Været som var (klima)Bakkhus, Tinn (Telemark)

Klimasidene fjernes fra Yr

Klimainformasjon finner du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese mer om pågående endringer.

Klimastatistikk for Østlandet

Langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for Østlandet.
Dette er beregnede gjennomsnittsverdier for hele Østlandet.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Tre grafer: De tre grafene under viser temperaturutviklingen for siste hele måned, siste hele sesong og året som helhet. Les forklaring til grafene over hver enkelt graf.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk juni

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for måneden.

Temperatur: Prikkene viser beregna gjennomsnittlig temperatur i måneden for hver år. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk horisontal strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for juni

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør juni

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2019 9,7° 0,6° 146,2 %
2018 11,2° 2,1° 61,6 %
2017 8,8° -0,3° 128,2 %
2016 10,4° 1,3° 71,7 %
2015 7,4° -1,7° 83,4 %
2014 9,2° 0,1° 60,7 %
2013 8,7° -0,4° 198,0 %
2012 7,2° -1,9° 119,0 %
2011 9,8° 0,7° 201,7 %
2010 8,8° -0,3° 106,6 %
2009 8,7° -0,4° 60,2 %
2008 9,1° 0,0° 92,1 %
2007 10,7° 1,6° 108,6 %
2006 10,3° 1,2° 52,0 %
2005 8,0° -1,1° 87,6 %
2004 8,2° -0,9° 128,6 %
2003 9,9° 0,8° 107,9 %
2002 10,0° 0,9° 110,3 %
2001 8,3° -0,8° 84,3 %
2000 7,4° -1,7° 111,4 %
1999 8,3° -0,8° 192,4 %
1998 7,4° -1,7° 168,8 %
1997 9,8° 0,7° 102,3 %
1996 8,6° -0,5° 87,2 %
1995 9,1° 0,0° 156,2 %
1994 7,3° -1,9° 91,4 %
1993 7,1° -2,0° 53,0 %
1992 11,2° 2,0° 14,4 %
1991 5,8° -3,3° 157,5 %
1990 9,3° 0,2° 122,0 %
1989 9,0° -0,1° 99,9 %
1988 12,2° 3,0° 64,7 %
1987 6,6° -2,5° 199,7 %
1986 11,1° 1,9° 80,8 %
1985 8,6° -0,5° 123,2 %
1984 8,5° -0,6° 125,0 %
1983 8,2° -0,9° 51,0 %
1982 7,8° -1,3° 33,0 %
