Været som var (klima)Torvmyra, Tjeldsund (Nordland)

Klimasidene fjernes fra Yr

Klimainformasjon finner du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese mer om pågående endringer.

Klimastatistikk for Nord-Norge

Langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for Nord-Norge.
Dette er beregnede gjennomsnittsverdier for hele Nord-Norge.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Tre grafer: De tre grafene under viser temperaturutviklingen for siste hele måned, siste hele sesong og året som helhet. Les forklaring til grafene over hver enkelt graf.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk juli

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for måneden.

Temperatur: Prikkene viser beregna gjennomsnittlig temperatur i måneden for hver år. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk horisontal strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for juli

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør juli

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2019 10,4° 0,6° 39,1 %
2018 13,5° 3,6° 59,1 %
2017 10,0° 0,2° 149,1 %
2016 11,3° 1,4° 122,7 %
2015 8,6° -1,2° 71,9 %
2014 13,6° 3,8° 33,8 %
2013 10,4° 0,5° 146,7 %
2012 9,0° -0,8° 112,4 %
2011 10,6° 0,8° 99,6 %
2010 10,3° 0,5° 168,7 %
2009 10,3° 0,5° 59,8 %
2008 10,0° 0,1° 84,5 %
2007 11,2° 1,4° 72,1 %
2006 9,7° -0,2° 115,8 %
2005 11,5° 1,7° 91,3 %
2004 12,6° 2,8° 119,2 %
2003 12,9° 3,1° 78,5 %
2002 11,4° 1,6° 119,0 %
2001 9,8° 0,0° 205,1 %
2000 10,5° 0,6° 64,5 %
1999 9,8° 0,0° 134,2 %
1998 11,6° 1,8° 60,2 %
1997 11,4° 1,6° 34,8 %
1996 9,0° -0,8° 64,8 %
1995 8,5° -1,4° 117,0 %
1994 10,1° 0,3° 93,3 %
1993 11,2° 1,4° 66,8 %
1992 8,5° -1,3° 159,1 %
1991 9,8° 0,0° 68,7 %
1990 10,6° 0,8° 82,9 %
1989 8,5° -1,3° 123,6 %
1988 11,9° 2,1° 128,0 %
1987 8,2° -1,6° 81,1 %
1986 9,6° -0,2° 97,0 %
1985 11,5° 1,7° 79,0 %
1984 8,2° -1,6° 116,7 %
1983 9,6° -0,2° 107,3 %
1982 9,9° 0,0° 138,6 %
1981 9,4° -0,5° 133,2 %
1980 10,8° 0,9° 27,2 %
1979 11,3° 1,5° 46,0 %
1978 10,2° 0,4° 58,1 %
1977 9,7° -0,1° 62,8 %
1976 9,3° -0,5° 91,9 %
1975 7,8° -2,1° 112,3 %
1974 11,1° 1,3° 137,1 %
1973 12,8° 2,9° 69,8 %
1972 12,4° 2,6° 128,1 %
1971 8,8° -1,1° 104,4 %
1970 11,0° 1,2° 126,1 %
1969 10,2° 0,4° 117,7 %
1968 7,3° -2,6° 66,2 %
1967 9,1° -0,7° 139,7 %
1966 10,3° 0,5° 124,8 %
1965 7,2° -2,7° 112,8 %
1964 10,1° 0,3° 126,8 %
1963 8,4° -1,4° 112,2 %
1962 8,0° -1,8° 54,0 %
1961 11,2° 1,4° 96,3 %
1960 13,6° 3,8° 90,9 %
1959 9,7° -0,2° 158,9 %
1958 8,5° -1,3° 108,3 %
1957 11,8° 2,0° 58,4 %
1956 10,1° 0,3° 28,8 %
1955 9,0° -0,9° 79,8 %
1954 12,3° 2,5° 91,0 %
1953 10,6° 0,8° 69,5 %
1952 9,3° -0,5° 140,7 %
1951 7,8° -2,0° 129,5 %
1950 10,0° 0,2° 39,9 %
1949 7,8° -2,0° 76,4 %
1948 11,6° 1,8° 79,5 %
1947 11,3° 1,4° 84,2 %
1946 11,1° 1,3° 78,9 %
1945 11,5° 1,7° 66,2 %
1944 9,5° -0,3° 58,1 %
1943 10,5° 0,6° 78,7 %
1942 9,9° 0,0° 72,2 %
1941 13,3° 3,4° 60,9 %
1940 8,4° -1,5° 93,9 %
1939 11,1° 1,3° 43,7 %
1938 13,0° 3,2° 96,3 %
1937 13,7° 3,9° 34,9 %
1936 10,9° 1,1° 137,3 %
1935 9,2° -0,6° 81,8 %
1934 13,2° 3,4° 52,2 %
1933 10,8° 1,0° 107,8 %
1932 10,1° 0,2° 128,5 %
1931 11,8° 2,0° 68,3 %
1930 12,3° 2,5° 60,0 %
1929 7,5° -2,4° 77,8 %
1928 8,2° -1,6° 174,2 %
1927 13,5° 3,7° 33,4 %
1926 9,4° -0,5° 75,0 %
1925 12,7° 2,8° 81,5 %
1924 12,0° 2,1° 50,4 %
1923 9,8° 0,0° 93,7 %
1922 12,3° 2,4° 46,3 %
1921 8,4° -1,4° 94,4 %
1920 10,6° 0,8° 125,0 %
1919 10,1° 0,3° 44,9 %
1918 11,5° 1,6° 24,6 %
1917 7,7° -2,2° 107,6 %
1916 12,8° 3,0° 48,2 %
1915 11,9° 2,0° 95,8 %
1914 10,8° 1,0° 30,5 %
1913 10,9° 1,1° 77,1 %
1912 9,0° -0,8° 70,6 %
1911 8,8° -1,0° 103,8 %
1910 8,2° -1,6° 63,8 %
1909 9,5° -0,3° 84,1 %
1908 9,2° -0,6° 61,7 %
1907 8,8° -1,0° 115,8 %
1906 10,1° 0,3° 96,8 %
1905 10,4° 0,6° 128,8 %
1904 8,0° -1,8° 104,7 %
1903 7,5° -2,3° 107,1 %
1902 6,9° -3,0° 96,2 %
1901 11,0° 1,2° 84,9 %
1900 5,7° -4,1° 124,7 %

