DriftsmeldingBeklageligvis ser ut til at mørketida har satt inn på steder hvor det skulle være midnattssol. Dette gjelder i appene og de nye nettjenstene våre . Vi jobber med saken.

Været som var (klima)Færder fyr målestasjon, Færder (Vestfold)

Klimasidene fjernes fra Yr

Klimainformasjon finner du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese mer om pågående endringer.

Klimastatistikk for Færder fyr målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Færder fyr målestasjon. Stasjonen ligger 6 meter over havet i Færder kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk april

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for april

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur april

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2019 17,0° 1,2° 8,0° 3,5°
2018 11,8° -1,5° 5,2° 0,7°
2017 13,2° 1,0° 5,8° 1,3°
2016 12,5° 1,6° 6,5° 2,0°
2015 16,5° 2,6° 7,0° 2,5°
2014 16,5° 3,3° 7,9° 3,4°
2013 11,2° -0,6° 4,4° -0,1°
2012 12,3° 0,3° 5,7° 1,2°
2011 14,9° 0,6° 7,4° 2,9°
2010 11,3° 0,9° 6,0° 1,5°
2009 14,7° 1,8° 7,7° 3,2°
2008 14,5° 1,0° 6,6° 2,1°
2007 14,6° 0,8° 7,5° 3,0°
2006 10,0° -0,7° 4,9° 0,4°
2005 13,2° 2,3° 6,2° 1,7°
2004 12,1° 0,5° 6,5° 2,0°
2003 15,7° -0,2° 5,3° 0,8°
2002 12,4° 2,5° 6,5° 2,0°
2001 9,2° 0,2° 4,3° -0,2°
2000 16,9° -2,6° 5,6° 1,1°
1999 15,4° 1,2° 6,3° 1,8°
1998 12,0° -3,2° 4,3° -0,2°
1997 11,8° 0,6° 5,1° 0,6°
1996 10,7° -2,8° 4,3° -0,2°
1995 13,7° 0,2° 4,7° 0,2°
1994 16,4° 1,7° 6,1° 1,6°
1993 17,5° -1,5° 5,9° 1,4°
1992 9,2° -0,7° 4,4° -0,1°
1991 11,7° 0,5° 5,6° 1,1°
1990 17,4° 0,4° 7,1° 2,6°
1989 14,0° -1,0° 5,3° 0,8°
1988 11,2° -0,6° 3,9° -0,6°
1987 11,0° -1,0° 4,0° -0,5°
1986 9,5° -2,9° 2,7° -1,8°
1985 9,0° -2,5° 2,9° -1,6°
1984 14,9° -1,0° 4,5° 0,0°
1983 13,0° 0,8° 5,3° 0,8°
1982 12,0° -1,0° 5,5° 1,0°
1981 12,6° -0,6° 4,6° 0,1°
1980 11,7° -1,9° 4,5° 0,0°
1979 10,5° 0,5° 3,6° -0,9°
1978 12,0° -2,2° 4,0° -0,5°
1977 9,5° -3,7° 3,1° -1,4°
1976 11,2° -0,5° 4,7° 0,2°
1975 11,8° -0,6° 4,9° 0,4°
1974 14,5° -0,2° 7,1° 2,6°
1973 10,8° 0,0° 5,0° 0,5°
1972 12,3° 1,2° 5,5° 1,0°
1971 11,5° -1,6° 4,2° -0,3°
1970 7,6° -3,0° 2,7° -1,8°
1969 9,7° 0,5° 4,1° -0,4°
1968 14,6° -1,6° 5,8° 1,3°
1967 11,5° -0,6° 4,7° 0,2°
1966 8,6° -5,5° 1,6° -2,9°
1965 11,5° -2,1° 4,3° -0,2°
1964 12,0° -0,5° 4,7° 0,2°
1963 9,2° -3,0° 3,0° -1,5°
