Meteorologane åtvarar: – Kan bli vasstand på ekstremvêrnivå

Vasstanden er venta å kome nesten opp på nivå med ekstremvêret «Berit» i Nord-Noreg. No har dei auka overvakinga fram mot fredag.

Video Ekstremværet "Berit"

Ekstremvêret Berit tok i 2011 med seg brygger og rorbuer på grunn av høg vasstand og sterk vind som fekk bølgene til å slå langt inn på land. Torsdag og fredag kan vasstanden i Nord-Noreg kome opp på Berit-nivå i nord, men vinden blir ikkje like ille.

Foto: Nyhetsspiller

No er det fullmåne, og det astronomiske tidevatnet er på sitt høgste. I tillegg presser eit kraftig lågtrykk vatnet inn mot kysten nord i landet, og det får hjelp av kraftig pålandsvind frå eit lågtrykk som beveger seg langs kysten.

No har meteorologane sendt ut fase A-varsel for høg vasstand i Troms og Finnmark fredag, og sju fylke har fått OBS-varsel på grunn av alt frå vind, til regn og høg flo.

Tre toppar med høg flo

Torsdag og fredag er det venta vasstand godt over det som er meldt i tidevasstabellen frå Trøndelag til Finnmark.

Det er venta tre flo-toppar løpet av dei neste dagane. Den eine er venta torsdag ettermiddag og den andre natt til fredag.

Fredag føremiddag er den største og sterkaste flo-toppen venta, då hovudsakleg frå Harstad i Troms til Grense Jakobselv i Finnmark. Då kan vasstanden nærme seg nivået som floa var på under ekstremvêret Berit i 2011 i nord.

Meteorologane har sendt ut eit fase A-varsel, for denne hendinga. Dette varselet gjer at meteorologane auka overvakinga fram mot vêret skal treffe, men det er enno ikkje sendt ut noko ekstremvarsel.

– I Vardø kan havnivået vere berre 5-10 centimeter lågare enn det var under ekstremvêret «Berit», fortel vakthavande meteorolog i Tromsø, Hanne Sigrun Byhring.

Venta vasstand i nord
Foto: Meteorologisk institutt

OBS-varsel for sju fylker

Det er ikkje høg vasstand som er grunnen til OBS-varselet for alle.

I Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er det venta lokalt svært mykje nedbør frå torsdag ettermiddag til fredag.

I Møre og Romsdal og Trøndelag er det venta sørvest liten storm langs kysten frå torsdag til fredag, og natt til fredag kan det kome opp i full storm utsette plassar.

Også i Nordland er det venta ganske solid vind, med vestleg full storm i Lofoten og Vesterålen natt til fredag. I Troms og Finnmark er det venta sterk kuling fredag, noko som er med å forsterke den høge vasstanden, forklarar statsmeteorolog Hanne Sigrun Byhring.

Det blir altså mykje heftig vêr langs kysten fram mot helga. Meteorologane anbefaler å følge med på følge ned på nyheitene for oppdateringar på vêrsituasjonen i dagane framover.

Laster Twitter-innhold