Legg bak oss ein unormalt varm haust

Vinteren bankar på døra. Hausten vi har lagt bak oss var mildare enn vi er vant til, og spesielt november dreg opp snittet.

Lofoten i haust ?

Hausten har gitt mykje tørt og fint vêr over heile landet. På Yr.no/bilder kryr det av soldagar og fine naturbilder frå månadane som gjekk.

Foto: @swangsvik / Instagram

Kva hugsar du best frå hausten som gjekk? Var det uvêra «Petra» og «Roar», eller kanskje du hadde nokre fine turar i varmande haustsol?

Hausten som ligg bak oss var blant dei ti mildaste i ein serie som går tilbake til 1900. Den enda 2,1 grader over normalen for heile landet.

Vi er inne i desember, den siste månaden i året. Det er denne som vil avgjere kvar 2015 hamnar på statistikken. Den kjølege sommaren gjer at vi ikkje kan vente oss eit rekordår når det kjem til varme, i motsetning til kva resten av verda står ovenfor.

Held desember seg på normalen, vil året gå inn blant dei ti mildaste sidan 1900.

Blir den litt varmare hoppar vi opp på femte plass, men blir det kaldare dett vi ned til 15.-plass. Det kan ligge an til det første.

– Langtidsprognosane held på ganske mildt vêr framover, fortel Jostein Mamen som har utarbeida statistikkane frå Meteorologisk institutt. ​

Sjå kva som kjenneteikna vêret i månadane som gjekk:

Kontrastfylte september

Nedbør i september

Medan det bøtta ned aust for langfjella, var det fint og tørt i store delar av landet. Også Aust-Finnmark fekk meir nedbør enn normalen.

Foto: Meteorologisk institutt

Dryp, dryp! Det var regnet som stakk seg ut i september, for alt datt ned i same område.

Aust og sør i landet kom det opp mot tre gonger så mykje regn som normalen, medan resten av landet fekk langt mindre enn det vi er vande med.

Det er dei store regnvêra i starten av månaden, med ekstremvêret «Petra» i spissen, vi kan takke for dei høge tala på statistikken. Elles i landet var vêret både tørt og mildt.

  • September var 2,2 grader varmare enn normalen i landet.
  • Vi fekk 65 prosent av normal mengde nedbør
  • Dette var spesielt: Under flaumane Austafjells regna det mest i Drangedal i Telemark. Der fekk dei 117,8 mm regn i målaren i løpet av eit døgn 2. september.

Rekordtørr oktober i sør

Trass i at ekstremvêret «Roar» gjorde oktober våtare enn vi er vant til i Midt- og Nord-Noreg, gjorde det ikkje dei største utslaga på statistikken på landsbasis. Nokre stasjonar på Austlandet hadde, saman med oktober 1915, den tørraste oktoberen nokon gong målt, skriv met.no.

Slik var oktober på landsbasis:

  • Oktober var 1,2 grader varmare enn normalen
  • Vi fekk 65 prosent av normal mengde nedbør
  • Dette var spesielt: Svalbard lufthamn var snittemperaturen for oktober 3,7 grader høgare enn normalen.

November, du skjønne milde

Temperatur november
Foto: Meteorologisk Institutt

I november synte mange gradestokkar fleire varmegrader enn vi er vande med. Det er ein av dei 15 mildaste novembermånadane vi har hatt i Noreg etter 1900.

  • På landsbasis var den siste haustmånaden 2,8 grader varmare enn normalen.
  • Vi fekk 115 prosent av normal nedbør, altså våtare enn vi er vande med. Våtast var det på Vestlandet, i Trøndelag og Nordland.
  • Dette var spesielt: I Hedmark, Oppland og Buskerud vart det sett ny varmerekord for november med høvesvis 16,6 grader, 16,2 grader og 16,6 grader.