1962 11,1° -6,4° 4,6° 0,1°
1961 16,0° -1,4° 5,8° 1,3°
1960 11,7° -1,5° 4,9° 0,4°
1959 12,8° 0,4° 5,5° 1,0°
1958 11,9° -3,0° 2,9° -1,6°
1957 13,3° -2,9° 4,9° 0,4°
1956 12,8° -4,1° 3,9° -0,6°
1955 11,0° -3,0° 3,5° -1,0°
1954 9,1° 0,4° 3,9° -0,6°
1953 14,0° 0,0° 5,5° 1,0°
1952 14,0° -1,6° 5,6° 1,1°
1951 10,2° -1,0° 3,8° -0,7°
1950 10,2° 2,0° 6,1° 1,6°
1949 12,8° 0,6° 5,8° 1,3°
1948 14,9° 2,2° 6,9° 2,4°
1947 12,0° -1,1° 4,1° -0,4°
1946 15,6° 1,2° 6,2° 1,7°
1945 14,2° 1,8° 6,5° 2,0°
1944 11,9° -2,3° 4,3° -0,2°
1943 11,8° -0,2° 6,4° 1,9°
1942 14,8° -11,0° 2,9° -1,6°
1941 13,7° -4,3° 2,5° -2,0°
1940 10,6° -1,2° 2,6° -1,9°
1939 12,7° 1,5° 5,3° 0,8°
1938 13,6° -1,1° 6,1° 1,6°
1937 15,8° -1,2° 5,0° 0,5°
1936 10,0° -1,2° 3,8° -0,7°
1935 16,0° -2,1° 5,0° 0,5°
1934 14,0° 1,7° 4,8° 0,3°
1933 11,5° 1,0° 5,1° 0,6°
1932 10,9° 0,7° 4,6° 0,1°
1931 9,0° -1,5° 3,3° -1,2°
1930 12,8° 0,6° 5,6° 1,1°
1929 9,4° -6,6° 2,4° -2,1°
1928 13,6° -2,2° 3,9° -0,6°
1927 9,5° -0,6° 4,1° -0,4°
1926 12,0° -0,2° 5,5° 1,0°
1925 11,3° 0,0° 5,3° 0,8°
1924 6,8° -3,2° 2,4° -2,1°
1923 7,7° -1,9° 3,5° -1,0°
1922 7,5° -2,8° 2,6° -1,9°
1921 16,5° 1,9° 7,4° 2,9°
1920 8,6° 0,2° 4,9° 0,4°
1919 9,3° -3,2° 4,1° -0,4°
1918 12,8° -0,8° 4,5° 0,0°
1917 7,9° -4,0° 2,3° -2,2°
1916 12,3° -1,4° 4,4° -0,1°
1915 13,9° -3,4° 4,6° 0,1°
1914 11,9° 0,8° 6,0° 1,5°
1913 13,0° -5,4° 5,0° 0,5°
1912 14,2° -6,6° 4,2° -0,3°
1911 10,2° -4,8° 4,9° 0,4°
1910 9,9° -0,2° 5,1° 0,6°
1909 7,1° -4,4° 2,4° -2,1°
1908 8,8° -2,2° 4,1° -0,4°
1907 8,8° -0,6° 4,6° 0,1°
1906 9,0° -1,9° 4,6° 0,1°
1905 9,0° -3,2° 3,4° -1,1°
1904 9,8° -1,5° 4,0° -0,5°
1903 10,3° -1,9° 3,7° -0,8°
1902 9,4° -3,0° 3,6° -0,9°
1901 13,1° -2,0° 4,6° 0,1°
1900 7,8° -6,0° 3,0° -1,5°
1899 10,2° -1,0° 3,9° -0,6°
1898 9,0° -2,2° 3,6° -0,9°
1897 12,9° -1,8° 4,4° -0,1°
1896 9,6° -3,5° 5,0° 0,5°
1895 13,1° -5,5° 4,5° 0,0°
1894 11,2° 0,4° 6,3° 1,8°
1893 15,2° -1,6° 5,1° 0,6°
1892 12,0° -2,8° 4,3° -0,2°
1891 9,4° -4,5° 3,8° -0,7°
1890 10,4° -1,4° 4,5° 0,0°
1889 12,2° -2,0° 3,9° -0,6°
1888 6,2° -5,0° 1,3° -3,2°
1887 10,8° -2,5° 4,4° -0,1°
1886 9,4° 3,8° -0,7°
1885 5,2° 0,7°
1884 4,3° -0,2°
1883 5,3° 0,8°
1882 4,8° 0,3°
1881 1,1° -3,4°
1880 4,9° 0,4°
1879 3,3° -1,2°
1878 6,9° 2,4°
1877 1,3° -3,2°
1876 3,7° -0,8°
1875 4,8° 0,3°
1874 5,5° 1,0°
1873 4,3° -0,2°
1872 5,1° 0,6°
1871 2,8° -1,7°
1870 4,8° 0,3°