Værvarsel for oljeplattformene

Varslene i tabellen nedenfor er ikke spesiallaga for havområdene. De har f.eks. ikke oseanogram eller spesialinformasjon som inngår i vanlige havvarsel. Varslene er laget ut ifra modelldata.

Nordsjøen
Steder Søndag Mandag Tirsdag Onsdag
Kveld Morgen Dagtid Kveld Morgen Dagtid Kveld Morgen Dagtid
Alvheim 12° 11° 11° 10° 10° 11° 11° 11° 11°
Balder 12° 11° 10° 11° 10° 11° 11° 11° 12°
Brage 12° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 11° 11°
Ekofisk A 14° 13° 13° 13° 12° 12° 12° 12° 13°
Ekofisk B 14° 13° 13° 13° 12° 12° 12° 12° 13°
Ekofisk C 14° 13° 13° 13° 12° 12° 12° 12° 13°
Ekofisk H 14° 13° 13° 13° 12° 12° 12° 12° 13°
Ekofisk J 14° 13° 13° 13° 12° 12° 12° 12° 13°
Eldfisk A 14° 13° 12° 13° 12° 12° 12° 12° 13°
Eldfisk B 14° 13° 12° 13° 12° 12° 12° 12° 13°
Gjøa 12° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 11°
Grane 12° 11° 10° 11° 10° 11° 11° 11° 12°
Gudrun 12° 11° 11° 11° 10° 11° 11° 11° 12°
Gullfaks A 12° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10°
Gullfaks B 12° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10°
Gullfaks C 12° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10°
Gyda 14° 13° 12° 12° 11° 12° 12° 12° 13°
Heimdal 12° 11° 11° 11° 10° 11° 11° 11° 12°
Huldra 12° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 11°
Jotun A 12° 11° 11° 11° 10° 11° 11° 11° 12°
Kvitebjørn 12° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10°
Oseberg A 12° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 11° 11°
Oseberg B 12° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 11° 11°
Oseberg C 12° 10° 10° 10° 10° 10° 11° 11° 11°
Oseberg Sør 12° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 11° 11°
Oseberg Øst 12° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 11°
Petrojarl Varg 13° 12° 11° 11° 11° 11° 12° 12° 12°
Ringhorne 12° 11° 11° 11° 10° 11° 11° 11° 12°
Sleipner A 13° 12° 11° 11° 11° 11° 11° 11° 12°
Sleipner T 13° 12° 11° 11° 11° 11° 11° 11° 12°
Snorre A 11° 10° 10° 10° 10° 10°
Snorre B 11° 10° 10° 10° 10° 10° 10°
Statfjord A 12° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10°
Statfjord B 12° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10°
Statfjord C 12° 10° 10° 10° 10° 10° 10°
Tor 14° 13° 13° 12° 12° 12° 12° 12° 13°
Troll A 12° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 11° 11°
Troll B 12° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 11°
Troll C 12° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 11°
Ula 13° 13° 12° 12° 11° 12° 12° 12° 13°
Valemon 12° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10°
Valhall 14° 13° 13° 13° 12° 12° 12° 12° 13°
Veslefrikk B 12° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 11°
Visund 11° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10°
Norskehavet
Steder Søndag Mandag Tirsdag Onsdag
Kveld Morgen Dagtid Kveld Morgen Dagtid Kveld Morgen Dagtid
Draugen 10° 10° 10° 10°
Goliat
Heidrun 10° 10° 10°
Kristin 10°
Njord A 10° 10° 10°
Norne 10° 10° 10°
Åsgard A 10°
Åsgard B 10°