Været som var (klima)Utsira fyr målestasjon, Utsira (Rogaland)

Klimastatistikk for Utsira fyr målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Utsira fyr målestasjon. Stasjonen ligger 55 meter over havet i Utsira kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk januar

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for januar

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur januar

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2019 8,9° -2,5° 3,8° 1,5°
2018 7,8° 0,0° 3,7° 1,4°
2017 8,0° -2,8° 4,8° 2,5°
2016 8,4° -3,6° 2,3° 0,0°
2015 9,0° -0,7° 4,6° 2,3°
2014 8,1° -3,0° 3,0° 0,7°
2013 8,1° -5,9° 1,4° -0,9°
2012 7,3° -1,7° 3,5° 1,2°
2011 6,8° -2,6° 2,6° 0,3°
2010 6,8° -6,7° -0,6° -2,9°
2009 7,8° -3,4° 3,4° 1,1°
2008 7,9° 0,3° 4,4° 2,1°
2007 9,7° -1,3° 5,3° 3,0°
2006 3,6° 1,3°
2005 9,7° -1,7° 5,1° 2,8°
2004 7,8° -4,4° 2,9° 0,6°
2003 7,7° -4,2° 3,0° 0,7°
2002 7,4° -2,5° 4,2° 1,9°
2001 7,6° -2,1° 3,3° 1,0°
2000 8,2° -1,0° 4,8° 2,5°
1999 7,2° -3,5° 3,2° 0,9°
1998 8,2° -3,4° 3,6° 1,3°
1997 8,0° -3,0° 3,4° 1,1°
1996 6,8° -4,4° 1,7° -0,6°
1995 7,7° -2,6° 3,6° 1,3°
1994 7,0° -2,0° 3,1° 0,8°
1993 8,6° -3,0° 4,1° 1,8°
1992 10,0° 1,6° 5,6° 3,3°
1991 7,6° 0,1° 4,3° 2,0°
1990 8,5° 0,1° 5,6° 3,3°
1989 9,0° 2,5° 6,1° 3,8°
1988 8,4° 0,1° 4,5° 2,2°
1987 6,1° -13,1° -0,7° -3,0°
1986 5,9° -7,0° 0,3° -2,0°
1985 5,7° -7,7° -0,4° -2,7°
1984 8,0° -6,2° 1,6° -0,7°
1983 9,2° -0,4° 5,1° 2,8°
1982 6,0° -10,4° 0,6° -1,7°
1981 7,4° -5,1° 1,8° -0,5°
1980 6,2° -6,4° 1,0° -1,3°
1979 6,6° -11,1° -0,6° -2,9°
1978 7,7° -2,1° 3,4° 1,1°
1977 7,0° -3,2° 1,6° -0,7°
1976 8,1° -3,5° 2,1° -0,2°
1975 8,5° 0,1° 5,0° 2,7°
1974 7,4° 1,2° 4,6° 2,3°
1973 8,0° -0,5° 4,7° 2,4°
1972 6,4° -6,0° 1,0° -1,3°
1971 9,8° -4,3° 3,5° 1,2°
1970 5,6° -6,8° 0,4° -1,9°
1969 6,5° -2,6° 2,6° 0,3°
1968 6,4° -6,8° 1,4° -0,9°
1967 7,0° -4,6° 1,8° -0,5°
1966 5,7° -5,9° -0,2° -2,5°
1965 7,6° -3,6° 2,5° 0,2°
1964 7,3° -1,9° 4,0° 1,7°
1963 5,0° -7,8° -0,6° -2,9°
1962 7,1° -2,0° 4,2° 1,9°
1961 6,8° -4,9° 1,8° -0,5°
1960 8,0° -6,5° 1,0° -1,3°
1959 6,0° -5,0° 0,7° -1,6°
1958 6,8° -6,0° 1,8° -0,5°
1957 8,7° -3,0° 4,0° 1,7°
1956 8,4° -9,2° 1,6° -0,7°
1955 7,0° -4,5° 1,8° -0,5°
1954 8,2° -7,5° 2,2° -0,1°
1953 7,4° -3,0° 2,9° 0,6°
