Været som var (klima)Harstad (stadion) målestasjon, Harstad (Troms)

 1. Gjelder for Sør-Troms

  På fredag ventes stor snøskredfare i region Sør-Troms. Snøskredproblem er våt snø (flakskred) og våt snø (løssnøskred).
  Les mer på NVE sine sider

  Farenivå
  Gult farenivå - moderat fare
  Oransje farenivå - stor fare
  Rødt farenivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg hvor farlig det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingFerdsel i skredterreng anbefales ikke. Skred kan treffe skredutsatte veier og bebyggelse.

 2. Gjelder for Nord-Norge

  Fredag vanskelige kjøreforhold pga overgang fra snø til regn og lokalt regn som fryser på bakken.

  Farenivå
  Gult farenivå - moderat fare
  Oransje farenivå - stor fare
  Rødt farenivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg hvor farlig det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingBruk dekk som passer forholdene.

  KonsekvenserVanskelige kjøreforhold og lokale forsinkelser.

  Tidslinje

  1. fredag 22. februar 2019 kl 7 - Faren øker
  2. lørdag 23. februar 2019 kl 0 - Faren er over
 3. Gjelder for Nordland og Troms

  Det ventes 70-80 mm nedbør fra fredag til lørdag. Nedbøren vil starte som snø, men gå over til regn fra fredag kveld. Nedbøren ventes å komme som regn under 1000-1500 moh. Relativt høye temperaturer, mye vind og regn vil føre til stor snøsmelting- estimert opp mot 25 mm. Det er meldt mildvær utover helgen. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred.
  Les mer på NVE sine sider

  Farenivå
  Gult farenivå - moderat fare
  Oransje farenivå - stor fare
  Rødt farenivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg hvor farlig det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingHold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

  KonsekvenserUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

 4. Gjelder for Ofoten og Troms

  Fredag ettermiddag er det ventet lokalt store nedbørmengder, opp mot 150mm på tre døgn. Nedbør som regn opp til ca 1500 meter. Lørdag vil nedbøren avta noe, før det øker igjen søndag. I de mest intense nedbørsperiodene, natt til lørdag og søndag, kan det bli opp mot 70mm i løpet av 24 timer.

  Farenivå
  Gult farenivå - moderat fare
  Oransje farenivå - stor fare
  Rødt farenivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg hvor farlig det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingVurder behov for forebyggende tiltak.

  KonsekvenserFare for overvann i tettbygde områder. Fare for lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred i bratt terreng. Se www.varsom.no for mer informasjon.

  Tidslinje

  1. fredag 22. februar 2019 kl 12 - Faren øker
  2. Ukjent sluttidspunkt
 5. Gjelder for Nordland og Troms

  Det er ventet mye nedbør fra fredag formiddag og utover helgen. Nedbøren vil starte som snø, men gå over til regn fra fredag kveld. Nedbøren ventes å komme som regn under 1000-1500 moh. Snøsmelting vil også bidra til vannføringsøkning. Kombinasjonen mye regn og snøsmelting vil gi økende vannføring i vassdragene. Vannføringen kan gå opp i middelflom i enkelte vassdrag. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.
  Les mer på NVE sine sider

  Farenivå
  Gult farenivå - moderat fare
  Oransje farenivå - stor fare
  Rødt farenivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg hvor farlig det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingHold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

  KonsekvenserUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Klimastatistikk for Nord-Norge

Langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for Nord-Norge.
Dette er beregnede gjennomsnittsverdier for hele Nord-Norge.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Tre grafer: De tre grafene under viser temperaturutviklingen for siste hele måned, siste hele sesong og året som helhet. Les forklaring til grafene over hver enkelt graf.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk januar

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for måneden.

Temperatur: Prikkene viser beregna gjennomsnittlig temperatur i måneden for hver år. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk horisontal strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for januar

