Cuzco målestasjon: 0 m.o.h, 3,0 km fra punktet Cusco

Gjennomsnittlig temperatur per måned

Forklaring til grafen.

Forklaring til grafen:
Maksimum temperatur: Gjennomsnittlig maks døgntemperatur per måned
Minimum temperatur: Gjennomsnittlig minimum døgntemperatur per måned
Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned.
Normalperioden er 1961–1990.
Les mer om normaler her

Kilde: WMO
Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Temperatur
Måneder Normal Varmest Kaldest
Januar - 18,8° 6,6°
Februar - 18,8° 6,6°
Mars - 19,1° 6,3°
April - 19,7° 5,1°
Mai - 19,7° 2,7°
Juni - 19,4° 0,5°
Juli - 19,2° 0,2°
August - 19,9° 1,7°
September - 20,1° 4,0°
Oktober - 20,9° 5,5°
November - 20,6° 6,0°
Desember - 20,8° 6,5°