Værvarsel for oljeplattformene

Varslene i tabellen nedenfor er ikke spesiallaga for havområdene. De har f.eks. ikke oseanogram eller spesialinformasjon som inngår i vanlige havvarsel. Varslene er laget ut ifra modelldata.

Nordsjøen
Steder Søndag Mandag Tirsdag Onsdag
Dagtid Kveld Morgen Dagtid Kveld Morgen Dagtid Kveld Morgen
Alvheim -3°
Balder -1° -3°
Brage -3°
Ekofisk A -2°
Ekofisk B -2°
Ekofisk C -2°
Ekofisk H -2°
Ekofisk J -2°
Eldfisk A -1° -2°
Eldfisk B -2°
Gjøa -4°
Grane -1° -3°
Gudrun -1° -2°
Gullfaks A -2°
Gullfaks B -2°
Gullfaks C -2°
Gyda -1° -2°
Heimdal -4°
Huldra -3°
Jotun A -1° -4°
Kvitebjørn -3°
Oseberg A -3°
Oseberg B -3°
Oseberg C -3°
Oseberg Sør -3°
Oseberg Øst -3°
Petrojarl Varg -2° -3°
Ringhorne -1° -3°
Sleipner A -2° -3°
Sleipner T -2° -3°
Snorre A -2°
Snorre B -2°
Statfjord A -2°
Statfjord B -2°
Statfjord C -2°
Tor -2°
Troll A -4°
Troll B -4°
Troll C -4°
Ula -1° -1° -3°
Valemon -3°
Valhall -1° -2°
Veslefrikk B -3°
Visund -2°
Norskehavet
Steder Søndag Mandag Tirsdag Onsdag
Dagtid Kveld Morgen Dagtid Kveld Morgen Dagtid Kveld Morgen
Draugen -2° -3° -2° -3°
Goliat -1° -1°
Heidrun -1° -1° -2°
Kristin -1° -1° -1°
Njord A -1° -2° -2° -2°
Norne -1° -2°
Åsgard A -1° -1° -1°
Åsgard B -1° -1° -1°