John Smits: «Kom igjen'a, høytrykk!»

Oktober kan bli rekordtørr for meteorologane på Blindern. Nokre få dagar står att, og rekorden står og fell på eit høgtrykk i aust.

Meteorologisk institutt

Målestasjonen på Blindern har vore i aksjon sidan 1937. Minst oktober-nedbør målte den i 1947, men no kan det komme ein ny rekord på lista.

Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Ein kamp mellom høgtrykk og lågtrykk vil avgjere om meteorologane på Blindern sin lokale målestasjon vil sette ny, tørr rekord for oktober.

Vinn høgtrykket, blir dette den tørraste oktober målestasjonen i Oslo har målt sidan 1947.

Høgtrykket må innfri

John Smits

«Kom igjen'a, høytrykk!» Statsmeteorolog John Smits heiar på ny rekord på sin facebook-konto.

Foto: Kaland, Ole / Ole Kaland, NRK

Rekorden frå Blindern er på 10,6 mm nedbør i løpet av månaden. Så lang i oktober har målestasjonen teke imot 7,7 mm.

– Vi toler nokre regndropar til. Vi klarar oss om vi får 2,9 mm eller mindre, seier statsmeteorolog John Smits.

Fredag vil det komme nedbør inn frå vest. Det store spørsmålet er kor langt det vil strekke seg.

For aust for oss ligg eit høgtrykk og pressar i mot, men vil det klare å strekke sine beskyttande høgtrykk-vengjer over Oslo?

– I går sa prognosane «nedbør på fredag». No har nedbøren trekt seg lenger vestover, og høgtrykket har tatt i litt ekstra og trekt seg litt nærare oss, fortel Smits om prognosane for den knusktørre rekorden.

Frå klissvått til knusktørt

Nedbør oktober

Trøndelag og Nordland har utan tvil fått sin dose denne månaden.

Foto: Meteorologisk institutt

September var heilt motsett for områda aust i landet. Då regna det tre gonger så mykje som normalt på Aust- og Sørlandet, medan resten av landet var hadde tørrare vêr enn vi er vant til.

I oktober har det blitt snudd på hovudet.

«Eg kan komme med ei kopp vatn, frå Bindal'n om det følast tørt!» skreiv ein kar til John Smits.

Der har det vore nok vatn å ta av, for i Nordland og Trøndelag har nokre stasjonar målt 150 prosent av normal mengde regn i oktober.

På Blindern har oktober gitt 10 prosent av den normale mengda regn. Det er utslag av naturen sine tilfelle, fortel meteorologen.

– Oktober 2014 var den våtaste som er målt sidan målingane starta, så dette er naturlege variasjonar ifrå år til år.

Får svaret laurdag morgon

I Noreg har vi nokre finurlegheitar ved logging av nedbør. Den ferdige summen for oktobernedbøren får vi tidleg om morgonen laurdag 31. oktober, altså før oktober er heilt ferdig.

– Nedbøren som eventuelt kjem på laurdag blir logga søndag 1. november, for det er den dagen målaren blir tømt, fortel Smits.

Slik har det alltid vore, og slik må det bli verande. Målingane er nøydd å vere slik som før, så dei kan samanliknast, fortel meteorologen.

Så laurdag kan nedbøren berre komme, den øydeleggar ikkje for nokon rekordar. I alle fall ingen vi veit om enda.

Hedmark jorde

For stasjonane på Austlandet som har vore i gang sidan 1895, ser det ut til at oktober 1920 var den tørraste i historia. Nord-Odal i Hedmark fekk berre 0,2 mm den månaden. Det er ikkje stort meir enn dogg, fortel meteorologen.

Foto: @terjeloken / Instagram