Vil du svare på en kort spørreundersøkelse om farevarsel på Yr? Ja, ta meg til undersøkelsen.