Klimastatistikk for Norge

Langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for Norge.
Dette er beregnede gjennomsnittsverdier for hele Norge.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Tre grafer: De tre grafene under viser temperaturutviklingen for siste hele måned, siste hele sesong og året som helhet. Les forklaring til grafene over hver enkelt graf.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder, samt de fire årstidene, i tillegg til året under ett. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk vinter

Grafen under viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for årstiden.

Temperatur: Prikkene viser beregna gjennomsnittlig temperatur for årstiden. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet viser hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for vinter

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør vinter

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2019 -4,4° 2,3° 122,1 %
2018 -6,1° 0,6° 103,8 %
2017 -2,9° 3,7° 142,6 %
2016 -4,8° 1,8° 133,0 %
2015 -3,9° 2,8° 142,7 %
2014 -3,0° 3,7° 120,2 %
2013 -7,5° -0,8° 69,5 %
2012 -4,7° 2,0° 124,5 %
2011 -8,2° -1,6° 90,6 %
2010 -9,2° -2,5° 51,9 %
2009 -5,4° 1,3° 97,9 %
2008 -2,8° 4,0° 139,8 %
2007 -4,3° 2,5° 155,8 %
2006 -4,9° 1,9° 100,9 %
2005 -3,2° 3,5° 153,9 %
2004 -5,4° 1,3° 121,1 %
2003 -6,8° 0,0° 87,2 %
2002 -5,1° 1,7° 126,8 %
2001 -5,9° 0,8° 89,2 %
2000 -5,1° 1,7° 147,9 %
1999 -5,6° 1,1° 116,1 %
1998 -4,4° 2,3° 124,6 %
1997 -5,9° 0,9° 122,8 %
1996 -7,7° -0,9° 63,6 %
1995 -3,8° 3,0° 135,1 %
1994 -8,3° -1,5° 90,3 %
1993 -3,1° 3,6° 163,1 %
1992 -2,4° 4,3° 159,3 %
1991 -4,8° 2,0° 105,9 %
1990 -3,4° 3,3° 153,4 %
1989 -2,9° 3,8° 185,1 %
1988 -5,2° 1,6° 108,7 %
1987 -9,2° -2,4° 100,3 %
1986 -10,1° -3,3° 73,0 %
1985 -8,1° -1,3° 74,5 %
1984 -6,3° 0,5° 98,9 %
1983 -5,0° 1,8° 130,8 %
1982 -8,9° -2,1° 68,7 %
1981 -7,4° -0,6° 130,6 %
1980 -8,3° -1,5° 72,1 %
1979 -10,4° -3,6° 52,5 %
1978 -6,9° -0,1° 93,2 %
1977 -8,6° -1,9° 52,0 %
1976 -5,9° 0,8° 159,6 %
1975 -3,9° 2,8° 134,7 %
1974 -4,4° 2,4° 111,6 %
1973 -2,9° 3,8° 113,2 %
1972 -5,2° 1,5° 78,1 %
1971 -4,9° 1,8° 105,1 %
1970 -9,8° -3,0° 53,9 %
1969 -7,5° -0,7° 61,6 %
1968 -8,6° -1,8° 113,4 %
1967 -6,7° 0,0° 95,7 %
1966 -11,5° -4,7° 60,5 %
1965 -5,8° 0,9° 101,1 %
1964 -5,0° 1,7° 107,4 %
1963 -9,3° -2,5° 79,4 %
1962 -6,4° 0,3° 109,2 %
1961 -5,7° 1,1° 85,3 %
1960 -7,3° -0,5° 74,5 %
1959 -6,7° 0,1° 95,7 %
1958 -8,1° -1,3° 103,6 %
1957 -5,0° 1,7° 107,4 %
1956 -9,3° -2,5° 86,9 %
1955 -6,6° 0,2° 93,1 %
1954 -6,2° 0,6° 83,3 %
1953 -7,3° -0,5° 92,9 %
1952 -5,5° 1,3° 121,7 %
1951 -7,1° -0,3° 58,0 %
1950 -6,0° 0,8° 93,2 %
1949 -2,7° 4,0° 148,0 %
1948 -7,4° -0,7° 72,0 %
1947 -7,6° -0,8° 52,9 %
1946 -6,7° 0,1° 91,8 %
1945 -5,6° 1,1° 91,6 %
1944 -4,5° 2,3° 114,9 %
1943 -5,5° 1,2° 110,0 %
1942 -10,0° -3,2° 70,1 %
1941 -9,4° -2,6° 74,7 %
1940 -9,7° -2,9° 73,1 %
1939 -4,6° 2,2° 93,4 %
1938 -5,2° 1,6° 93,7 %
1937 -5,0° 1,7° 105,6 %
1936 -6,6° 0,1° 68,6 %
1935 -4,5° 2,3° 102,2 %
1934 -3,4° 3,3° 142,7 %
1933 -4,2° 2,6° 97,6 %
1932 -3,3° 3,4° 138,1 %
1931 -5,9° 0,8° 72,8 %
1930 -2,9° 3,9° 106,2 %
1929 -8,0° -1,2° 63,7 %
1928 -6,8° 0,0° 78,3 %
1927 -5,8° 1,0° 113,5 %
1926 -7,7° -0,9° 65,2 %
1925 -2,6° 4,1° 144,5 %
1924 -7,4° -0,6° 76,4 %
1923 -5,6° 1,2° 98,5 %
1922 -6,9° -0,1° 78,5 %
1921 -5,5° 1,2° 105,3 %
1920 -6,3° 0,4° 103,8 %
1919 -6,9° -0,2° 62,6 %
1918 -7,7° -0,9° 109,4 %
1917 -8,4° -1,7° 62,6 %
1916 -7,9° -1,1° 89,6 %
1915 -6,2° 0,6° 76,6 %
1914 -5,6° 1,2° 134,5 %
1913 -5,5° 1,2° 94,5 %
1912 -6,8° 0,0° 67,7 %
1911 -5,1° 1,6° 112,2 %
1910 -5,6° 1,2° 101,9 %
1909 -5,1° 1,7° 102,1 %
1908 -5,9° 0,9° 111,6 %
1907 -6,2° 0,6° 113,2 %
1906 -4,6° 2,1° 108,2 %
1905 -6,4° 0,4° 136,2 %
1904 -6,2° 0,6° 67,0 %
1903 -5,4° 1,3° 120,6 %
1902 -7,5° -0,7° 105,9 %
1901 -7,3° -0,6° 102,6 %
1900 -9,4° -2,6° 46,4 %