Slik har isen i Arktis smeltet i sommer

Sjelden har det vært mindre is i Arktis på denne tiden av året. Men dårlig sommervær kan ha forhindret et historisk lavmål, mener forskere.

Se snøen smelte i Arktis

ANIMASJON: Cindy Starr / NASA

CO₂ i atmosfæren
418.9 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02°C
Les mer  om klima

Tall fra National Snow and Ice Data Center (NSIDC) viser at isen i Arktis hadde en utbredelse på 5,61 millioner kvadratkilometer i midten av august.

Bare to ganger tidligere har det vært registrert mindre is på denne tiden av året i Arktis siden NASA startet satellittmålinger på slutten av 1970-tallet. Sist gang var i 2012.

Ikke nytt lavmål

Før sommeren slo forskere alarm etter at isutbredelsen i mai lå langt under nivåene for samme periode i rekordåret 2012. Det ble anslått at Arktis-isen ville nå et historisk minimum i september, når utbredelsen har sitt sesongmessige bunnivå.

Nå viser de ferske målingene at det sannsynligvis ikke vil skje.

Graf isutbredelse

ÅRET I ARKTIS: Slik er isutbredelsen i Arktis i løpet av et år, målt i millioner kvadratkilometer. Svart strek: Gjennomsnitt for perioden 1981-2010. Grått felt: Standardavvik. Stiplet linje: Rekordåret 2012. Rød strek: 2016.

Foto: NSIDC
Isutbredelse sommer 2016

AUGUST 2016: Slik er utbredelsen av is i Arktis i midten av august. Den oransje linjen markerer medianen.

Foto: NSIDC
Sebastian Gerland

INGEN REKORD: – Men 2016 er fortsatt et år med lite is i Arktis, sier Sebastian Gerland ved Norsk Polarinstitutt.

Foto: Kim Holmen, Norsk Polarinstitutt
Lars Henrik Smedsrud

FORSVINNER GRADVIS: – Isen i Arktis kommer ikke plutselig til å forsvinne, sier Lars Henrik Smedsrud, professor ved UiB.

Foto: Universitetet i Bergen

– Utviklingen så langt tyder på at det sannsynligvis ikke blir ny rekord. Men 2016 er fortsatt et år med lite is i Arktis, selv om den sesongmessige smeltingen har ikke utviklet seg i like sterk grad i år som i 2012, sier seniorforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland.

Selv om 2016 er nok et år med lite is, sier Gerland at det alltid vil forekomme variasjoner fra år til år, både i utbredelse, tykkelse og geografisk fordeling.

Været har stor betydning

Men været er en sentral faktor. En varm sommer med mye sol i Arktis vil naturlig nok øke issmeltingen, samtidig som effekten av solen forsterkes ved at havet varmes opp.

– Man kan se forskjeller på isen om det har vært en varm eller kald sommer, sier Gerland.

Klimaforsker Walt Meier i NASA mener denne sommeren er et godt eksempel på hva værforholdene har å si for tempoet i issmeltingen. Ifølge NSIDC har sommerværet i Arktis vært preget av en kjølig og skyet værtype.

– Våre evner til å si noe om hvordan september blir i mai er begrenset, fordi issmeltingen er så sensitiv overfor forholdene i atmosfæren. Og du kan ikke forutse sommerværet, sier Meier.

Forsvinner ikke plutselig

– Det er mange prosesser i sving her, sier Lars Henrik Smedsrud, professor i polaroseanografi ved Universitetet i Bergen.

Varmetilførsel gjennom vindsystemer og havstrømmer er blant faktorene som påvirker issmeltingen, global oppvarming og økt CO2-nivå i atmosfæren er andre.

I motsetning til enkelte forskere som hevder at Arktis vil bli isfritt i løpet av de nærmeste årene, er ikke Smedsrud enig.

– Det er klimatiske variasjoner. Isen i Arktis kommer ikke plutselig til å forsvinne. Arktis varmes sakte opp i likhet med resten av kloden. Isen vil gradvis trekke seg lengre mot nord, mens variasjonene fra år til år sannsynligvis blir større enn de har vært til nå, sier han.

Isen i Arktis

SOMMERIS: Tall fra NSIDC viser at isen i Arktis hadde en utbredelse på 5,61 millioner kvadratkilometer i august.

Foto: Kate Ramsayer / NASA