1981 7,1° -2,0° 121,6 %
1980 10,3° 1,1° 174,9 %
1979 10,0° 0,9° 89,6 %
1978 9,8° 0,7° 84,1 %
1977 8,7° -0,4° 128,4 %
1976 9,1° -0,1° 64,9 %
1975 8,1° -1,0° 34,0 %
1974 8,6° -0,5° 89,5 %
1973 9,6° 0,5° 76,3 %
1972 8,4° -0,7° 190,6 %
1971 7,8° -1,4° 104,7 %
1970 12,2° 3,0° 74,2 %
1969 11,2° 2,1° 54,7 %
1968 10,1° 1,0° 128,2 %
1967 8,1° -1,1° 72,4 %
1966 10,9° 1,8° 58,7 %
1965 8,3° -0,8° 120,8 %
1964 7,4° -1,8° 172,0 %
1963 10,3° 1,2° 108,4 %
1962 6,8° -2,3° 65,8 %
1961 9,4° 0,2° 81,6 %
1960 10,2° 1,1° 156,2 %
1959 9,2° 0,0° 45,1 %
1958 8,4° -0,7° 78,7 %
1957 7,4° -1,7° 108,0 %
1956 7,6° -1,6° 141,6 %
1955 7,4° -1,7° 40,6 %
1954 8,4° -0,7° 113,0 %
1953 12,1° 3,0° 141,9 %
1952 6,8° -2,3° 101,4 %
1951 7,9° -1,2° 81,4 %
1950 8,6° -0,6° 162,5 %
1949 8,7° -0,5° 90,6 %
1948 8,3° -0,8° 132,0 %
1947 10,6° 1,4° 89,8 %
1946 7,8° -1,4° 156,2 %
1945 8,5° -0,6° 126,6 %
1944 6,7° -2,4° 164,2 %
1943 8,9° -0,2° 82,2 %
1942 6,9° -2,2° 105,6 %
1941 9,8° 0,7° 58,2 %
1940 10,2° 1,0° 40,0 %
1939 8,5° -0,6° 155,8 %
1938 7,3° -1,8° 93,8 %
1937 8,2° -1,0° 144,4 %
1936 10,8° 1,7° 66,5 %
1935 9,0° -0,1° 135,6 %
1934 9,4° 0,2° 58,6 %
1933 12,0° 2,8° 105,0 %
1932 8,1° -0,7° 46,0 %
1931 6,4° -2,8° 44,8 %
1930 9,5° 0,4° 94,5 %
1929 7,0° -2,1° 69,4 %
1928 5,9° -3,2° 95,5 %
1927 5,8° -3,4° 171,0 %
1926 8,7° -0,5° 141,0 %
1925 9,2° 0,1° 49,8 %
1924 7,3° -1,8° 137,6 %
1923 4,8° -4,3° 41,3 %
1922 7,7° -1,4° 57,8 %
1921 7,3° -1,8° 45,2 %
1920 8,8° -0,4° 53,8 %
1919 8,0° -1,1° 88,4 %
1918 7,1° -2,0° 124,9 %
1917 10,4° 1,3° 97,1 %
1916 7,1° -2,0° 141,7 %
1915 7,3° -1,8° 31,7 %
1914 9,6° 0,5° 43,0 %
1913 8,9° -0,2° 58,8 %
1912 9,5° 0,4° 114,5 %
1911 8,5° -0,6° 75,8 %
1910 9,4° 0,3° 86,1 %
1909 8,8° -0,3° 93,2 %
1908 8,7° -0,4° 63,4 %
1907 7,3° -1,8° 128,6 %
1906 10,3° 1,2° 36,9 %
1905 10,6° 1,4° 101,8 %
1904 8,4° -0,8° 32,1 %
1903 8,4° -0,7° 60,8 %
1902 8,9° -0,2° 19,4 %
1901 8,9° -0,2° 102,0 %
1900 11,0° 1,9° 69,7 %

