Værvarsel for oljeplattformene

Varslene i tabellen nedenfor er ikke spesiallaga for havområdene. De har f.eks. ikke oseanogram eller spesialinformasjon som inngår i vanlige havvarsel. Varslene er laget ut ifra modelldata.

Nordsjøen
Steder Søndag Mandag Tirsdag Onsdag
Kveld Morgen Dagtid Kveld Morgen Dagtid Kveld Morgen Dagtid
Alvheim 10° 10° 10° 10° 11° 10°
Balder 10° 10° 10° 11° 11° 10°
Brage 10° 10° 10°
Ekofisk A 11° 10° 10° 11° 12° 12° 12° 12° 12°
Ekofisk B 11° 10° 10° 11° 12° 12° 12° 12° 12°
Ekofisk C 11° 10° 10° 11° 12° 12° 12° 12° 12°
Ekofisk H 11° 10° 10° 11° 12° 12° 12° 12° 12°
Ekofisk J 11° 10° 10° 11° 12° 12° 12° 12° 12°
Eldfisk A 12° 10° 11° 11° 12° 12° 12° 12° 12°
Eldfisk B 11° 10° 11° 11° 12° 12° 12° 12° 12°
Gjøa Varseltrekant 10° 10°
Grane 11° 10° 10° 10° 11° 11° 10°
Gudrun 10° 10° 10° 11° 11° 10° 10° 11°
Gullfaks A Varseltrekant 10°
Gullfaks B Varseltrekant 10°
Gullfaks C Varseltrekant 10°
Gyda 11° 10° 10° 11° 12° 12° 12° 12° 12°
Heimdal 10° 10° 11° 10°
Huldra 10° 10°
Jotun A 10° 10° 10° 10° 11° 11°
Kvitebjørn Varseltrekant 10°
Oseberg A 10° 10° 10°
Oseberg B 10° 10° 10°
Oseberg C 10° 10° 10°
Oseberg Sør 10° 10° 10°
Oseberg Øst 10° 10°
Petrojarl Varg 11° 10° 10° 11° 11° 11° 11° 11° 11°
Ringhorne 10° 10° 10° 10° 11° 11° 10°
Sleipner A 11° 10° 10° 11° 11° 11° 10° 10° 11°
Sleipner T 11° 10° 10° 11° 11° 11° 10° 10° 11°
Snorre A Varseltrekant
Snorre B Varseltrekant
Statfjord A Varseltrekant 10°
Statfjord B Varseltrekant 10°
Statfjord C Varseltrekant 10°
Tor 11° 10° 10° 11° 12° 12° 12° 12° 12°
Troll A 10° 10°
Troll B 10° 10°
Troll C 10° 10°
Ula 11° 10° 10° 11° 12° 12° 12° 11° 12°
Valemon Varseltrekant 10°
Valhall 12° 10° 11° 11° 12° 12° 12° 12° 12°
Veslefrikk B 10° 10°
Visund Varseltrekant
Norskehavet
Steder Søndag Mandag Tirsdag Onsdag
Kveld Morgen Dagtid Kveld Morgen Dagtid Kveld Morgen Dagtid
Draugen Varseltrekant
Goliat
Heidrun
Kristin Varseltrekant
Njord A Varseltrekant
Norne
Åsgard A
Åsgard B