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør januar

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2019 -8,7° 0,2° 140,8 %
2018 -8,3° 0,6° 77,7 %
2017 -4,6° 4,4° 198,8 %
2016 -10,8° -1,9° 67,4 %
2015 -8,3° 0,6° 82,2 %
2014 -10,0° -1,0° 24,9 %
2013 -6,1° 2,8° 122,1 %
2012 -7,6° 1,3° 44,1 %
2011 -8,1° 0,9° 122,1 %
2010 -8,9° 0,0° 78,3 %
2009 -6,0° 3,0° 111,0 %
2008 -4,7° 4,3° 67,8 %
2007 -8,4° 0,6° 143,1 %
2006 -4,6° 4,4° 102,7 %
2005 -5,0° 4,0° 160,3 %
2004 -8,3° 0,7° 51,3 %
2003 -13,3° -4,2° 120,2 %
2002 -7,1° 1,8° 205,9 %
2001 -4,5° 4,5° 107,1 %
2000 -5,8° 3,2° 178,6 %
1999 -10,0° -1,0° 63,2 %
1998 -6,9° 2,0° 124,4 %
1997 -6,5° 2,4° 235,3 %
1996 -4,2° 4,7° 71,2 %
1995 -5,8° 3,1° 75,9 %
1994 -11,8° -2,8° 87,7 %
1993 -5,0° 4,0° 121,3 %
1992 -3,8° 5,1° 201,2 %
1991 -5,6° 3,4° 157,3 %
1990 -8,4° 0,5° 82,1 %
1989 -4,1° 4,8° 212,5 %
1988 -7,8° 1,1° 72,4 %
1987 -11,8° -2,8° 84,7 %
1986 -12,3° -3,3° 59,2 %
1985 -11,6° -2,6° 99,2 %
1984 -10,1° -1,1° 67,7 %
1983 -6,8° 2,1° 119,2 %
1982 -10,1° -1,2° 134,5 %
1981 -10,3° -1,4° 168,1 %
1980 -10,2° -1,2° 94,0 %
1979 -11,8° -2,8° 51,7 %
1978 -10,6° -1,7° 96,8 %
1977 -9,9° -1,0° 68,3 %
1976 -12,5° -3,6° 102,0 %
1975 -7,6° 1,3° 103,3 %
1974 -5,1° 3,8° 78,7 %
1973 -4,1° 4,8° 140,0 %
1972 -5,6° 3,4° 35,9 %
1971 -7,9° 1,1° 143,8 %
1970 -8,9° 0,1° 73,3 %
1969 -9,2° -0,2° 47,8 %
1968 -12,3° -3,4° 66,0 %
1967 -11,4° -2,4° 110,0 %
1966 -11,7° -2,7° 72,2 %
1965 -8,6° 0,3° 59,6 %
1964 -2,9° 6,0° 244,4 %
1963 -8,4° 0,6° 161,8 %
