Været som var (klima)Longyearbyen (Svalbard)

Klimasidene fjernes fra Yr

Klimainformasjon finner du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese mer om pågående endringer.

Klimastatistikk for Svalbard lufthavn målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Svalbard lufthavn målestasjon. Stasjonen ligger 28 meter over havet på Svalbard.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk september

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for september

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur september

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2019 10,7° -6,1° 2,6° 2,3°
2018 9,7° -9,0° 1,7° 1,4°
2017 13,3° -0,7° 4,9° 4,6°
2016 11,9° -0,5° 4,1° 3,8°
2015 9,5° -2,9° 2,8° 2,5°
2014 10,3° -6,0° 1,6° 1,3°
2013 12,0° -6,6° 3,7° 3,4°
2012 9,4° -6,8° 3,0° 2,7°
2011 10,0° -1,7° 4,4° 4,1°
2010 8,0° -3,8° 2,0° 1,7°
2009 8,7° -5,2° 1,7° 1,4°
2008 12,4° -4,5° 3,3° 3,0°
2007 7,6° -3,9° 2,1° 1,8°
2006 8,7° -6,1° 1,7° 1,4°
2005 8,2° -10,1° -0,2° -0,5°
2004 12,5° -4,2° 1,5° 1,2°
2003 8,7° -8,8° 0,6° 0,3°
2002 5,9° -8,8° 0,1° -0,2°
2001 11,5° -4,1° 3,3° 3,0°
2000 10,6° -5,0° 2,1° 1,8°
1999 12,5° -3,9° 2,8° 2,5°
1998 10,3° -5,8° 0,3° 0,0°
1997 9,5° -8,0° 0,6° 0,3°
1996 9,3° -6,8° 0,8° 0,5°
1995 7,8° -4,0° 2,2° 1,9°
1994 6,5° -5,0° 0,5° 0,2°
1993 6,7° -8,0° -0,1° -0,4°
1992 9,8° -3,3° 3,0° 2,7°
1991 5,9° -6,9° 0,7° 0,4°
1990 15,2° -0,8° 5,2° 4,9°
1989 10,7° -6,0° 1,3° 1,0°
1988 9,0° -12,6° -1,5° -1,8°
1987 4,9° -11,4° -1,4° -1,7°
1986 7,1° -10,7° -1,3° -1,6°
1985 5,4° -8,3° 0,5° 0,2°
1984 10,8° -6,1° 1,5° 1,2°
1983 8,0° -9,8° 1,0° 0,7°
1982 2,2° -9,6° -2,7° -3,0°
1981 10,2° -7,0° 1,3° 1,0°
1980 9,3° -5,0° 1,0° 0,7°
1979 8,9° -5,9° 1,0° 0,7°
1978 7,4° -11,3° -1,8° -2,1°
1977 6,7° -9,0° 0,2° -0,1°
1976 5,4° -8,6° -0,9° -1,2°
1975 6,5° -5,6° 1,0° 0,7°
1974 0,6° 0,3°
1973 0,3° 0,0°
1972 2,1° 1,8°
1971 0,3° 0,0°
1970 0,1° -0,2°
1969 2,5° 2,2°
1968 -1,9° -2,2°
1967 0,5° 0,2°
1966 -2,3° -2,6°
1965 0,2° -0,1°
1964 0,3° 0,0°
1963 0,2° -0,1°
1962 -0,2° -0,5°
1961 0,7° 0,4°
1960 2,9° 2,6°
1959 0,4° 0,1°
1958 -0,5° -0,8°
1957 1,4° 1,1°
1956 -0,9° -1,2°
1955 2,5° 2,2°
1954 0,1° -0,2°
1953 0,2° -0,1°
1952 0,5° 0,2°
1951 0,1° -0,2°
1950 2,1° 1,8°
1949 -0,7° -1,0°
1948 1,4° 1,1°
1947 1,0° 0,7°
1946 2,4° 2,1°
1945 0,5° 0,2°
1944 1,5° 1,2°
1943 0,4° 0,1°
1942 -0,1° -0,4°
1941 0,4° 0,1°
1940 3,0° 2,7°
1939 -0,3° -0,6°
1938 0,1° -0,2°
1937 0,3° 0,0°
1936 1,0° 0,7°
1935 -1,8° -2,1°
1934 3,8° 3,5°
1933 2,2° 1,9°
1932 -1,2° -1,5°
1931 -0,2° -0,5°
1930 0,0° -0,3°
1929 -0,2° -0,5°
1928 0,2° -0,1°
1927 -0,8° -1,1°
1926 1,2° 0,9°
1925 2,7° 2,4°
1924 0,7° 0,4°
1923 1,2° 0,9°
1922 1,1° 0,8°
1921 -1,8° -2,1°
1920 0,1° -0,2°
1919 -1,0° -1,3°
1918 -1,0° -1,3°
1917 -3,1° -3,4°
1916 -0,5° -0,8°
1915 -1,0° -1,3°
1914 -1,3° -1,6°
1913 0,4° 0,1°
1912 -3,3° -3,6°
1911 1,3° 1,0°
1910 -2,3° -2,6°
1909 -1,3° -1,6°
1908 0,1° -0,2°
1907 -0,8° -1,1°
1906 0,4° 0,1°
1905 0,6° 0,3°
1904 0,0° -0,3°
1903 0,2° -0,1°
1902 -2,7° -3,0°
1901 0,8° 0,5°
1900 -1,0° -1,3°
1899 2,5° 2,2°
1898 4,4° 4,1°