Klimastatistikk vår

Grafen under viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for årstiden.

Temperatur: Prikkene viser beregna gjennomsnittlig temperatur for årstiden. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet viser hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for vår

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør vår

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2019 1,5° 1,6° 142,9 %
2018 1,2° 1,2° 73,9 %
2017 1,4° 1,5° 113,6 %
2016 1,9° 2,0° 120,9 %
2015 1,2° 1,3° 127,6 %
2014 2,8° 2,9° 107,2 %
2013 -0,7° -0,7° 141,2 %
2012 2,1° 2,2° 112,6 %
2011 2,1° 2,2° 104,0 %
2010 0,5° 0,6° 84,8 %
2009 2,2° 2,2° 100,2 %
2008 1,0° 1,1° 135,1 %
2007 2,4° 2,4° 95,3 %
2006 -1,3° -1,2° 120,6 %
2005 0,3° 0,4° 91,4 %
2004 2,1° 2,2° 97,7 %
2003 1,2° 1,2° 122,1 %
2002 2,2° 2,3° 131,6 %
2001 -0,8° -0,7° 109,1 %
2000 1,7° 1,7° 137,4 %
1999 0,7° 0,7° 130,7 %
1998 0,2° 0,3° 116,6 %
1997 0,2° 0,3° 111,6 %
1996 -0,7° -0,6° 81,7 %
1995 -0,2° -0,2° 107,1 %
1994 0,4° 0,5° 101,6 %
1993 1,6° 1,6° 73,8 %
1992 1,8° 1,9° 110,8 %
1991 1,3° 1,3° 64,2 %
1990 2,7° 2,7° 107,5 %
1989 1,4° 1,4° 107,6 %
1988 -0,6° -0,6° 103,7 %
1987 -1,3° -1,3° 99,3 %
1986 0,1° 0,2° 110,2 %
1985 -0,5° -0,4° 104,2 %
1984 0,6° 0,6° 92,8 %
1983 0,7° 0,7° 175,4 %
1982 0,9° 1,0° 128,8 %
1981 -0,2° -0,2° 98,2 %
1980 -0,1° 0,0° 74,4 %
1979 -0,6° -0,5° 150,3 %
1978 -0,5° -0,4° 86,3 %
1977 -0,3° -0,2° 94,1 %
1976 -0,4° -0,3° 58,6 %
1975 -0,3° -0,3° 60,5 %
1974 1,2° 1,2° 45,6 %
1973 0,9° 1,0° 97,3 %
1972 0,5° 0,6° 119,6 %
1971 -0,5° -0,4° 94,7 %
1970 -1,0° -0,9° 72,2 %
1969 -1,4° -1,4° 88,7 %
1968 0,0° 0,1° 96,2 %
1967 0,3° 0,3° 152,4 %
1966 -1,4° -1,3° 112,6 %
1965 -0,8° -0,8° 87,6 %
1964 0,3° 0,4° 58,2 %
1963 -0,5° -0,4° 127,4 %
1962 -2,5° -2,4° 111,9 %
1961 1,4° 1,4° 80,8 %
1960 0,7° 0,7° 60,9 %
1959 1,4° 1,4° 108,5 %
1958 -2,8° -2,7° 84,6 %
1957 -0,4° -0,3° 70,9 %
1956 -0,3° -0,2° 46,0 %
1955 -1,8° -1,8° 77,4 %
1954 0,5° 0,6° 92,2 %
1953 1,6° 1,7° 101,3 %
1952 0,2° 0,2° 96,4 %
1951 -1,9° -1,8° 78,4 %
1950 1,1° 1,2° 97,0 %
1949 0,6° 0,7° 118,5 %
1948 1,9° 1,9° 93,2 %
1947 -0,7° -0,6° 73,4 %
1946 1,0° 1,0° 51,7 %
1945 1,6° 1,7° 112,4 %
1944 -1,1° -1,1° 63,8 %
1943 1,8° 1,8° 99,1 %
1942 -1,7° -1,6° 72,8 %
1941 -1,8° -1,7° 35,2 %
1940 -1,0° -1,0° 62,7 %
1939 -0,2° -0,1° 59,3 %
1938 1,6° 1,7° 71,4 %
1937 0,3° 0,4° 155,5 %
1936 -0,2° -0,1° 60,8 %
1935 -0,8° -0,8° 69,2 %
1934 0,3° 0,4° 126,6 %
1933 0,5° 0,5° 53,5 %
1932 -0,7° -0,7° 87,7 %
1931 -1,7° -1,6° 93,7 %
1930 1,1° 1,1° 103,8 %
1929 0,4° 0,4° 69,2 %
1928 -0,7° -0,7° 52,9 %
1927 -0,9° -0,8° 113,0 %
1926 0,6° 0,7° 122,7 %
1925 -0,8° -0,7° 109,6 %
1924 -2,4° -2,3° 89,8 %
1923 -1,0° -0,9° 89,5 %
1922 -1,1° -1,0° 93,9 %
1921 2,4° 2,4° 87,3 %
1920 1,7° 1,8° 143,2 %
1919 0,0° 0,1° 75,2 %
1918 0,8° 0,8° 36,9 %
1917 -2,2° -2,2° 67,4 %
1916 -0,6° -0,6° 97,4 %
1915 -1,3° -1,2° 55,7 %
1914 0,0° 0,1° 117,9 %
1913 1,1° 1,2° 99,9 %
1912 0,2° 0,3° 101,7 %
1911 0,8° 0,8° 79,0 %
1910 1,1° 1,1° 128,7 %
1909 -2,7° -2,7° 103,0 %
1908 -1,6° -1,6° 100,6 %
1907 -0,2° -0,2° 92,7 %
1906 0,2° 0,3° 127,8 %
1905 -0,4° -0,3° 94,5 %
1904 -1,6° -1,5° 96,9 %
1903 0,6° 0,6° 142,3 %
1902 -1,6° -1,6° 72,7 %
1901 0,2° 0,3° 86,8 %
1900 -1,6° -1,5° 85,2 %

Klimastatistikk år

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for hele året.

Temperatur: Prikkene viser gjennomsnittlig middeltemperatur. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk horisontal strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet gir en indikasjon på hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for År