1962 -9,4° -0,4° 88,6 %
1961 -7,0° 1,9° 65,9 %
1960 -10,0° -1,0° 102,3 %
1959 -9,5° -0,6° 136,6 %
1958 -10,2° -1,3° 80,0 %
1957 -5,6° 3,4° 142,0 %
1956 -9,9° -0,9° 81,2 %
1955 -8,5° 0,4° 108,8 %
1954 -7,1° 1,9° 128,1 %
1953 -7,2° 1,7° 148,9 %
1952 -7,9° 1,0° 107,5 %
1951 -10,2° -1,2° 46,7 %
1950 -8,9° 0,1° 45,3 %
1949 -5,6° 3,3° 137,5 %
1948 -12,1° -3,1° 61,2 %
1947 -5,6° 3,3° 59,1 %
1946 -5,0° 3,9° 94,6 %
1945 -9,8° -0,9° 70,3 %
1944 -6,5° 2,4° 107,8 %
1943 -10,8° -1,8° 27,3 %
1942 -12,0° -3,0° 43,4 %
1941 -10,2° -1,2° 176,5 %
1940 -10,2° -1,2° 94,4 %
1939 -8,6° 0,3° 61,4 %
1938 -6,4° 2,5° 67,2 %
1937 -4,8° 4,2° 55,7 %
1936 -9,5° -0,6° 47,6 %
1935 -6,7° 2,2° 134,9 %
1934 -2,5° 6,4° 111,0 %
1933 -3,8° 5,1° 61,8 %
1932 -4,8° 4,1° 192,5 %
1931 -8,6° 0,4° 40,1 %
1930 -5,0° 4,0° 87,4 %
1929 -8,2° 0,8° 140,7 %
1928 -6,9° 2,1° 37,4 %
1927 -9,6° -0,6° 66,8 %
1926 -8,5° 0,4° 53,7 %
1925 -2,5° 6,4° 169,5 %
1924 -7,1° 1,9° 76,6 %
1923 -5,6° 3,4° 95,4 %
1922 -9,6° -0,6° 28,2 %
1921 -10,1° -1,2° 101,4 %
1920 -8,5° 0,5° 93,0 %
1919 -6,7° 2,2° 38,3 %
1918 -13,4° -4,5° 121,5 %
1917 -9,7° -0,8° 81,8 %
1916 -8,2° 0,7° 98,8 %
1915 -10,0° -1,1° 49,5 %
1914 -8,3° 0,6° 177,1 %
1913 -9,0° -0,1° 53,3 %
1912 -11,1° -2,1° 91,1 %
1911 -6,1° 2,8° 127,9 %
1910 -7,8° 1,1° 107,6 %
1909 -4,5° 4,5° 168,4 %
1908 -7,2° 1,8° 136,7 %
1907 -9,4° -0,4° 155,1 %
1906 -5,6° 3,4° 98,3 %
1905 -8,4° 0,6° 137,8 %
1904 -4,2° 4,8° 118,3 %
1903 -6,9° 2,0° 68,2 %
1902 -10,2° -1,2° 120,1 %
1901 -3,4° 5,6° 125,9 %
1900 -8,7° 0,3° 36,7 %

