

Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

Varseltrekant

Pågår: Kuling (Loppa - Slettnes fyr)Gult farenivå

Mandag formiddag økning til nordvestlig stiv kuling 15, kan hende sterk kuling 20. Mandag ettermiddag dreining mot nordøst. Mandag kveld minkende.

AnbefalingVurder å la båten ligge.

KonsekvenserMiddels høye bølger av større lengde. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk, som driver i tydelige markerte strimer med vinden.

Tidslinje

 1. mandag 21. januar 2019 kl 10 - Faren øker
 2. mandag 21. januar 2019 kl 19 - Faren er over
Varseltrekant

Ventes: Kuling (Viking og Aust-Tampen)Gult farenivå

Natt til tirsdag økning til sørlig sterk kuling 20 m/s, tirsdag formiddag dreiende søraust.

AnbefalingVurder å la båten ligge.

KonsekvenserMiddels høye bølger av større lengde. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk, som driver i tydelige markerte strimer med vinden.

Tidslinje

 1. tirsdag 22. januar 2019 kl 0 - Faren øker
 2. Ukjent sluttidspunkt
Varseltrekant

Ventes: Kuling (Området fra Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen)Gult farenivå

Natt til tirsdag økning til sørlig sterk kuling 20 m/s i vestlige del, tirsdag formiddag dreiende søraust.

AnbefalingVurder å la båten ligge.

KonsekvenserMiddels høye bølger av større lengde. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk, som driver i tydelige markerte strimer med vinden.

Tidslinje

 1. tirsdag 22. januar 2019 kl 0 - Faren øker
 2. Ukjent sluttidspunkt
Varseltrekant

Ventes: Kuling (Åna-Sira - Karmøy)Gult farenivå

Natt til tirsdag økning til søraust stiv kuling 15 m/s, tirsdag periodevis sterk kuling 20.

AnbefalingVurder å la båten ligge.

KonsekvenserSjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt.

Tidslinje

 1. tirsdag 22. januar 2019 kl 3 - Faren øker
 2. Ukjent sluttidspunkt
Varseltrekant

Ventes: Kuling (Utsira Sør og Utsira Nord)Gult farenivå

Tirsdag morgen økning til søraust sterk kuling 20 m/s.

AnbefalingIkke dra ut i småbåt.

KonsekvenserMiddels høye bølger av større lengde. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk, som driver i tydelige markerte strimer med vinden.

Tidslinje

 1. tirsdag 22. januar 2019 kl 7 - Faren øker
 2. Ukjent sluttidspunkt
Varseltrekant

Ventes: Kuling (Lindesnes - Åna Sira)Gult farenivå

Fra tirsdag formiddag sørøstlig stiv kuling 15 m/s, minkende tirsdag kveld.

AnbefalingVurder å la båten ligge.

KonsekvenserVed motorstopp kan man drive raskt mot land.

Tidslinje

 1. tirsdag 22. januar 2019 kl 11 - Faren øker
 2. Ukjent sluttidspunkt