Her kjem ekstremvêret «Synne»

Det er venta store mengder nedbør og sterk vind i Rogaland og Agder frå midnatt. Meteorologane åtvarar.

ekstremværet Synne

Ekstremvêret «Synne» er venta å kome med svært mykje nedbør. NVE har sett flaumfaren til faregrad tre i dei råka områda. Det vil seie at det er fare for vassføring som kan føre til omfattande flaum og høg vassføring på utsette stader.

Foto: Meteorologisk institutt

Laurdag og natt til søndag er det venta ekstreme nedbørsmengder i Rogaland og Agder. Det kan kome 100–150 millimeter nedbør på 30 timar, og lokalt i indre strok kan det kome opp i 150–200 millimeter.

Meteorologane har sendt ut fase B-varsel for ekstremvêret «Synne».

– Det er like mykje nedbør som ein kan vente seg kvart 25–50. år. Det er ein veldig spesiell situasjon, fortel statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid ved vêrvarslinga på Vestlandet.

Den kraftige nedbøren startar rundt midnatt fredag, og er venta å halde fram til søndag. Verst blir det i indre strok av Agder og Rogaland.

Dei same områda låg på grensa til ekstremvarsel i dag tidleg, og i natt og utover helga er det venta enda meir nedbør:

Store mengder regn har gitt mye overvann og trafikale problemer på veiene i Rogaland.

Full storm langs kysten

Medan indre strok får mest nedbør, får ytre strok og kysten oppleve sterk vind. I Rogaland og Agder er det venta full storm laurdag og natt til søndag, melder meteorologen.

– Dei stadane som får lite nedbør får til gjengjeld mykje vind. Det blir skikkeleg ruskevêr, konstaterer Fagerlid.

Også i fjellet kan det bli full storm, altså vedvarande vind på 25 meter i sekundet.

Lufta som kjem inn med nedbøren er veldig mild. I låglandet er det venta temperaturar på 7–10 grader, og snøgrensa vil ligge heilt oppe på 1400 meter.

Rødknapplia tasta i Stavanger

Det var klissklass i Stavanger etter nedbøren natt til fredag. Natt til laurdag kjem det meir, melder meteorologane.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Lågtrykk frå Island

Lågtrykket er no i utvikling sør for Island. Det vil flytte seg sakte austover, og sveipe over Storbritannia på vegen. Også der er det sendt ut varsel for mykje uvêr. Lågtrykket vil komme med mykje varm og fuktig luft, som gir mykje nedbør når det treff Sør-Noreg frå sørvest.

– Fjella gir ein geografisk forsterking, dei gjer at vi får ekstra mykje nedbør, seier meteorologen.

Det vil også bli sendt ut OBS-varsel for mykje nedbør i Sogn og Fjordane og Hordaland laurdag. Men der vil ikkje verdiane blir så høge at det er vurdert ekstremt, forklarar Fagerlid.

Geir Ottar Fagerlid

Statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid melder om mykje nedbør og vind i helga. Også resten av Vestlandet vil merke uvêret, men der er ikkje vind og nedbør venta å kome opp på eit nivå som kvalifiserer til ekstremvarsel.

Foto: Meteorologisk Institutt

– Det er svært kraftig pålandsvind, så det vil bli merka best i midtre og indre strok.

Den varme og fuktige lufta vil bli dirigert inn i dei råka områda fram til søndag. Då er det venta å gå over til byevêr, og kaldare luft kjem inn.

Hald deg opp datert på nyheitene, og følg med på flaumvarsla på Varsom.no, er meteorologane si oppmoding.