Farevarsel

Varseltrekant

Pågår: Jordskredfare (deler av Trøndelag)Gult nivå

Vannmetningsgraden i bakken er svært høy og øker i takt med snøsmeltingen. Relativ høye temperaturer fører til snøsmelting, opp til 20-30 mm/24t. Dette gir økt fare for sørpeskred, jord- og flomskred langs bekker og i skråninger der snøen smelter. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.
Les mer

AnbefalingHold deg oppdatert om utviklingen av været og om skred- og flomsituasjonen. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.

KonsekvenserUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Varseltrekant

Pågår: Jordskredfare (deler av Sør-Norge)Gult nivå

Høye temperaturer fører til stor snøsmelting, også i høyfjellet, opp til 15-35 mm/24t. Vannmetningsgraden i bakken øker i takt med snøsmeltingen. Dette gir økende fare for sørpeskred, jord- og flomskred langs bekker og i skråninger der snøen smelter. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.
Les mer

AnbefalingHold deg oppdatert om utviklingen av været og om skred- og flomsituasjonen. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.

KonsekvenserUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Varseltrekant

Pågår: Jordskredfare (Troms og Finnmark og deler av Nordland)Gult nivå

Vannmetningsgraden i bakken er svært høy og øker i takt med snøsmeltingen. Høye temperaturer fører til stor snøsmelting, stedvis opp til 15-30 mm/24t. Dette gir økt fare for sørpeskred, jord- og flomskred langs bekker og i skråninger der snøen smelter. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Faren for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø, der snøen er vannmettet.
Les mer

AnbefalingHold deg oppdatert om utviklingen av været og om skred- og flomsituasjonen. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

KonsekvenserUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Varseltrekant

Pågår: Jordskredfare (Troms og Finnmark og deler av Nordland)Gult nivå

Vannmetningsgraden i bakken er svært høy og øker i takt med snøsmeltingen. Høye temperaturer fører til stor snøsmelting, stedvis opp til 20-40 mm/24t. Dette gir økt fare for sørpeskred, jord- og flomskred langs bekker og i skråninger der snøen smelter. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Faren for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø, der snøen er vannmettet.
Les mer

AnbefalingHold deg oppdatert om utviklingen av været og om skred- og flomsituasjonen. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

KonsekvenserUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Varseltrekant

Pågår: Jordskredfare (deler av Trøndelag)Gult nivå

Vannmetningsgraden i bakken er svært høy og øker i takt med snøsmeltingen. Relativ høye temperaturer fører til snøsmelting, opp til 20-35 mm/24t. Dette gir økt fare for sørpeskred, jord- og flomskred langs bekker og i skråninger der snøen smelter. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.
Les mer

AnbefalingHold deg oppdatert om utviklingen av været og om skred- og flomsituasjonen. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.

KonsekvenserUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Varseltrekant

Pågår: Jordskredfare (deler av Sør-Norge)Gult nivå

Høye temperaturer fører til stor snøsmelting, også i høyfjellet, opp til 15-30 mm/24t. Vannmetningsgraden i bakken øker i takt med snøsmeltingen. Dette gir økende fare for sørpeskred, jord- og flomskred langs bekker og i skråninger der snøen smelter. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.
Les mer

AnbefalingHold deg oppdatert om utviklingen av været og om skred- og flomsituasjonen. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.

KonsekvenserUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Varseltrekant

Pågår: Flomfare (Trøndelag og Nord-Norge )Gult nivå

Selv med lavere temperaturer torsdag forventes det snøsmelting i alle høydenivåer. Temperaturen ventes å øke igjen fredag.Der det ikke ligger snø i nedbørfeltet, altså det området som bidrar med vann til elva, er det ingen fare for flom. Kraftig snøsmelting har allerede gitt høy vannføring i elvene. Vannføringen forventes å forbli høy ut over denne uka (uke 23). Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.
Les mer

AnbefalingHold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

KonsekvenserUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Varseltrekant

Pågår: Flomfare (indre Trøndelag)Oransje nivå

Det er høy vannføring fra tidligere smelting og bygenedbør. Vannføringen ventes å stige fredag på grunn av ytterligere snøsmelting. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.
Les mer

