Ekstremvarsel – uværet pågår:Helgeland (Ylva), Saltfjellet, Salten og Ofoten (Ylva), Troms (Ylva)Les ekstremværvarselet

Værvarsel for oljeplattformene

Varslene i tabellen nedenfor er ikke spesiallaga for havområdene. De har f.eks. ikke oseanogram eller spesialinformasjon som inngår i vanlige havvarsel. Varslene er laget ut ifra modelldata.

Nordsjøen
Steder Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Kveld Morgen Dagtid Kveld Morgen Dagtid Kveld Morgen Dagtid
Alvheim Varseltrekant
Balder Varseltrekant
Brage Varseltrekant
Ekofisk A Varseltrekant
Ekofisk B Varseltrekant
Ekofisk C Varseltrekant
Ekofisk H Varseltrekant
Ekofisk J Varseltrekant
Eldfisk A Varseltrekant
Eldfisk B Varseltrekant
Gjøa Varseltrekant
Grane Varseltrekant
Gudrun Varseltrekant
Gullfaks A Varseltrekant
Gullfaks B Varseltrekant
Gullfaks C Varseltrekant
Gyda Varseltrekant
Heimdal Varseltrekant
Huldra Varseltrekant
Jotun A Varseltrekant
Kvitebjørn Varseltrekant
Oseberg A Varseltrekant
Oseberg B Varseltrekant
Oseberg C Varseltrekant
Oseberg Sør Varseltrekant
Oseberg Øst Varseltrekant
Petrojarl Varg Varseltrekant
Ringhorne Varseltrekant
Sleipner A Varseltrekant
Sleipner T Varseltrekant
Snorre A Varseltrekant
Snorre B Varseltrekant
Statfjord A Varseltrekant
Statfjord B Varseltrekant
Statfjord C Varseltrekant
Tor Varseltrekant
Troll A Varseltrekant
Troll B Varseltrekant
Troll C Varseltrekant
Ula Varseltrekant
Valemon Varseltrekant
Valhall Varseltrekant
Veslefrikk B Varseltrekant
Visund Varseltrekant
Norskehavet
Steder Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Kveld Morgen Dagtid Kveld Morgen Dagtid Kveld Morgen Dagtid
Draugen Varseltrekant
Goliat Varseltrekant
Heidrun
Kristin Varseltrekant
Njord A Varseltrekant
Norne
Åsgard A
Åsgard B