Været som varDaggrøhytta, Tinn (Telemark)

 1. Gjelder for Vest-Telemark

  På lørdag ventes moderat snøskredfare i region Vest-Telemark.
  Les mer på NVE sine sider

  Farenivå
  Gult farenivå - moderat fare
  Oransje farenivå - stor fare
  Rødt farenivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg hvor farlig det kan bli (hjelp.yr.no)

  Anbefaling Ferdsel i skredterreng krever kunnskap, erfaring i rutevalg og evne til å identifisere skredproblem. Generelt anbefales det å unngå terreng brattere enn 30 grader for å unngå å løse ut skred.

 2. Gjelder for Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder

  Lørdag og søndag ventes mye nedbør. Lokalt 50mm/24t, 100mm/48t.

  Farenivå
  Gult farenivå - moderat fare
  Oransje farenivå - stor fare
  Rødt farenivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg hvor farlig det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingVurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

  KonsekvenserFare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp.

  Tidslinje

  1. lørdag 27. april 2019 kl 0 - Faren øker
  2. Ukjent sluttidspunkt
 3. Gjelder for Deler av Telemark og Buskerud

  Det er ventet mye regn, opp mot 100 mm i løpet av lørdag og søndag. Høy temperatur vil opprettholde stor snøsmelting også i høyfjellet. Nedbørmengdene er usikre. Følg med på værradar. Kombinasjonen mye regn og vedvarende snøsmelting vil gi økende vannføring i små og store elver. Også i vassdrag uten snø ventes stigende vannføring på grunn av mye regn. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag. Varslingsnivået er oppgradert/nedgradert fra gult til oransje..
  Les mer på NVE sine sider

  Farenivå
  Gult farenivå - moderat fare
  Oransje farenivå - stor fare
  Rødt farenivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg hvor farlig det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingHold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

  KonsekvenserAlvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader

 4. Gjelder for Telemark og Buskerud

  Det ventes mye regn, opp mot 50 mm på 24 timer og 100 mm på to døgn for lørdag og søndag. Lokalt der regnbygene treffer kan det komme mer. I tillegg ventes det stor snøsmelting i høyereliggende strøk, opp mot 40 mm på 24 timer. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy etter flere uker med snøsmelting. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Flomskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbunnen selv om det løses ut høyt i terrenget.
  Les mer på NVE sine sider

  Farenivå
  Gult farenivå - moderat fare
  Oransje farenivå - stor fare
  Rødt farenivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg hvor farlig det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingHold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

  KonsekvenserAlvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader

Denne siden får et nytt hjem

Innholdet på denne siden blir snart flyttet til våre nye nettsider.

Her kan du lese mer om pågående endringer.

Veggli målestasjon (28922)

Stasjonen ligger i Rollag kommune, 275 m o.h. Den er nærmeste offisielle målestasjon, 9,3 km fra punktet Daggrøhytta. Stasjonen ble opprettet i juli 2006. Stasjonen måler nedbør, temperatur, snødybde og vind. Det kan mangle data i observasjonsperioden.

Siste 30 døgn: Snittemperaturen var 4,8 grader, 2,5 grader over normalen. Høyeste temperatur var 20,7 grader (21. april), og laveste var -7,3 grader (1. april). Samlet nedbør var 1,0 mm. Mest nedbør på ett døgn var 0,6 mm (4. april) målt kl 7 (kl 8 sommertid) for siste 24 timer. Høyeste vindhastighet var 8,6 m/s (31. mars).

Siste 13 hele måneder: Høyeste temperatur var 31,9 grader (3. jul. 2018) og laveste -22,8 grader (1. mar. 2018). Mest nedbør på ett døgn var 56,2 mm (29. jul. 2018).

Forklaring til grafen. Skjul forklaring

Den svarte streken viser normalen (både nedbør og temperatur). På enkelte stasjoner er det foreløpig ikke utarbeidet normalverdier.

Den røde/blå streken viser middeltemperatur over døgnet (som er utjevnet over 30 dager for å kunne sammenlignes med normaltemperaturen). Streken er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De røde/blå feltene viser temperaturvariasjonene gjennom døgnet, med maks- og minimumstemperatur som endepunkter. Feltene er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De lyseblå søylene viser total nedbør denne måneden. De svarte strekene som krysser dem er nedbørnormalen.

De mørkegrå søylene bak nedbøren viser målt snødybde dag for dag.

Noen målestasjoner måler bare nedbør, andre måler bare temperatur. Om et felt eller en søyle mangler, er det fordi det ikke finnes data fra målestasjonen.

NB! Nedbøren måles kl 07 norsk normaltid. Dagens verdi viser hvor mye nedbør (i mm) som kom siste 24 timer fram til kl 07 (kl 08 sommertid).

Last ned annen værstatistikk fra eklima.met.no.

Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Måneder Temperatur Nedbør Vind
Gjennom-
snitt
Normal Varmest Kaldest Totalt Normal Mest på
ett døgn
Gjennom-
snitt
Sterkest
vind
mar 2019 0,5° -1,2° 14,2° 21. mar -13,5° 11. mar 88,3 mm 35,0 mm 28,1 mm 13. mar 1,7 m/s 8,6 m/s 31. mar
feb 2019 -0,9° -5,7° 11,8° 25. feb -16,5° 7. feb 33,0 mm 4,7 mm 21. feb 1,5 m/s 9,3 m/s 13. feb
jan 2019 -4,3° -6,5° 10,0° 4. jan -16,9° 29. jan 43,0 mm 3,7 mm 26. jan 1,6 m/s 11,0 m/s 11. jan
des 2018 -3,6° -4,6° 9,2° 31. des -17,2° 14. des 67,4 mm 41,0 mm 10,5 mm 8. des 1,4 m/s 9,4 m/s 26. des
nov 2018 0,5° -1,8° 9,3° 12. nov -13,0° 28. nov 79,8 mm 63,0 mm 17,7 mm 11. nov 1,1 m/s 4,0 m/s 15. nov
okt 2018 5,4° 4,4° 19,9° 10. okt -8,6° 28. okt 23,5 mm 88,0 mm 13,0 mm 31. okt 1,5 m/s 8,0 m/s 3. okt
sep 2018 10,4° 9,0° 22,7° 4. sep -0,9° 25. sep 124,5 mm 85,0 mm 23,5 mm 8. sep 1,7 m/s 8,3 m/s 26. sep
aug 2018 13,9° 13,4° 26,2° 1. aug 2,3° 25. aug 57,7 mm 80,0 mm 17,5 mm 11. aug 1,4 m/s 8,8 m/s 10. aug
jul 2018 20,7° 14,8° 31,9° 3. jul 8,0° 1. jul 71,5 mm 81,0 mm 56,2 mm 29. jul 1,7 m/s 7,8 m/s 18. jul
jun 2018 16,6° 13,8° 31,1° 27. jun 3,4° 22. jun 39,1 mm 70,0 mm 24,3 mm 11. jun 1,8 m/s 6,2 m/s 22. jun
mai 2018 14,5° 9,0° 28,4° 26. mai -0,8° 4. mai 25,1 mm 71,0 mm 12,9 mm 1. mai 1,8 m/s 7,7 m/s 9. mai
apr 2018 4,0° 3,1° 18,6° 19. apr -14,5° 2. apr 33,8 mm 35,0 mm 11,1 mm 9. apr 1,6 m/s 8,0 m/s 6. apr
mar 2018 -4,7° -1,2° 10,0° 22. mar -22,8° 1. mar 23,1 mm 35,0 mm 9,4 mm 12. mar 1,4 m/s 8,6 m/s 19. mar