AnbefalingHold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

KonsekvenserAlvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader

Varseltrekant

Pågår: Flomfare (Trøndelag og Nord-Norge )Gult nivå

Selv med lavere temperaturer torsdag forventes det snøsmelting i alle høydenivåer. Temperaturen ventes å øke igjen fredag. Der det ikke ligger snø i nedbørfeltet, altså det området som bidrar med vann til elva, er det ingen fare for flom. Kraftig snøsmelting har allerede gitt høy vannføring i elvene. Vannføringen forventes å forbli høy ut over denne uka (uke 23). Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.
Les mer

AnbefalingHold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

KonsekvenserUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Varseltrekant

Pågår: Skogbrannfare ventes (Østafjells)Gult nivå

Lokalt stor skogbrannfare der det ikke har kommet nedbør av betydning den siste tiden.

AnbefalingVær forsiktig med åpen ild.

KonsekvenserVegetasjon kan lett antennes og store områder kan bli berørt.

Tidslinje

 1. onsdag 3. juni 2020 kl 8 - Faren øker
 2. fredag 5. juni 2020 kl 12 - Faren er over
Varseltrekant

Pågår: Flomfare (ytre deler av Agder)Gult nivå

Det er ventet mye regn, opp mot 70 mm fra torsdag kveld til fredag morgen. Det ventes mest regn på ytre strøk. Nedbørmengdene og plasseringen er usikre. Følg med på værradar. Mye regn vil gi økende vannføring i små elver og bekker.
Les mer

AnbefalingHold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

KonsekvenserUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Varseltrekant

Pågår: Kuling (Åna-Sira - Obrestad)Gult nivå

Seint i kveld torsdag, auking til austleg stiv kuling 15 m/s, frå fredag morgon periodevis sterk kuling 20, frå fredag ettermiddag søraust periodevis stiv kuling 15.

AnbefalingIkke dra ut i småbåt.

KonsekvenserSjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt.

Tidslinje

 1. torsdag 4. juni 2020 kl 22 - Faren øker
 2. fredag 5. juni 2020 kl 20 - Faren er over
Varseltrekant

Pågår: Kuling (Torungen - Åna Sira)Gult nivå

Natt til fredag østlig stiv og periodevis sterk kuling 20 m/s. Fredag morgen minkende.

AnbefalingVurder å la båten ligge. Ikke dra ut i småbåt.

KonsekvenserSjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker.

Tidslinje

 1. torsdag 4. juni 2020 kl 23 - Faren øker
 2. fredag 5. juni 2020 kl 9 - Faren er over
Varseltrekant

Pågår: Mye regn (Agder)Gult nivå

Fra sent torsdag kveld til fredag formiddag ventes lokalt opptil 50-70 mm regn på 12 timer.

AnbefalingVurder behov for forebyggende tiltak. Sjekk veimeldinger (175.no).

KonsekvenserFare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon.

Tidslinje

 1. torsdag 4. juni 2020 kl 23 - Faren øker
 2. fredag 5. juni 2020 kl 11 - Faren er over
Varseltrekant

Pågår: Kraftige vindkast (Indre strok av Rogaland og Hordaland)Gult nivå

Frå natt til fredag til fredag ettermiddag kan det koma lokalt kraftige vindkast rundt 25 m/s.

AnbefalingSikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no).

KonsekvenserLøse gjenstander kan blåse avgårde. Broer kan bli stengt. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen.

Tidslinje

 1. fredag 5. juni 2020 kl 1 - Vinden øker
 2. fredag 5. juni 2020 kl 14 - Vinden avtar
Varseltrekant

Pågår: Kuling (Utsira Sør)Gult nivå

Sørøst sterk kuling 20 m/s.

AnbefalingIkke dra ut i småbåt.

KonsekvenserMiddels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk.

