85. måned over normaltemperaturen

Varmerekorder og temperatur langt over det normale på Svalbard og Jan Mayen skremmer klimaforskerne. – Det vi ser er ekstremt, sier Reidun Gangstø Skaland.

Måling av is på Svalbard

UVANT MED IS: Biolog Åshild Ønvik Pedersen fra Norsk Polarinstitutt og feltassistent Larissa Beumer gransker tykkelsen på overflateis på Svalbard, is som kommer på grunn av at nedbør stadig oftere kommer som regn. De to kartlegger hvilken effekt klimaendringene på øygruppen har å si for villreinen som lever der.

Foto: Odd-Arne Olderbakk / NRK

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,14 °C
Les mer  om klima

Ikke siden desember 2010 har det vært målt en «normal» gjennomsnittstemperatur på Svalbard. Snittet er regnet ut basert på gradene målt fra 1961 til 1990, men global oppvarming gjør at avviket fra normalen de siste årene har vært betydelig.

– I år ligger årsmiddeltemperaturen på Svalbard lufthavn an til å bli 2,2 minusgrader. Det er 4,5 grader over normalen, som er minus 6,7, forteller klimaforsker Skaland ved Meteorologisk institutt i Oslo.

Reidun Gangstø Skaland

BEKYMRET: Klimaforsker Reidun Gangstø Skaland sier tallene på Svalbard er ekstreme.

Foto: Mai-Linn Finstad / MET

– Ser aldri sånt på fastlandet

For hver måned som går, øker perioden med atypisk temperatur. Med mindre det skulle skje noe helt eksepsjonelt, blir julemånedenen den 85. måned på rad med avvik.

Temperaturen i desember ligger an til å havne hele ni grader over normalen.

Målestasjonene på Svalbard og de omkringliggende øyene gir forskerene en god pekepinn på situasjonen i hele Arktis. På alle målingene er tendensen den samme. Temperaturen går opp. Isen krymper.

– Det er på Svalbard vi har registrert den største oppvarmingen. Så store avvik ser vi aldri på fastlandet. Det er ekstremt, og utviklingen går veldig fort, sier Skaland.

GJENNOMSNITTSTEMPERATUR 1976-2016:

Temperaturen på Svalbard 1976-2016

AVVIK FRA NORMALEN 1976-2016:

Temperaturen på Svalbard 1976-2016

Opptining helt ned til 80 meter

Mens 2017 er på linje med de fleste av de senere år, var 2016 eksepsjonelt varmt på Svalbard. For første gang i historien var årsmiddeltemperaturen nær å bikke over på pluss-siden.

Minus 0,1 grad var soleklar ny rekord.

Målinger viste også at tinedybden i bakken også gikk dypere enn noensinne. Klimaforsker Ketil Isaksen bekreftet i november i fjor at det var målt opptining helt ned til 80 meter.

At permafrosten slipper i taket i det øverste jordlaget, gjør grunnen mer ustabil og mer utsatt for ras.

– Stadig mer av nedbøren kommer som regn i stedet for snø, og det gir økt risiko for flom og skred, sier Skaland.

Regnet gir også dårligere kår for dyrelivet ved at det dannes is på bakkken der det vanligvis har vært snø. Det gjør det problematisk for reinsdyr og fugler å få tak i mat, noe NRK belyste i serien «Vill viten» i oktober.

Der fulgte NRKs kamerateam forskerne Åshild Ønvik Pedersen og Larissa Beumer fra Norsk Polarinstitutt, som gransker hva klimaendringene har å si for svalbardreinens tilgang på mat.

Varmerekord på Jan Mayen i mai

I år er det satt døgnrekorder flere steder i Arktis. På Jan Mayen ble det målt 14,4 grader allerede 4. mai, en temperatur det ville stått respekt av helt sør på fastlandet.

– At årets høyeste temperatur kommer så tidlig, er veldig spesielt.

11,6 og 10,6 grader er vanligvis ganske greit på en 1. oktober. Men når målestedene er henholdsvis Bjørnøya og Ny-Ålesund, er det særdeles oppsiktsvekkende.

Som om ikke det var nok, slo også både Hopen og Ny-Ålesund til med ny månedsrekord på snitt-temperaturen i oktober med henholdsvis 4,7 og 4,9 grader.