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør år

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2018 2,6° 1,8° 98,8 %
2017 2,0° 1,2° 113,8 %
2016 2,3° 1,5° 95,9 %
2015 2,7° 1,9° 114,9 %
2014 3,4° 2,6° 116,0 %
2013 1,5° 0,7° 110,6 %
2012 1,3° 0,5° 114,7 %
2011 2,5° 1,7° 132,8 %
2010 -0,6° -1,4° 87,8 %
2009 1,6° 0,8° 110,3 %
2008 2,4° 1,6° 116,0 %
2007 2,2° 1,4° 106,1 %
2006 2,8° 2,0° 117,2 %
2005 2,5° 1,7° 94,5 %
2004 2,1° 1,3° 106,0 %
2003 2,1° 1,3° 96,7 %
2002 1,9° 1,1° 99,7 %
2001 1,0° 0,2° 106,7 %
2000 2,8° 2,0° 142,4 %
1999 2,0° 1,2° 114,5 %
1998 1,4° 0,6° 106,5 %
1997 2,1° 1,3° 97,6 %
1996 0,2° -0,6° 89,3 %
1995 1,3° 0,5° 93,1 %
1994 1,0° 0,2° 100,2 %
1993 1,0° 0,1° 100,0 %
1992 2,1° 1,3° 99,7 %
1991 1,7° 0,9° 83,7 %
1990 2,8° 2,0° 107,3 %
1989 2,6° 1,8° 94,6 %
1988 1,7° 0,9° 127,5 %
1987 -0,3° -1,1° 113,1 %
1986 0,4° -0,4° 102,4 %
1985 -0,6° -1,4° 110,3 %
1984 1,5° 0,6° 113,0 %
1983 1,9° 1,0° 99,4 %
1982 1,3° 0,4° 98,3 %
1981 -0,1° -0,9° 94,0 %
1980 0,1° -0,7° 98,8 %
1979 -0,5° -1,3° 105,7 %
1978 0,2° -0,6° 88,7 %
1977 0,6° -0,2° 94,5 %
1976 0,6° -0,2° 80,5 %
1975 2,3° 1,5° 87,1 %
1974 2,0° 1,1° 101,9 %
1973 1,5° 0,7° 88,4 %
1972 1,3° 0,5° 91,4 %
1971 1,4° 0,6° 87,8 %
1970 -0,1° -0,9° 95,4 %
1969 0,4° -0,5° 83,0 %
1968 0,2° -0,7° 91,4 %
1967 1,1° 0,3° 123,8 %
1966 -0,3° -1,2° 111,4 %
1965 0,1° -0,7° 99,9 %
1964 0,9° 0,1° 102,1 %
1963 0,1° -0,7° 102,5 %
1962 -0,1° -0,9° 101,6 %
1961 1,6° 0,8° 110,6 %
1960 0,7° -0,1° 110,5 %
1959 2,0° 1,2° 95,4 %
1958 0,1° -0,7° 93,8 %
1957 1,2° 0,3° 104,3 %
1956 0,2° -0,6° 83,7 %
1955 0,7° -0,1° 67,0 %
1954 0,6° -0,2° 112,6 %
1953 2,3° 1,5° 105,6 %
1952 0,1° -0,8° 83,4 %
1951 1,0° 0,2° 113,4 %
1950 1,0° 0,2° 124,9 %
1949 2,4° 1,5° 101,9 %
1948 1,3° 0,5° 108,2 %
1947 0,4° -0,4° 62,4 %
1946 1,4° 0,5° 100,2 %
1945 1,7° 0,9° 83,8 %
1944 1,4° 0,6° 112,0 %
1943 1,9° 1,0° 95,9 %
1942 -0,4° -1,3° 93,8 %
1941 -0,4° -1,3° 74,4 %
1940 -0,4° -1,2° 85,3 %
1939 1,2° 0,3° 98,1 %
1938 2,6° 1,7° 114,7 %
1937 1,4° 0,6° 99,9 %
1936 1,5° 0,6° 90,3 %
1935 1,4° 0,6° 111,9 %
1934 2,7° 1,9° 127,1 %
1933 1,8° 1,0° 73,8 %
1932 1,8° 1,0° 87,8 %
1931 0,2° -0,6° 88,6 %
1930 2,3° 1,5° 110,9 %
1929 0,7° -0,1° 102,5 %
1928 0,2° -0,6° 96,7 %
1927 0,2° -0,6° 118,9 %
1926 0,9° 0,1° 111,1 %
1925 0,9° 0,0° 96,7 %
1924 1,0° 0,2° 113,2 %
1923 0,0° -0,8° 95,3 %
1922 0,2° -0,6° 88,7 %
1921 1,6° 0,8° 73,4 %
1920 1,7° 0,8° 99,9 %
1919 0,2° -0,7° 75,3 %
1918 1,0° 0,2° 93,1 %
1917 -0,1° -0,9° 79,2 %
1916 1,1° 0,2° 113,2 %
1915 -0,6° -1,5° 86,0 %
1914 2,2° 1,4° 84,0 %
1913 1,9° 1,1° 82,8 %
1912 1,0° 0,2° 108,5 %
1911 1,7° 0,9° 73,7 %
1910 1,5° 0,7° 111,2 %
1909 0,1° -0,7° 105,0 %
1908 1,2° 0,4° 85,7 %
1907 0,8° 0,0° 100,6 %
1906 1,7° 0,8° 90,6 %
1905 1,0° 0,2° 82,6 %
1904 0,4° -0,4° 64,4 %
1903 0,9° 0,1° 105,4 %
1902 -0,4° -1,2° 73,8 %
1901 1,2° 0,4° 80,1 %
1900 0,0° -0,8° 85,8 %