Viewing Kvithamar0 km from Kvithamar
Last 13 months
Kvithamar observation station

Temperature

Nov. 2018–Nov. 2019

Precipitation

Nov. 2018–Nov. 2019

Wind

Nov. 2018–Nov. 2019