Klimastatistikk for Norge

Langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for Norge.
Dette er beregnede gjennomsnittsverdier for hele Norge.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Tre grafer: De tre grafene under viser temperaturutviklingen for siste hele måned, siste hele sesong og året som helhet. Les forklaring til grafene over hver enkelt graf.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder, samt de fire årstidene, i tillegg til året under ett. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk juli

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for måneden.

Temperatur: Prikkene viser beregna gjennomsnittlig temperatur i måneden for hver år. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk horisontal strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for juli

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør juli

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2018 14,5° 4,3° 53,0 %
2017 10,4° 0,1° 119,4 %
2016 11,2° 1,0° 117,8 %
2015 9,6° -0,7° 100,7 %
2014 14,5° 4,3° 68,8 %
2013 11,4° 1,2° 92,6 %
2012 9,9° -0,3° 122,6 %
2011 11,4° 1,2° 134,3 %
2010 11,5° 1,2° 137,6 %
2009 11,3° 1,1° 123,7 %
2008 11,7° 1,4° 81,4 %
2007 11,1° 0,9° 129,5 %
2006 12,3° 2,0° 87,0 %
2005 12,2° 2,0° 83,5 %
2004 11,0° 0,8° 94,8 %
2003 13,4° 3,1° 93,2 %
2002 11,6° 1,4° 117,1 %
2001 10,9° 0,6° 154,9 %
2000 10,5° 0,3° 83,8 %
1999 10,7° 0,5° 116,3 %
1998 10,4° 0,2° 92,6 %
1997 12,5° 2,3° 59,6 %
1996 9,2° -1,0° 79,8 %
1995 9,8° -0,4° 100,6 %
1994 12,4° 2,2° 62,0 %
1993 10,0° -0,1° 113,0 %
1992 9,4° -0,8° 131,4 %
1991 11,6° 1,4° 68,7 %
1990 10,4° 0,3° 105,7 %
1989 9,9° -0,3° 85,7 %
1988 11,6° 1,4° 174,1 %
1987 9,6° -0,6° 74,2 %
1986 10,1° -0,1° 90,8 %
1985 11,0° 0,8° 110,6 %
1984 9,5° -0,7° 85,6 %
1983 10,7° 0,5° 83,2 %
1982 11,1° 0,9° 92,6 %
1981 9,8° -0,4° 117,8 %
1980 11,4° 1,2° 56,5 %
1979 10,0° -0,2° 88,6 %
1978 10,1° 0,0° 94,0 %
1977 10,1° -0,1° 79,2 %
1976 10,6° 0,4° 79,8 %
1975 10,2° 0,0° 83,8 %
1974 9,7° -0,5° 128,7 %
1973 12,3° 2,1° 105,2 %
1972 12,4° 2,2° 94,7 %
1971 9,8° -0,4° 106,3 %
1970 9,7° -0,4° 152,0 %
1969 10,5° 0,3° 116,8 %
1968 9,2° -1,0° 55,2 %
1967 9,6° -0,6° 116,6 %
1966 10,3° 0,1° 110,8 %
1965 8,3° -1,9° 95,8 %
1964 9,2° -0,9° 132,6 %
1963 9,4° -0,8° 104,8 %
1962 8,8° -1,4° 67,5 %
1961 10,5° 0,3° 107,6 %
1960 11,4° 1,2° 124,7 %
1959 11,1° 0,9° 102,0 %
1958 9,7° -0,5° 107,1 %
1957 11,4° 1,2° 110,2 %
1956 10,5° 0,3° 69,5 %
1955 11,8° 1,5° 55,5 %
1954 11,0° 0,8° 114,9 %
1953 10,7° 0,6° 111,6 %
1952 9,6° -0,6° 118,3 %
1951 8,6° -1,6° 113,6 %
1950 10,4° 0,2° 94,1 %
1949 9,9° -0,3° 67,7 %
1948 11,8° 1,6° 90,1 %
1947 11,8° 1,6° 95,2 %
1946 11,5° 1,3° 93,4 %
1945 12,1° 1,9° 68,1 %
1944 11,1° 0,9° 78,7 %
1943 10,9° 0,7° 71,7 %
1942 9,9° -0,3° 81,9 %
1941 13,4° 3,2° 88,8 %
1940 9,8° -0,4° 125,0 %
1939 10,8° 0,7° 128,8 %
1938 11,9° 1,7° 113,4 %
1937 13,5° 3,3° 62,1 %
1936 11,5° 1,3° 149,0 %
1935 10,3° 0,1° 92,5 %
1934 12,5° 2,3° 72,3 %
1933 11,8° 1,6° 114,4 %
1932 11,0° 0,8° 120,1 %
1931 11,3° 1,1° 96,4 %
1930 12,1° 2,0° 94,6 %
1929 8,9° -1,3° 71,6 %
1928 7,9° -2,2° 135,5 %
1927 13,0° 2,8° 70,3 %
1926 10,9° 0,7° 95,9 %
1925 13,4° 3,2° 78,0 %
1924 11,0° 0,8° 96,5 %
1923 10,5° 0,3° 74,4 %
1922 10,9° 0,7° 99,3 %
1921 9,3° -0,9° 95,4 %
1920 10,3° 0,2° 139,7 %
1919 11,4° 1,2° 54,6 %
1918 11,4° 1,2° 76,0 %
1917 9,3° -0,9° 72,5 %
1916 12,0° 1,8° 83,0 %
1915 10,6° 0,4° 133,6 %
1914 13,3° 3,1° 57,7 %
1913 11,2° 1,0° 84,3 %
1912 11,5° 1,3° 60,6 %
1911 10,1° -0,1° 72,7 %
1910 10,0° -0,2° 73,1 %
1909 9,6° -0,6° 96,9 %
1908 10,4° 0,2° 93,9 %
1907 9,1° -1,1° 100,1 %
1906 10,2° 0,0° 85,1 %
1905 10,7° 0,5° 106,8 %
1904 9,6° -0,6° 72,6 %
1903 9,0° -1,2° 97,5 %
1902 7,6° -2,6° 96,8 %
1901 13,8° 3,5° 49,8 %
1900 8,4° -1,8° 107,8 %

