DatosøkSneidammen, Meråker (Trøndelag)

Datosøk

Vil du gjerne vite hvordan været i / på Sneidammen var en spesifikk dag? Velg dato i datovelgeren!

NB! Observasjoner hentes fra nærmeste målestasjon som har tilgjengelige observasjoner for datoen du søker etter. Derfor kan det hende at du vil få treff på forskjellige målestasjoner ved søk på forskjellige datoer.

mandag

<14>

<oktober>

<2019>

14.10.2019 – uke 42
Årets dager 287–365

Det finnes ingen observasjoner for denne datoen

For enkelte målestasjoner, har vi observasjoner helt tilbake til 1850-tallet, men for de fleste har vi bare fått lagt inn data tilbake til 1956. Vi legger inn data fortløpende.