Været som varÅseral målestasjon, Åseral (Vest-Agder)

 1. Varseltrekant

  Pågår: Flomfare gult nivå (Deler av Østlandet, Telemark og Agder)

  Det vil fortsatt være høye temperaturer og snøsmelting. Det blir gradvis kaldere fra lørdag. Snøsmeltingen fortsetter og vil føre til stor vannføring i bekker og mindre elver, som drenerer snødekte områder opptil ca 700 - 1000 m oh. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag. Les hele varselet på Varsom.no.

  Tidslinje

  1. onsdag 18. april 2018 kl 11:00
   Faren øker
  2. lørdag 21. april 2018 kl 23:00
   Faren er over

  Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker/mindre elver. Rask økning av vannføring i små vassdrag. Kan føre til stengte veier og bruer.Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring.

Åseral målestasjon (41480)

Stasjonen ligger i Åseral kommune, 268 m o.h. Den er nærmeste offisielle målestasjon, 0,0 km fra punktet Åseral målestasjon. Stasjonen ble opprettet i juli 1895. Stasjonen måler nedbør, temperatur og snødybde. Det kan mangle data i observasjonsperioden.

Siste 30 døgn: Snittemperaturen var 2,1 grader, 0,5 grader over normalen. Høyeste temperatur var 19,8 grader (20. april), og laveste var -11,5 grader (2. april). Samlet nedbør var 42,8 mm. Mest nedbør på ett døgn var 14,9 mm (4. april) målt kl 7 (kl 8 sommertid) for siste 24 timer.

Siste 13 hele måneder: Høyeste temperatur var 26,4 grader (26. mai. 2017) og laveste -19,0 grader (26. feb. 2018). Mest nedbør på ett døgn var 98,5 mm (1. okt. 2017). Største snødybde var 115 cm (16. feb. 2018).

Forklaring til grafen. Skjul forklaring

Den svarte streken viser normalen (både nedbør og temperatur). På enkelte stasjoner er det foreløpig ikke utarbeidet normalverdier.

Den røde/blå streken viser middeltemperatur over døgnet (som er utjevnet over 30 dager for å kunne sammenlignes med normaltemperaturen). Streken er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De røde/blå feltene viser temperaturvariasjonene gjennom døgnet, med maks- og minimumstemperatur som endepunkter. Feltene er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De lyseblå søylene viser total nedbør denne måneden. De svarte strekene som krysser dem er nedbørnormalen.

De mørkegrå søylene bak nedbøren viser målt snødybde dag for dag.

Noen målestasjoner måler bare nedbør, andre måler bare temperatur. Om et felt eller en søyle mangler, er det fordi det ikke finnes data fra målestasjonen.

NB! Nedbøren måles kl 07 norsk normaltid. Dagens verdi viser hvor mye nedbør (i mm) som kom siste 24 timer fram til kl 07 (kl 08 sommertid).

Last ned annen værstatistikk fra eklima.met.no.

Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Måneder Temperatur Nedbør
Gjennom-
snitt
Normal Varmest Kaldest Totalt Normal Mest på
ett døgn
mar 2018 -2,8° -0,8° 10,1° 22. mar -18,2° 18. mar 34,7 mm 112,0 mm 11,2 mm 12. mar
feb 2018 -4,8° -4,1° 4,6° 21. feb -19,0° 26. feb 112,2 mm 115,0 mm 25,3 mm 9. feb
jan 2018 -1,0° -4,0° 6,3° 24. jan -15,1° 7. jan 267,6 mm 158,0 mm 52,7 mm 16. jan
des 2017 -0,5° -2,2° 10,2° 23. des -13,9° 17. des 144,3 mm 160,0 mm 40,9 mm 8. des
nov 2017 1,7° 1,0° 13,4° 2. nov -11,2° 30. nov 294,2 mm 214,0 mm 75,7 mm 23. nov
okt 2017 7,3° 5,9° 15,1° 8. okt -2,3° 9. okt 390,2 mm 225,0 mm 98,5 mm 1. okt
sep 2017 10,9° 9,5° 21,0° 6. sep 2,7° 14. sep 283,7 mm 198,0 mm 53,1 mm 30. sep
aug 2017 12,8° 13,8° 21,3° 21. aug 3,4° 14. aug 194,8 mm 152,0 mm 41,9 mm 4. aug
jul 2017 13,9° 14,7° 24,9° 1. jul 5,2° 15. jul 98,4 mm 107,0 mm 18,8 mm 28. jul
jun 2017 13,2° 13,4° 23,7° 30. jun 2,4° 1. jun 129,6 mm 103,0 mm 26,3 mm 8. jun
mai 2017 10,7° 8,5° 26,4° 26. mai -2,0° 1. mai 141,1 mm 109,0 mm 56,6 mm 18. mai
apr 2017 4,3° 2,9° 15,0° 3. apr -4,8° 18. apr 61,8 mm 73,0 mm 13,9 mm 1. apr
mar 2017 1,8° -0,8° 16,9° 28. mar -14,4° 8. mar 128,9 mm 112,0 mm 21,1 mm 1. mar