Klimastatistikk høst

Grafen under viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for årstiden.

Temperatur: Prikkene viser beregna gjennomsnittlig temperatur for årstiden. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet viser hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for høst

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør høst

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2018 2,6° 2,4° 107,6 %
2017 1,5° 1,4° 68,6 %
2016 1,9° 1,8° 74,7 %
2015 2,5° 2,3° 107,9 %
2014 1,0° 0,9° 78,6 %
2013 1,7° 1,6° 106,5 %
2012 1,1° 1,0° 99,2 %
2011 3,9° 3,8° 131,4 %
2010 -0,1° -0,2° 59,1 %
2009 1,5° 1,4° 99,8 %
2008 0,7° 0,6° 99,2 %
2007 1,3° 1,2° 113,3 %
2006 0,9° 0,8° 110,9 %
2005 2,2° 2,1° 146,2 %
2004 0,7° 0,7° 110,6 %
2003 0,9° 0,8° 103,5 %
2002 -1,6° -1,6° 68,3 %
2001 1,3° 1,2° 96,8 %
2000 2,9° 2,8° 50,4 %
1999 3,0° 2,9° 116,2 %
1998 -0,4° -0,6° 73,3 %
1997 0,5° 0,4° 96,8 %
1996 0,3° 0,2° 98,7 %
1995 -0,6° -0,8° 126,8 %
1994 -0,3° -0,4° 110,8 %
1993 -0,6° -0,7° 73,6 %
1992 -1,7° -1,8° 63,9 %
1991 0,4° 0,3° 118,9 %
1990 0,8° 0,7° 81,8 %
1989 1,0° 0,9° 108,3 %
1988 -0,2° -0,3° 143,3 %
1987 1,6° 1,5° 68,0 %
1986 0,8° 0,6° 102,5 %
1985 0,2° 0,1° 153,5 %
1984 -0,2° -0,3° 52,9 %
1983 -0,6° -0,7° 134,6 %
1982 0,1° 0,0° 109,4 %
1981 -0,2° -0,3° 64,3 %
1980 -1,1° -1,2° 79,0 %
1979 -0,4° -0,5° 88,2 %
1978 -0,5° -0,6° 128,2 %
1977 0,2° 0,1° 86,3 %
1976 -1,3° -1,4° 80,6 %
1975 1,2° 1,1° 138,2 %
1974 0,5° 0,4° 53,3 %
1973 -2,6° -2,7° 100,2 %
1972 0,0° -0,2° 124,7 %
1971 -1,6° -1,7° 122,9 %
1970 0,0° -0,2° 85,4 %
1969 0,1° 0,0° 103,5 %
1968 -1,4° -1,6° 70,1 %
1967 2,1° 2,0° 80,4 %
1966 -0,7° -0,8° 90,2 %
1965 -0,1° -0,2° 88,9 %
1964 0,8° 0,7° 132,0 %
1963 1,1° 1,0° 98,7 %
1962 0,9° 0,8° 118,2 %
1961 2,7° 2,6° 105,9 %
1960 -0,7° -0,8° 37,8 %
1959 1,0° 0,9° 84,1 %
1958 2,2° 2,1° 122,2 %
1957 0,9° 0,8° 88,7 %
1956 -1,4° -1,5° 87,0 %
1955 -0,7° -0,8° 101,0 %
1954 -0,1° -0,2° 65,5 %
1953 1,8° 1,7° 97,9 %
1952 -1,0° -1,1° 51,0 %
1951 0,9° 0,8° 100,7 %
1950 1,4° 1,4° 60,6 %
1949 1,6° 1,5° 97,7 %
1948 0,8° 0,7° 131,3 %
1947 0,1° 0,0° 111,8 %
1946 0,9° 0,8° 97,0 %
1945 -0,5° -0,6° 96,7 %
1944 1,5° 1,4° 48,9 %
1943 0,8° 0,7° 81,6 %
1942 -0,2° -0,3° 110,3 %
1941 -0,5° -0,6° 88,7 %
1940 0,4° 0,3° 63,1 %
1939 0,2° 0,1° 87,8 %
1938 2,9° 2,8° 72,4 %
1937 1,2° 1,1° 105,6 %
1936 0,8° 0,7° 102,5 %
1935 0,7° 0,6° 49,6 %
1934 2,2° 2,0° 88,8 %
1933 0,5° 0,4° 87,5 %
1932 -0,4° -0,5° 112,0 %
1931 0,2° 0,0° 94,7 %
1930 0,1° 0,0° 77,8 %
1929 0,9° 0,8° 75,3 %
1928 -0,8° -0,9° 69,2 %
1927 -2,1° -2,2° 69,2 %
1926 -1,0° -1,1° 84,7 %
1925 -1,6° -1,7° 100,1 %
1924 1,7° 1,6° 101,4 %
1923 -0,2° -0,3° 74,0 %
1922 0,1° 0,0° 111,0 %
1921 -1,6° -1,7° 121,6 %
1920 1,4° 1,3° 96,4 %
1919 -2,0° -2,1° 101,9 %
1918 1,3° 1,2° 98,5 %
1917 -0,9° -1,0° 90,4 %
1916 -0,8° -0,9° 87,0 %
1915 -1,8° -1,9° 69,4 %
1914 0,1° 0,0° 95,6 %
1913 -0,3° -0,4° 91,4 %
1912 -1,1° -1,2° 80,9 %
1911 -0,6° -0,7° 80,0 %
1910 -1,2° -1,3° 82,5 %
1909 -1,3° -1,4° 84,6 %
1908 -0,6° -0,8° 116,4 %
1907 1,1° 1,0° 88,5 %
1906 -0,1° -0,2° 78,1 %
1905 -1,8° -1,9° 79,9 %
1904 -0,7° -0,8° 92,3 %
1903 -1,7° -1,8° 77,8 %
1902 -1,6° -1,7° 107,3 %
1901 1,2° 1,1° 115,5 %
1900 0,0° -0,1° 83,9 %