Klimastatistikk vår

Grafen under viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for årstiden.

Temperatur: Prikkene viser beregna gjennomsnittlig temperatur for årstiden. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet viser hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for vår

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør vår

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2018 0,6° 1,0° 82,6 %
2017 0,4° 0,8° 132,6 %
2016 1,8° 2,2° 92,0 %
2015 1,2° 1,6° 146,7 %
2014 1,9° 2,3° 134,3 %
2013 -0,6° -0,2° 119,6 %
2012 1,0° 1,4° 141,8 %
2011 1,6° 2,0° 153,5 %
2010 0,0° 0,4° 113,0 %
2009 1,6° 2,0° 114,5 %
2008 0,1° 0,6° 101,8 %
2007 1,6° 2,1° 146,1 %
2006 -0,9° -0,5° 90,8 %
2005 -0,1° 0,3° 112,7 %
2004 1,7° 2,2° 97,4 %
2003 1,1° 1,6° 127,2 %
2002 1,8° 2,3° 110,7 %
2001 -1,3° -0,9° 94,9 %
2000 0,7° 1,1° 145,9 %
1999 0,2° 0,7° 112,6 %
1998 -0,7° -0,2° 101,7 %
1997 -0,8° -0,4° 165,2 %
1996 -0,9° -0,4° 72,3 %
1995 -0,4° 0,0° 116,0 %
1994 0,1° 0,6° 108,6 %
1993 0,6° 1,0° 106,1 %
1992 0,9° 1,4° 117,0 %
1991 0,4° 0,8° 91,9 %
1990 1,3° 1,8° 170,1 %
1989 1,2° 1,7° 120,3 %
1988 -1,3° -0,8° 85,9 %
1987 -1,4° -0,9° 82,7 %
1986 0,1° 0,6° 104,6 %
1985 -0,9° -0,5° 87,1 %
1984 0,4° 0,8° 81,4 %
1983 0,5° 1,0° 118,7 %
1982 0,2° 0,7° 137,5 %
1981 -1,1° -0,6° 85,2 %
1980 -0,4° 0,1° 66,7 %
1979 -0,9° -0,4° 114,0 %
1978 -0,8° -0,4° 74,2 %
1977 -1,1° -0,6° 94,0 %
1976 -0,6° -0,2° 90,4 %
1975 -0,2° 0,2° 86,5 %
1974 0,9° 1,4° 56,1 %
1973 0,1° 0,6° 135,1 %
1972 0,3° 0,8° 97,1 %
1971 -1,3° -0,8° 97,0 %
1970 -1,1° -0,7° 70,5 %
1969 -1,4° -0,9° 81,2 %
1968 -1,0° -0,5° 119,3 %
1967 0,2° 0,6° 151,0 %
1966 -2,2° -1,8° 109,3 %
1965 -1,2° -0,7° 84,8 %
1964 0,2° 0,6° 72,4 %
1963 -0,2° 0,3° 94,4 %
1962 -2,5° -2,0° 85,2 %
1961 0,1° 0,6° 132,0 %
1960 1,2° 1,6° 68,9 %
