Arktisk uvær kan bli fatalt

Nå vil norske og russiske meteorologer samarbeide for å gi bedre værvarsler.

Skip i sterk storm

STERK VIND: Været i Arktis kan bli ubarmhhjertig, særlig om vinteren.

Foto: Audun Knudsen

Plutselig uvær kan forvandle gasseventyret i Barentshavet til en katastrofe. Nå skal norsk-russisk samarbeid mellom meteorologer gjøre tilværelsen tryggere - forhåpentligvis.

Båter blir til is

Om vinteren kan værforholdene i arktis blir ekstreme, forteller Erik Kolstad til yr.no. Han er forsker ved Bjerknessenteret, med uvær i nordområdene som spesialfelt.

En ansatt slår is av merdekanten på et oppdrettsanlegg på Frøya.

LIVSFARLIG: Ising kan føre til at båter kantrer.

Foto: Petter Vidar Vågsvær / NRK
Erik Kolstad

MER: – Jeg vet ikke hva russerne har i dag, men jeg skulle gjerne hatt mer, sier Erik Kolstad.

Foto: Fredrik Arff
Anton Eliassen

INITIATIVTAKER: Anton Eliassen er direktør ved Meteorologisk institutt.

Foto: met.no

– Det verste som skjer er at du får sterk vind og at sjøsprøyten iser ned båter og installasjoner.

– Instrumentene slutter plutselig å virke, og båter kan rett og slett kantre, sier forskeren.

Mer uvær i vente

Etterhvert som polisen smelter kan denne typen ekstremvær oppstå stadig oftere. Dette skjer samtidig med at menneskenes aktivitet i nordområdene øker, gjennom gass- og oljeutvinning, skipsfart, fiske og turisme.

Paradoksalt nok er Arktis et område med svært dårlige værvarsler.

– Hvis det er et sted vi bør forbedre værvarslene er det der, sier direktør ved Meteorologisk institutt Anton Eliassen. Det er han som har tatt initiativ til den norsk-russiske avtalen.

Om ikke varslene forbedres blir det ulykker, enkelt og greit, sier Erik Kolstad.

Utilgjengelige russere

Denne tirsdagen undertegner den norske forskningsministeren og den russiske ministeren for naturressurser og miljø en avtale om meteorologisk samarbeid.

Det viktigste som kommer ut av dette er tilgang på værobservasjoner fra russisk side, mener Kolstad.

– Det er store hull i Arktis i dag. Værmodellene vår er helt verdiløse hvis vi ikke har observasjoner av været.

Samarbeid med russerne har så langt vært preget av byråkrati og lukkethet, forteller Kolstad.

– Vi vet veldig lite om hva de holder på med forskningmessig. De publiserer lite på engelsk. De hadde tjent på å være mer synlig.

Har vær blitt maktspill?

At to land inngår samarbeidsavtale om værvarsling er ikke unikt. Det som skiller dagens avtale fra andre, er at den blir undertegnet av ministre.

– Har værvarsling blitt del av et politisk maktspill i nord?

– Nei, det er ikke så gale. Vi prøver å holde dette på et meteorologisk og ikke et politisk nivå. Diskusjonen om grenselinjen løser vi greit, fordi vi varsler for et stykke inn på hverandres områder, sier Eliassen.

– De som har virksomhet i nordområdene vil ha glede av dette. Men det gjenstår å se hvor mye bedre varslene faktisk blir, avslutter direktøren.

Kart over Barentshavet

Kart over Barentshavet.

Foto: Wikimedia Commons