Skund deg og nyt - dette kan vere sommarens varmaste veke

Kalde prognosar for sommaren - spesielt i nord.

Kaldt bad

Kanskje blir badinga berre for dei tøffaste i nord.

Foto: Fjeldstad, Knut / SCANPIX

Månadsvarselet for juli lovar ikkje strålande for nokon, men ekstra dårleg ser det ut for deg som er i Midt- og Nord-Noreg denne sommaren.

Kaldare trend

Karta under syner kvar i landet temperaturen kan bli høgare eller lågare enn vi er vant med. Men andre ord, gjennomsnittet av vêret dei siste 20 åra.

Områda der temperaturen kan bli liggande under snittet, er markert med blått. Høgare temperatur er markert med raudt.

Det er dessverre mykje blått å sjå på kartet, noko som gir signalar om at særleg Midt- og Nord-Noreg får ein kjøleg vêrtype utover sommaren.

Men heller ikkje Sør-Noreg slepp unna.

– Slik det ser ut no vil varmebølga vi ventar i Sør-Noreg dei første dagane av juli på ny bli avløyst av ein kjøligare vêrtype og vi vil gå tilbake til ein periode som liknar den vi har hatt før i sommar, seier Geir Kjærnli som er seniorkonsulent ved Meteorologisk institutt.

– Det vil seie at vi kan få typisk norsk sommar med skiftande vêr i Sør-Noreg, medan det dessverre kan bli ganske kaldt i Nord-og Midt-Noreg.

Men hugs, det er vanskeleg å melde vêret ein månad fram i tid, så det kan framleis vere håp for fine sommardagar.

Dette er normal temperatur

I desse prognosane frå det Europeiske regnesenteret ECMWF i Reading, England, er gjennomsnittleg døgntemperatur for dei siste 20 åra nytta. Vanlegvis når ein snakkar om "normaltemperatur" nyttar ein gjennomsnittet frå 1960-1990.

Slik har den normale sommer-temperaturen i dei fire største byane har vore i gjennomsnitt dei siste 20 åra:

Bading i Kabelvåg

Er dette sommarens mest fornuftige bade-antrekk?

Foto: Ida Beisvåg (@idabeisvag) / Instagram
  • Tromsø: 12,4 grader
  • Trondheim: 15 grader
  • Bergen: 15,8 grader
  • Oslo: 17 grader

– I Tromsø vil nok ikkje temperaturen ligge over dette gjennomsnittet, seier Kjærnli.

– Men prognosane kan endre seg!

Kvifor så kaldt?

Det er vanskeleg å seie kvifor temperaturen har blitt liggande låg i nord denne sommaren. Mest sannsynleg er det på grunn av polarfronten, fortel seniorforskar Kjærnli.

– Polarfronten er eit skille mellom den varme lufta frå subtropiske strøk, og den kalde lufta frå nordområda. Denne sommaren har polarfronten for det meste lege sør for oss, slik at vi har blitt liggande på den kalde sida.

Det ser ut som at denne sitasjonen vil halde fram det meste av juli, men det kan framleis komme varme soldagar innimellom.