1959 1,1° 1,6° 93,9 %
1958 -2,8° -2,3° 89,5 %
1957 -0,7° -0,2° 80,8 %
1956 -0,9° -0,4° 83,8 %
1955 -2,4° -2,0° 104,4 %
1954 0,4° 0,8° 82,9 %
1953 0,6° 1,1° 147,8 %
1952 -0,4° 0,0° 82,7 %
1951 -2,0° -1,5° 78,6 %
1950 0,5° 1,0° 109,9 %
1949 -0,3° 0,2° 137,7 %
1948 1,3° 1,7° 122,2 %
1947 -1,5° -1,1° 92,6 %
1946 -0,2° 0,3° 99,3 %
1945 0,6° 1,1° 134,6 %
1944 -1,6° -1,2° 93,4 %
1943 0,6° 1,1° 171,2 %
1942 -2,2° -1,7° 82,6 %
1941 -2,2° -1,7° 52,8 %
1940 -1,3° -0,8° 69,1 %
1939 -0,7° -0,3° 84,2 %
1938 0,4° 0,8° 165,9 %
1937 0,4° 0,9° 80,5 %
1936 -0,3° 0,1° 61,9 %
1935 -1,3° -0,8° 79,4 %
1934 -0,2° 0,3° 97,8 %
1933 -0,6° -0,2° 73,3 %
1932 -1,1° -0,6° 72,3 %
1931 -1,4° -1,0° 80,9 %
1930 0,5° 1,0° 91,4 %
1929 -0,6° -0,2° 108,4 %
1928 -0,4° 0,0° 53,9 %
1927 -1,4° -0,9° 103,5 %
1926 -0,1° 0,3° 109,8 %
1925 -1,1° -0,6° 93,8 %
1924 -2,6° -2,1° 83,6 %
1923 -0,9° -0,4° 72,8 %
1922 -1,3° -0,8° 108,7 %
1921 1,5° 1,9° 140,9 %
1920 1,5° 1,9° 131,6 %
1919 -0,8° -0,3° 83,6 %
1918 0,3° 0,8° 66,7 %
1917 -3,3° -2,9° 84,5 %
1916 -1,5° -1,0° 73,8 %
1915 -2,2° -1,8° 101,5 %
1914 -0,6° -0,1° 119,1 %
1913 0,3° 0,8° 108,8 %
1912 -0,5° 0,0° 86,1 %
1911 0,0° 0,5° 89,3 %
1910 0,5° 1,0° 107,4 %
1909 -2,9° -2,4° 68,2 %
1908 -1,4° -0,9° 70,3 %
1907 -0,3° 0,2° 91,7 %
1906 -0,9° -0,5° 140,8 %
1905 -0,8° -0,4° 77,7 %
1904 -0,9° -0,5° 82,4 %
1903 0,1° 0,6° 117,8 %
1902 -2,2° -1,7° 66,6 %
1901 -0,4° 0,2° 82,2 %
1900 -2,0° -1,6° 97,8 %

Klimastatistikk år

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for hele året.

Temperatur: Prikkene viser gjennomsnittlig middeltemperatur. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk horisontal strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet gir en indikasjon på hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for År