Klimastatistikk år

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for hele året.

Temperatur: Prikkene viser gjennomsnittlig middeltemperatur. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk horisontal strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet gir en indikasjon på hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for År

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør år

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2018 0,8° 1,2° 101,6 %
2017 0,6° 1,0° 117,1 %
2016 1,3° 1,8° 99,5 %
2015 1,4° 1,9° 124,6 %
2014 1,2° 1,6° 88,0 %
2013 1,2° 1,6° 122,3 %
2012 -0,1° 0,3° 96,3 %
2011 1,6° 2,1° 122,3 %
2010 -0,9° -0,4° 94,8 %
2009 0,5° 1,0° 97,7 %
2008 0,5° 1,0° 91,9 %
2007 0,8° 1,3° 121,5 %
2006 1,0° 1,5° 112,0 %
2005 1,0° 1,5° 135,0 %
2004 1,0° 1,5° 106,0 %
2003 0,7° 1,2° 118,0 %
2002 0,4° 0,9° 100,9 %
2001 0,0° 0,5° 108,9 %
2000 0,9° 1,4° 106,5 %
1999 0,2° 0,6° 105,6 %
1998 -0,6° -0,1° 97,0 %
1997 0,3° 0,8° 112,5 %
1996 -0,2° 0,2° 93,2 %
1995 -0,3° 0,2° 122,7 %
1994 -0,1° 0,4° 92,6 %
1993 0,0° 0,5° 100,2 %
1992 0,6° 1,1° 119,8 %
1991 0,5° 1,0° 111,6 %
1990 1,3° 1,8° 107,0 %
1989 1,1° 1,6° 134,1 %
1988 -0,7° -0,2° 99,3 %
1987 -1,3° -0,8° 89,0 %
1986 -0,6° -0,1° 85,5 %
1985 -1,6° -1,1° 107,2 %
1984 0,3° 0,8° 77,9 %
1983 -0,4° 0,1° 123,5 %
1982 -0,3° 0,2° 117,3 %
1981 -1,8° -1,4° 93,5 %
1980 -0,8° -0,3° 72,1 %
1979 -0,6° -0,1° 83,3 %
1978 -1,4° -0,9° 96,1 %
1977 -1,0° -0,5° 88,2 %
1976 -1,0° -0,5° 83,6 %
1975 0,0° 0,5° 140,7 %
1974 1,1° 1,5° 79,1 %
1973 -0,7° -0,2° 120,5 %
1972 1,2° 1,6° 102,8 %
1971 -1,2° -0,7° 116,7 %
1970 -0,5° 0,0° 82,8 %
1969 -0,7° -0,2° 77,5 %
1968 -1,5° -1,0° 96,4 %
1967 -0,1° 0,4° 94,9 %
1966 -2,1° -1,6° 85,0 %
1965 -1,4° -0,9° 89,4 %
1964 0,4° 0,8° 131,0 %
1963 -0,1° 0,4° 100,7 %
1962 -1,2° -0,7° 100,9 %
1961 0,5° 1,0° 115,1 %
1960 0,2° 0,7° 67,7 %
1959 0,9° 1,4° 105,8 %
1958 -1,0° -0,5° 95,6 %
1957 -0,1° 0,4° 98,9 %
1956 -1,2° -0,7° 83,2 %
1955 -2,3° -1,8° 93,6 %
1954 0,3° 0,8° 82,7 %
1953 1,0° 1,5° 112,8 %
1952 -1,1° -0,6° 82,4 %
1951 -0,6° -0,2° 97,1 %
1950 0,6° 1,0° 68,9 %
1949 0,3° 0,8° 109,7 %
1948 0,4° 0,8° 120,6 %
1947 -0,8° -0,3° 92,6 %
1946 0,4° 0,9° 94,0 %
1945 -0,3° 0,2° 86,8 %
1944 0,3° 0,8° 78,5 %
1943 0,4° 0,8° 107,8 %
1942 -1,4° -1,0° 95,8 %
1941 -1,4° -0,9° 88,5 %
1940 -1,0° -0,5° 86,3 %
1939 -0,3° 0,2° 92,5 %
1938 1,7° 2,2° 101,2 %
1937 1,0° 1,5° 76,4 %
1936 0,2° 0,7° 96,7 %
1935 -0,1° 0,4° 77,4 %
1934 1,4° 1,8° 92,9 %
1933 0,1° 0,6° 90,4 %
1932 0,2° 0,7° 124,5 %
1931 -0,4° 0,1° 90,8 %
1930 0,9° 1,4° 89,4 %
1929 -0,3° 0,2° 91,8 %
1928 -0,4° 0,1° 79,5 %
1927 -0,8° -0,3° 74,2 %
1926 -1,0° -0,5° 84,8 %
1925 -0,4° 0,1° 94,4 %
1924 -0,1° 0,4° 88,2 %
1923 -0,7° -0,2° 76,7 %
1922 -0,4° 0,1° 85,7 %
1921 -0,5° 0,0° 125,5 %
1920 0,9° 1,4° 106,1 %
1919 -1,4° -1,0° 84,7 %
1918 -0,3° 0,1° 89,8 %
1917 -2,2° -1,7° 98,4 %
1916 -0,9° -0,4° 73,0 %
1915 -2,5° -2,0° 76,4 %
1914 -0,3° 0,2° 98,2 %
1913 -0,6° -0,2° 96,6 %
1912 -1,6° -1,1° 70,4 %
1911 -0,2° 0,3° 93,9 %
1910 -0,3° 0,1° 79,2 %
1909 -1,2° -0,8° 95,8 %
1908 -0,7° -0,2° 99,6 %
1907 0,0° 0,5° 95,4 %
1906 -0,8° -0,3° 96,2 %
1905 -0,6° -0,1° 96,3 %
1904 -1,2° -0,7° 83,1 %
1903 -0,5° 0,0° 89,1 %
1902 -2,1° -1,6° 97,3 %
1901 -0,3° 0,2° 104,0 %
1900 -2,3° -1,8° 90,6 %