Kven i Noreg har faktisk dårlegast vêr?

Dårleg vêr har vi alle av og til, men kven er det eigentleg som har klageretten her til lands?

Stormar i Norskehavet

HAUSTSTORM: Kalenderen viser 21. oktober. Årets første, ordentlege hauststorm er på veg mot Midt-Noreg i ein rasande fare. Som vakthavande meteorolog ved Vervarslinga i Nord-Noreg har eg radiointervju om morgonen. Akkurat denne morgonen snakkar eg med Emil Indsetviken frå NRK Nordland, som stiller meg spørsmålet: Kvifor verkar det som Helgeland alltid får gjennomgå?

Foto: met.no

Vi er som oftast mest interesserte i vêret akkurat der vi er, og vi ofrar kanskje ikkje så mykje merksemd til andre delar av landet. Mentaliteten «det er eg som har det verst!» kan fort bli eit faktum, uansett kvar i landet ein bur.

Men det er endå ei kjend sak at hardhausar nordlendingar er vant til mykje vêr av alle slag, og at dei vasstette vestlendingane både får store dosar regn og vind. Det er fordi dette er utsette stader for «vestavêr».

Noreg ligg generelt utsett til med ei lang kystlinje mot det opne havet og ligg derfor rett i skotlinja for lågtrykka som kjem frå vest. Høst og vinter er høgsesong for kraftig vestavêr og stormar som kan ta med seg både storm, mykje nedbør og høg vasstand.

Kvifor lågtrykka er så kraftige på denne tida og kvifor dei kjem akkurat der dei gjer blir styrte av fleire faktorar, noko vi allereie har prøvd å svare på tidlegare:

Men kven er det som får gjennomgå mest? Pokalen og klageretten går heilt klart til eit av fylka med kystlinje mot vest. La oss ta ein titt på talen til stasjonane. Kven er det eigentleg mest synd på?

Årsnedbør i Noreg

MYKJE REGN: Dei 15 stasjonane med høgast årsnedbør i millimeter (normalperiode 1961-1990). Søylenes fargar indikerer noko som fylke stasjonane høyrer til: Sogn og Fjordane (grønt), Hordaland (lyseblått) og Nordland (mørkeblått).

Foto: met.no

Berre Lurøy i Nordland har snike seg inn på ein 14.-plass, elles er det stasjonar på Vestlandet som toppar statistikken på årsnedbør. Det er jamt mellom medaljekandidatane, men det er Brekke i Sogn og Fjordane som tar ein knipen siger i kategorien.

Arve Wergeland går mot målestasjonen på Brekke i Gulen, stedet i Norge med dårligst vær

MEST NEDBØR: Brekke i Sogn og Fjordane toppar statistikken på årsnedbør i Noreg.

Foto: ANNA GYTRI / NRK

Stormdagane er litt meir spreidd utover kystlinja vår, men gullmedaljen går til Hasvik i Finnmark som nesten har tre gonger så mange stormdagar som 10.-plassen.

Med den klare talen til statistikken, har vi òg ein soleklar samanlagtvinnar:

Den vêrutsette over alle vêrutsette, som både må tole nedbør i bøtter og spann og ulande vind, og som hermed blir tildelt Noregs vêrpokal er Sogn og Fjordane. Gratulerer!

Tal stormdagar i Noreg

Dei ti stasjonane som har hatt flest dagar med storm i perioden 2010–2019. Søylene indikerer noko som fylke stasjonane høyrer til: Finnmark (gult), Sogn og Fjordane (grønt), Oppland (lilla), Møre og Romsdal (raudt), Trøndelag (rosa), Hordaland (lyseblått) og Nordland (mørkeblått).

Foto: met.no