Tidslinje

 1. fredag 5. juni 2020 kl 2 - Faren øker
 2. fredag 5. juni 2020 kl 7 - Faren er over
Varseltrekant

Pågår: Kuling (Jomfruland - Torungen)Gult nivå

Natt til fredag østlig stiv kuling 15 m/s, fredag ettermiddag minkende.

AnbefalingVurder å la båten ligge. Ikke dra ut i småbåt.

KonsekvenserSjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker.

Tidslinje

 1. fredag 5. juni 2020 kl 5 - Faren øker
 2. fredag 5. juni 2020 kl 14 - Faren er over
Varseltrekant

Ventes: Kuling (Viking)Gult nivå

Skiftende sterk kuling 20 m/s.

AnbefalingIkke dra ut i småbåt.

KonsekvenserMiddels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk.

Tidslinje

 1. fredag 5. juni 2020 kl 8 - Faren øker
 2. fredag 5. juni 2020 kl 19 - Faren er over
Varseltrekant

Ventes: Flomfare (indre deler av Agder, Telemark og Buskerud)Gult nivå

Det er ventet mye regn fra fredag til søndag. Det vil også være betydelig snøsmelting. Både plassering og mengde nedbør er usikker. Følg med på værradar. Kombinasjonen mye regn og vedvarende snøsmelting vil gi økende vannføring. Det ventes rask vannføringsøkning i små og middels store elver. Reguleringer vil i noen tilfeller virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.
Les mer

AnbefalingHold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

KonsekvenserUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Varseltrekant

Ventes: Jordskredfare (Agder, Vestfold og Telemark og Viken)Gult nivå

Det ventes mye regn, lokalt 50-70 mm 24/t. Relativt høye temperaturer fører til stor snøsmelting. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er stedvis høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.
Les mer

AnbefalingHold deg oppdatert om utviklingen av været og om skred- og flomsituasjonen

KonsekvenserUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Varseltrekant

Ventes: Mye regn (Buskerud, Vestfold og Telemark)Gult nivå

Fra fredag morgen til lørdag ettermiddag ventes lokalt omkring 40 mm regn på 24 timer.

AnbefalingVurder behov for forebyggende tiltak. Sjekk veimeldinger (175.no).

KonsekvenserSe www.varsom.no for mer informasjon.

Tidslinje

 1. fredag 5. juni 2020 kl 8 - Faren øker
 2. Ukjent sluttidspunkt
Varseltrekant

Ventes: Flomfare (indre deler av Agder, Telemark og Buskerud)Gult nivå

Det er ventet mye regn fra fredag til søndag. Det vil også være betydelig snøsmelting. Både plassering og mengde nedbør er usikker. Følg med på værradar. Kombinasjonen mye regn og vedvarende snøsmelting vil gi økende vannføring. Det ventes rask vannføringsøkning i små og middels store elver. Reguleringer vil i noen tilfeller virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.
Les mer

AnbefalingHold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

KonsekvenserUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Varseltrekant

Ventes: Jordskredfare (Agder, Vestfold og Telemark og indre deler av Østlandet)Gult nivå

Det ventes mye regn. Relativt høye temperaturer fører til stor snøsmelting. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er stedvis høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 50 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.
Les mer

AnbefalingHold deg oppdatert om utviklingen av været og om skred- og flomsituasjonen

KonsekvenserUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Varseltrekant

Ventes: Kuling (Stavern - Jomfruland)Gult nivå

Fredag formiddag østlig periodevis stiv kuling 15 m/s, fredag ettermiddag minkende.

AnbefalingVurder å la båten ligge.

KonsekvenserSjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt. Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker.

Tidslinje

 1. fredag 5. juni 2020 kl 11 - Faren øker
 2. fredag 5. juni 2020 kl 15 - Faren er over
Varseltrekant

Ventes: Storm (Fladen)Gult nivå

Skiftende liten storm 22 m/s.

AnbefalingIkke dra ut i småbåt.

KonsekvenserHøye bølger. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden.

Tidslinje

 1. fredag 5. juni 2020 kl 12 - Faren øker
 2. Ukjent sluttidspunkt