DriftsmeldingBeklageligvis ser ut til at mørketida har satt inn på steder hvor det skulle være midnattssol. Dette gjelder i appene og de nye nettjenstene våre . Vi jobber med saken.

Været som var (klima)Tromsø (Vervarslinga) målestasjon, Tromsø (Troms)

Klimasidene fjernes fra Yr

Klimainformasjon finner du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese mer om pågående endringer.

Klimastatistikk for Tromsø (Vervarslinga) målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Tromsø (Vervarslinga) målestasjon. Stasjonen ligger 100 meter over havet i Tromsø kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk april

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for april

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur april

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2019 14,9° -8,5° 2,7°
2018 11,5° -8,3° 1,8°
2017 7,1° -7,2° 0,2°
2016 17,0° -5,0° 2,9°
2015 7,6° -5,5° 2,1°
2014 9,4° -6,7° 1,1°
2013 10,3° -11,4° 1,2°
2012 10,9° -8,8° 0,1°
2011 11,0° -5,6° 3,1°
2010 10,8° -5,2° 1,6°
2009 10,0° -9,2° 0,6°
2008 14,7° -8,9° 0,0°
2007 9,9° -6,6° 1,0°
2006 13,7° -8,7° 2,9°
2005 9,3° -3,6° 2,8°
2004 12,4° -6,0° 3,8°
2003 11,9° -7,2° 1,8°
2002 15,6° -4,3° 3,9°
2001 11,3° -10,3° 0,4°
2000 5,1° -11,3° -0,3°
1999 6,8° -7,0° 0,9°
1998 11,6° -11,2° 0,2°
1997 3,8° -10,6° -2,0°
1996 4,7° -8,4° -0,3°
1995 6,6° -7,1° 0,6°
1994 13,8° -5,6° 2,6°
1993 8,7° -8,2° 0,4°
1992 9,0° -9,7° 0,3°
1991 10,5° -10,4° 2,1°
1990 11,0° -10,6° 2,5°
1989 11,2° -6,4° 3,8°
1988 5,3° -10,8° -1,9°
1987 7,0° -9,0° 1,0°
1986 9,5° -11,6° -0,3°
1985 4,6° -8,2° -1,2°
1984 9,1° -7,0° 2,4°
1983 8,2° -6,1° 2,6°
1982 8,2° -7,0° 0,8°
1981 6,2° -7,0° 0,3°
1980 9,4° -5,5° 2,5°
1979 7,8° -10,0° 0,7°
1978 5,4° -6,6° 0,1°
1977 9,4° -12,2° -1,2°
1976 5,8° -7,5° 0,0°
1975 9,0° -7,3° 1,0°
1974 10,0° -8,2° 1,4°
1973 5,5° -6,4° 0,7°
1972 6,8° -8,4° 0,8°
1971 5,6° -10,1° -0,4°
1970 4,3° -8,0° -0,4°
1969 9,0° -11,8° 0,6°
1968 4,2° -8,7° 0,2°
1967 8,1° -8,7° 0,9°
1966 8,0° -12,1° -1,0°
1965 10,8° -10,6° 1,4°
1964 6,9° -7,5° 0,9°
1963 8,0° -7,0° 1,2°
1962 7,4° -7,4° 1,4°
1961 5,6° -9,4° -0,7°
1960 9,5° -6,9° 3,6°
1959 13,4° -8,1° 1,8°
1958 7,5° -8,0° 0,9°
1957 10,0° -8,2° 1,7°
1956 6,2° -11,2° -1,4°
1955 5,0° -9,7° -1,1°
1954 7,4° -7,6° 0,7°
1953 13,9° -10,3° 1,0°
1952 9,4° -7,3° 1,7°
1951 8,3° -7,2° 1,1°
1950 8,2° -6,8° 3,2°
1949 7,9° -8,8° 0,6°
1948 8,0° -5,2° 2,0°
1947 8,8° -8,8° 0,4°
1946 9,4° -8,9° 1,1°
1945 11,8° -5,8° 1,8°
1944 6,5° -6,9° -0,9°
1943 6,1° -7,6° 0,3°
1942 8,2° -10,3° 0,1°
1941 4,6° -10,4° -1,0°
1940 5,2° -8,9° -1,1°
1939 5,5° -8,1° -0,6°
1938 6,2° -6,0° 0,6°
1937 11,6° -5,0° 4,0°
1936 10,9° -9,1° 0,4°
1935 11,1° -7,3° 1,2°
1934 7,4° -9,9° -0,3°
1933 7,9° -9,8° -1,5°
1932 8,4° -11,1° 0,2°
1931 13,6° -10,4° 1,3°
1930 10,1° -5,5° 2,6°
1929 5,1° -14,3° -2,9°
1928 8,3° -8,4° 0,7°
1927 5,1° -6,8° -0,7°
1926 9,3° -8,6° -0,1°
1925 9,0° -7,4° 1,7°
1924 -12,8° -0,8°
1923 -9,1° -0,7°
1922 -10,4° 1,1°
1921 -4,4° 2,9°
1874 0,3°
1873 -2,4°
1872 1,4°
1871 -1,8°
1870 1,2°