Tørken vil ingen ende ta

Det er den verste tørken på 70 år, og verre skal det verte. – Lite eller ingen nedbør i Sør-Noreg dei neste ti dagane, seier meteorologen.

Dårleg grasavling

AVLINGANE SVIR: Sjeldan har det vore eit slikt behov for regn i landet.

Foto: Harald Kolseth / NRK

Noreg er knusktørt. Tørken har ført til ei så alvorleg fôrkrise at bønder vurderer å slakte dyra sine. Dei underjordiske grunnvassreservoara skrumpar. Straumprisane stig. Det er så tørt at torevêr kan føre til skogbrann.

– Dei områda som skulle hatt nedbør ligg ikkje an til å få det, seier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid.

– Frå Lillehammer til Oslo, og sørover langs heile kysten opp til Bergen, vil det vere veldig tørt dei neste ti dagane. Det er snakk om lite eller ingen nedbør i Sør-Noreg.

Regn til inga nytte

Nokre stadar elles i landet får byevêr.

Akkumulert nedbør dei neste 10 dagane

AKKUMULERT NEDBØR: Nedbørsmengd dei neste ti dagane.

Foto: MET

Dette nedbørskartet viser at det i visse område kan komme opptil 30 mm nedbør i løpet dei neste ti dagane. Statsmeteorologen poengterer at det vil vere til dels store lokale variasjonar. Nokre stader kan det komme så mykje som det dobbelte.

Men til lita nytte.

– Det er mykje nedbør på kort tid, men jordsmonnet vil ikkje klare å fange den opp, seier han.

I staden for å trenge ned i jorda, så renn vatnet frå byevêr på overflata. Det vil difor ikkje ha særleg tyding for skogbrannfare og tørke.

– Vi treng frontnedbør som legg seg over tørkeområda og gjev sakte og jamn nedbør over lenger tid, men det har vi ikkje i sikte i Noreg dei neste ti dagane, seier Fagerlid.

– Vi har det ikkje i sikte på lang tid endå!

Geir Ottar Fagerlid

KAN VARE LENGE: Det varme og tørre vêret kan vare lenge, seier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid.

Foto: Meteorologisk Institutt

Har ikkje vore så tørt på 70 år

Sist gong det var så tørt var i 1947, men forskjellen er at då kom tørken i juli og august. I år har regn mange stadar i landet vore mangelvare i fleire månadar.

– Den vêrsituasjonen vi har no med tørt vêr og kontinentalluft har eigentleg halde på sidan i vinter. Kontinentallufta er tørr og varm, og har lite nedbør i seg. Det har ikkje vore skikkeleg vestavêr i Sør-Noreg på mange månadar, seier statsmeteorologen.

Det varme og tørre vêret har rett og slett låst seg.

Sommar i heile landet

Vestavêret som pleier prege Sør-Noreg har så langt i år flytta nordover, men også Nord-Noreg har fine sommardagar føre seg.

– Det ser ut som lovande sommarvêr for heile Noreg dei neste ti dagane, seier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid.

Og det kan vare ei god stund endå.

– Eg er sikker på at regnet kjem til slutt, men det spørst om det er litt for seint då.

Laster Twitter-innhold