Ventar ny global varmerekord i 2016

El Niño kan gjere det komande året enda varmare enn det vi snart legg bak oss, meiner britiske forskarar.

Jente kjøler seg i Ganges i Allahabad

2015 har vore farleg varm for mange. I India tok ei kraftig hetebølge fleire tusen menneskeliv i mai i år. 2016 kan bli enda varmare globalt, viser nye prognosar.

Foto: JITENDRA PRAKASH / Reuters

– 2015 er på veg til å bli det varmaste året nokon gong målt. Desse prognosane indikerer at det er sannsynleg at 2016 blir minst like varm, om ikkje varmare, seier professor Chris Folland ved britiske Met Office.

Forskarane har lenge sagt at 2015 ligg an til å bli rekordvarm. Ni av dei elleve månadane som har gått har sett varmerekordar, med november som siste tilskott i rekka. Den siste haustmånaden gjekk inn i historia med 0,95 grader over normalen.

Om prognosane slår til, får vi tre rekordsettande år på rad.

Igjen får El Niño skulda

Klimafenomenet El Niño er venta å toppe seg rundt juletider i år, og dei høge temperaturane i Stillehavet vil halde fram inn i det nye året.

Kombinert med global oppvarming vil fenomenet vere med å dra temperaturen i 2016 over årets no veldig sikre rekord, skriv The Guardian.

Klimaforskar Rasmus Benestad er slett ikkje overraska over dei britiske forskarane sine prognosar.

– Det vanlege med El Niño er at det andre året er varmare enn det første, det er eit typisk mønster. Om ikkje noko endrar seg vesentleg, så vil prognosane treffe ganske godt, seier Benestad.

Land and ocean November

Slik fordelte temperaturen seg i rekordsettande november, viser NOAA sine målingar. Også Noreg var uvanleg varm denne månaden.

Foto: www.ncdc.noaa.gov

Berre vulkanar kan sette stoppar

Klimamodellane som er brukt baserer seg på store faktorar som driv klimaet, som El Niño. Men dei tek ikkje tilfeldige hendingar som vulkanutbrot.

Store vulkanutbrot kan verke avkjølande på den globale temperaturen.

– Det må vere eit kraftig utbrott i tropane for at det skal påverke den globale middeltemperaturen. Det kan gi eit lag av støv som legg seg i stratosfæren og blokkerer ute sola, forklarar klimaforskaren.

På toppen av langvarig trend

El Niño er ein naturleg variasjon i temperaturane i Stillehavet. Når den kjem på toppen av ein stadig varmare klode, blir resultatet eit klima og vêr utanfor det menneska har tilpassa seg.

– El Niño er ein knagg for å forstå kva som skjer i klimaet. Den aukar temperaturen på kloden med 0,1-0,2 grader, og det forstyrrar veldig mykje, forklarar Benestad.

Prognose for 2015

2015 (spørsmålsteiknet) vil mest sannsynleg slå alle tidlegare rekordar. Når 2016 får plass på dette kartet, ventar forskarane at den kjem enda høge opp på statistikken. Den rosa «skya» bak tabellen er klimamodellane. Dei viser alle moglege scenario for korleis framtida sitt klima kan bli.

Foto: Rasmus Benestad

No har klimamodellane blitt så gode at forskarane kan føresjå El Niño før den kjem. Dei same modellane blir brukt til å melde langvarige endringar i klimaet.

Etter El Niño, kjem La Niña, den kjølige motpolen til «gutebarnet». På grunn av henne vil ikkje 2017 følge opp varmerekordane, trur Benestad.

– Det brennande spørsmålet er om El Niño sine særtrekk vil endre seg ved endringar i klimaet. Nokre modellar tyder på det. Men uansett – det vil vere ein liten krusing på toppen av ein trend, avsluttar forskaren.