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør år

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2017 2,2° 1,1° 118,8 %
2016 2,5° 1,5° 100,5 %
2015 2,9° 1,8° 124,2 %
2014 3,3° 2,2° 99,9 %
2013 2,0° 1,0° 111,3 %
2012 1,4° 0,4° 106,2 %
2011 2,9° 1,8° 130,1 %
2010 0,0° -1,0° 82,9 %
2009 2,0° 1,0° 101,1 %
2008 2,3° 1,4° 105,5 %
2007 2,2° 1,3° 118,3 %
2006 2,8° 1,8° 108,7 %
2005 2,4° 1,4° 118,4 %
2004 2,3° 1,3° 108,8 %
2003 2,2° 1,3° 106,2 %
2002 2,0° 1,1° 92,1 %
2001 1,3° 0,3° 103,3 %
2000 2,6° 1,6° 116,6 %
1999 1,9° 0,9° 109,8 %
1998 1,3° 0,3° 104,9 %
1997 2,0° 1,0° 108,2 %
1996 0,7° -0,2° 81,1 %
1995 1,3° 0,3° 108,5 %
1994 1,2° 0,2° 100,7 %
1993 1,2° 0,2° 97,3 %
1992 2,1° 1,1° 115,6 %
1991 1,8° 0,9° 100,2 %
1990 2,8° 1,8° 120,4 %
1989 2,6° 1,6° 121,6 %
1988 1,4° 0,5° 107,6 %
1987 0,2° -0,8° 94,6 %
1986 0,6° -0,4° 97,8 %
1985 -0,2° -1,2° 102,4 %
1984 1,6° 0,7° 89,3 %
1983 1,5° 0,5° 124,5 %
1982 1,4° 0,4° 104,8 %
1981 -0,1° -1,1° 93,8 %
1980 0,5° -0,4° 86,2 %
1979 0,2° -0,8° 95,6 %
1978 0,3° -0,7° 94,5 %
1977 0,6° -0,3° 85,6 %
1976 0,6° -0,4° 83,9 %
1975 1,9° 0,9° 118,2 %
1974 2,2° 1,2° 89,0 %
1973 1,2° 0,2° 114,8 %
1972 1,9° 0,9° 90,9 %
1971 1,0° 0,1° 111,8 %
1970 0,4° -0,5° 85,8 %
1969 0,7° -0,3° 82,4 %
1968 0,2° -0,7° 87,3 %
1967 1,2° 0,3° 116,3 %
1966 -0,3° -1,3° 91,6 %
1965 0,2° -0,7° 86,6 %
1964 1,4° 0,4° 112,4 %
1963 0,8° -0,2° 91,6 %
1962 0,2° -0,8° 98,6 %
1961 1,9° 0,9° 108,9 %
1960 1,2° 0,2° 78,2 %
1959 2,2° 1,2° 90,1 %
1958 0,4° -0,6° 88,8 %
1957 1,3° 0,3° 105,1 %
1956 0,3° -0,7° 88,2 %
1955 0,1° -0,9° 87,8 %
1954 1,2° 0,2° 94,3 %
1953 2,4° 1,4° 111,1 %
1952 0,2° -0,8° 85,4 %
1951 1,0° 0,0° 93,3 %
1950 1,5° 0,6° 96,6 %
1949 2,1° 1,1° 111,1 %
1948 1,6° 0,7° 109,2 %
1947 0,6° -0,4° 80,0 %
1946 1,6° 0,6° 95,0 %
1945 1,5° 0,6° 88,2 %
1944 1,5° 0,5° 95,0 %
1943 1,8° 0,9° 107,8 %
1942 -0,2° -1,2° 95,9 %
1941 -0,1° -1,1° 77,9 %
1940 0,1° -0,9° 84,7 %
1939 1,3° 0,3° 91,6 %
1938 2,7° 1,7° 115,1 %
1937 1,9° 0,9° 77,6 %
1936 1,6° 0,6° 91,3 %
1935 1,4° 0,4° 92,5 %
1934 2,7° 1,8° 108,1 %
1933 1,7° 0,8° 80,5 %
1932 1,7° 0,7° 102,7 %
1931 0,6° -0,4° 87,6 %
1930 2,4° 1,4° 92,0 %
1929 0,8° -0,1° 96,0 %
1928 0,7° -0,3° 88,0 %
1927 0,5° -0,4° 91,7 %
1926 0,9° -0,1° 93,2 %
1925 1,1° 0,1° 100,2 %
1924 1,2° 0,2° 95,6 %
1923 0,3° -0,7° 91,4 %
1922 0,6° -0,4° 87,4 %
1921 1,3° 0,3° 114,2 %
1920 2,0° 1,0° 100,2 %
1919 0,1° -0,9° 78,4 %
1918 1,2° 0,2° 89,5 %
1917 -0,2° -1,2° 94,2 %
1916 0,9° 0,0° 90,5 %
1915 -0,7° -1,7° 73,9 %
1914 1,8° 0,8° 94,9 %
1913 1,5° 0,5° 90,4 %
1912 0,8° -0,2° 83,7 %
1911 1,5° 0,5° 88,8 %
1910 1,5° 0,5° 86,1 %
1909 0,2° -0,8° 95,5 %
1908 1,1° 0,1° 90,8 %
1907 1,1° 0,1° 92,4 %
1906 1,2° 0,2° 96,7 %
1905 1,0° 0,0° 97,3 %
1904 0,4° -0,5° 77,1 %
1903 1,0° 0,1° 98,1 %
1902 -0,3° -1,3° 86,3 %
1901 1,3° 0,4° 83,9 %
1900 -0,2° -1,2° 86,2 %