Drømmer du om is i skjegget?

Har du en polfarer i magen? Lyst til å seile den nyåpnede snarvegen gjennom Arktis? Sjekk disse tipsene!

Knut Espen Solberg
Foto: Privat

Solberg i isen

Mørkt, kaldt og ensomt. Og for noen, - en stor drøm som går i oppfyllelse!

Foto: Privat
Iskart, Arktis

Slik ser et iskart ut!

I 2003, 2004 og 2005 prøvde jeg å seile gjennom nordvestpassasjen. Hver gang ble jeg møtt av store mengder is, og båten ble tvunget til å fryse inne.

I 2007, derimot, seilte jeg fra Grønland, gjennom Nordvestpassasjens flaskehals, Peel og Larsen Sound, og inn til Gjøahavn. Endelig igjennom!

Gjør riktige valg

I 2007 var det mye mindre is i Arktis enn tidligere år, og det var en viktig grunn til at vi lyktes. Men vi gjorde også noen riktige valg undervegs.

Kanskje har du også en polfarer i magen? Her er noen råd til deg som drømmer om å seile gjennom Nordvestpassasjen – den nyåpnede snarvegen gjennom Arktis:

Hold deg unna isen!

Når en seiler i is er utrykket «Den kloke kommer seg ut av situasjoner den vise aldri opplever» svært gjeldene. Det viktigste er å unngå isen så langt det lar seg gjøre. I mange tilfeller er det lønnsomt, både med tanke på sikkerhet og forbruk av tid å gå rundt partiene med is.

Er du nødt til å krysse store partier er det viktig å gjøre det du kan for ikke å havne i farlige situasjoner. Det dreier seg om å unngå en kombinasjon av sterk vind, dårlig sikt, sterke strømmer og havis. Hvis flere av de overnevnte faktorene inntreffer vil fartøyet løpe en relativt høy risiko.

Bruk iskart!

Den store forskjellen mellom å ferdes i disse farvannene i dag kontra på Roald Amundsens tid er iskartene. Ikke bare kan en forberede seilasen ved å se på iskart basert på statistikk fra tidligere år, men en kan også laste ned ferske satellitt bilder som blir tatt flere ganger i døgnet. Ved å bruke denne informasjonen kan en lettere unngå risikable situasjoner.

Mye av tiden ligger man i små beskyttede bukter hvor isens krefter ikke får fritt spillerom, og følger med på den informasjonen som er tilgjengelig. Når forholdene er tilfredstillende, beveger man seg så fort det lar seg gjøre gjennom de farlige områdene, til neste trygge havn.

Få deg en islos!

I dag finnes det værmeldinger som strekker seg mange dager frem i tid. Isens oppførsel er det derimot vanskeligere å forutsé. Det gis derfor ikke ut prognoser for isen i fremtiden.

Derfor bør et hvert skip som ferdes i området ha en islos. Det er en person som kan tolke iskartene. Han kombinerer denne informasjonen med værmeldinger og lokale forhold som tidevannstrømmer, fallvinder fra breer osv. Til sammen gir denne informasjonen et bildet av hvilke forhold som råder.

Bruk hodet!

I praksis betyr dette at teknologien gir skip som ferdes i isutsatte området en flott mulighet til å redusere risikoen for uhell. Men til syvende og sist er det menneskets dømmekraft som er det avgjørende.

God tur - eller eventuelt: god drøm!

Les mer fra Knut Espen Solberg