1952 8,5° -2,7° 2,1° -0,2°
1951 6,9° -1,8° 1,8° -0,5°
1950 8,3° -7,4° 2,8° 0,5°
1949 11,7° -4,4° 4,5° 2,2°
1948 7,6° -8,1° 1,5° -0,8°
1947 8,0° -5,0° 0,5° -1,8°
1946 9,5° -3,8° 3,0° 0,7°
1945 7,8° -6,6° 0,4° -1,9°
1944 9,0° -3,2° 4,8° 2,5°
1943 6,4° -5,2° 1,7° -0,6°
1942 6,7° -15,2° -3,1° -5,4°
1941 5,2° -9,2° -1,4° -3,7°
1940 6,2° -12,1° 0,4° -1,9°
1939 7,6° -2,7° 2,5° 0,2°
1938 8,8° -1,0° 3,5° 1,2°
1937 7,4° -5,4° 2,4° 0,1°
1936 7,3° -3,0° 2,5° 0,2°
1935 8,3° -1,8° 3,6° 1,3°
1934 13,0° -2,3° 5,0° 2,7°
1933 9,2° -3,2° 3,6° 1,3°
1932 7,8° -4,0° 5,0° 2,7°
1931 6,2° -2,8° 2,4° 0,1°
1930 8,1° -0,1° 4,9° 2,6°
1929 5,4° -9,0° 0,7° -1,6°
1928 5,2° -2,8° 2,6° 0,3°
1927 7,4° -4,4° 3,5° 1,2°
1926 6,5° -2,3° 2,4° 0,1°
1925 8,2° -2,0° 4,9° 2,6°
1924 5,2° -5,8° 1,5° -0,8°
1923 7,2° -2,7° 3,9° 1,6°
1922 6,8° -3,8° 1,1° -1,2°
1921 7,6° -3,9° 3,8° 1,5°
1920 6,2° -4,5° 2,1° -0,2°
1919 6,4° -2,5° 2,6° 0,3°
1918 6,2° -6,0° 1,1° -1,2°
1917 5,9° -5,8° -1,0° -3,3°
1916 6,3° -3,7° 3,9° 1,6°
1915 6,5° -2,3° 2,1° -0,2°
1914 7,9° -5,7° 2,8° 0,5°
1913 6,7° -4,9° 1,8° -0,5°
1912 7,7° -5,7° 0,7° -1,6°
1911 6,9° -2,2° 3,1° 0,8°
1910 8,4° -7,6° 2,0° -0,3°
1909 7,5° -3,3° 3,8° 1,5°
1908 6,9° -7,1° 3,1° 0,8°
1907 8,4° -6,3° 2,4° 0,1°
1906 6,8° -2,7° 3,3° 1,0°
1905 7,9° -8,1° 3,2° 0,9°
1904 5,7° -2,6° 2,8° 0,5°
1903 6,5° -3,6° 2,0° -0,3°
1902 7,7° -4,6° 3,7° 1,4°
1901 7,3° -5,3° 2,6° 0,3°
1900 6,7° -2,6° 2,0° -0,3°
1899 6,7° -4,7° 2,8° 0,5°
1898 8,1° -0,4° 5,0° 2,7°
1897 6,0° -7,0° 0,0° -2,3°
1896 7,1° -3,9° 3,3° 1,0°
1895 4,2° -6,7° -0,1° -2,4°
1894 6,5° -6,8° 2,7° 0,4°
1893 5,9° -8,4° -0,5° -2,8°
1892 6,9° -4,6° 1,6° -0,7°
1891 6,1° -6,9° 0,8° -1,5°
1890 7,8° -1,0° 4,6° 2,3°
1889 6,8° -2,5° 3,1° 0,8°
1888 7,1° -4,0° 3,5° 1,2°
1887 7,8° -3,6° 3,6° 1,3°
1886 6,2° -4,1° 1,6° -0,7°
1885 5,9° -3,3° 1,9° -0,4°
1884 7,2° -1,2° 4,2° 1,9°
1883 6,3° -4,1° 1,9° -0,4°
1882 7,3° -3,5° 4,4° 2,1°
1881 6,3° -10,8° -0,7° -3,0°
1880 7,5° -5,3° 2,8° 0,5°
1879 3,9° -5,7° -0,7° -3,0°
1878 6,8° -3,3° 2,0° -0,3°
1877 5,2° -5,3° 1,1° -1,2°
1876 6,3° -3,5° 2,9° 0,6°
1875 5,3° -4,9° 1,2° -1,1°
1874 6,8° -1,0° 4,2° 1,9°
1873 7,0° -3,5° 3,8° 1,5°
1872 6,2° 0,4° 3,8° 1,5°
1871 5,9° -5,6° 0,8° -1,5°
1870 5,2° -2,1° 2,3° 0,0°