Klimastatistikk vår

Grafen under viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for årstiden.

Temperatur: Prikkene viser beregna gjennomsnittlig temperatur for årstiden. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet viser hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for vår

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør vår

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2019 -1,0° 1,2° 140,0 %
2018 -1,6° 0,7° 111,4 %
2017 -2,3° 0,0° 140,5 %
2016 0,8° 3,0° 84,8 %
2015 0,3° 2,6° 147,3 %
2014 -0,6° 1,6° 165,2 %
2013 -1,5° 0,7° 116,8 %
2012 -1,2° 1,1° 164,6 %
2011 0,0° 2,2° 175,7 %
2010 -1,7° 0,6° 141,1 %
2009 -0,7° 1,6° 137,0 %
2008 -2,5° -0,2° 87,5 %
2007 -0,2° 2,1° 176,4 %
2006 -1,7° 0,6° 82,9 %
2005 -1,9° 0,4° 143,0 %
2004 0,0° 2,3° 84,9 %
2003 -0,3° 2,1° 168,9 %
2002 0,2° 2,4° 103,1 %
2001 -3,5° -1,2° 97,5 %
2000 -1,6° 0,6° 175,9 %
1999 -1,7° 0,6° 92,8 %
1998 -3,2° -0,9° 89,9 %
1997 -3,0° -0,7° 166,0 %
1996 -2,5° -0,2° 89,8 %
1995 -1,7° 0,6° 111,5 %
1994 -1,2° 1,1° 76,7 %
1993 -1,9° 0,4° 140,9 %
1992 -1,1° 1,2° 112,0 %
1991 -2,0° 0,3° 102,7 %
1990 -1,1° 1,2° 158,5 %
1989 0,2° 2,5° 127,2 %
1988 -3,5° -1,2° 78,4 %
1987 -3,1° -0,8° 79,4 %
1986 -1,0° 1,3° 94,5 %
1985 -3,1° -0,8° 87,2 %
1984 -0,9° 1,4° 91,6 %
1983 -0,9° 1,4° 69,8 %
1982 -1,8° 0,5° 152,0 %
1981 -3,8° -1,4° 97,9 %
1980 -2,0° 0,3° 66,2 %
1979 -2,4° -0,1° 90,2 %
1978 -2,9° -0,6° 82,4 %
1977 -3,4° -1,1° 117,3 %
1976 -1,9° 0,4° 88,3 %
1975 -1,1° 1,2° 117,3 %
1974 -0,7° 1,6° 85,1 %
1973 -1,9° 0,4° 140,4 %
1972 -1,6° 0,7° 98,4 %
1971 -4,0° -1,7° 97,2 %
1970 -2,6° -0,2° 51,5 %
1969 -3,1° -0,8° 79,8 %
1968 -3,4° -1,1° 132,1 %
1967 -1,0° 1,3° 101,7 %
1966 -5,0° -2,7° 105,1 %
1965 -3,4° -1,1° 96,9 %
1964 -1,5° 0,8° 83,2 %
1963 -1,5° 0,8° 81,0 %
1962 -4,1° -1,8° 94,1 %
1961 -2,7° -0,4° 139,6 %
1960 0,6° 2,9° 71,4 %
1959 -0,6° 1,7° 117,0 %
1958 -4,0° -1,7° 73,8 %
1957 -2,5° -0,2° 99,1 %
1956 -2,8° -0,4° 101,7 %
1955 -4,4° -2,1° 118,3 %
1954 -1,2° 1,1° 89,9 %
1953 -1,5° 0,8° 205,6 %
1952 -2,8° -0,5° 87,2 %
1951 -3,4° -1,1° 110,8 %
1950 -1,2° 1,1° 109,8 %
1949 -2,2° 0,1° 150,6 %
1948 -0,7° 1,6° 153,2 %
1947 -4,0° -1,6° 94,6 %
1946 -2,7° -0,4° 110,2 %
1945 -1,8° 0,5° 122,3 %
1944 -3,4° -1,1° 80,9 %
1943 -1,7° 0,5° 175,9 %
1942 -4,2° -1,9° 96,5 %
1941 -4,2° -1,9° 63,2 %
1940 -3,2° -0,9° 82,6 %
1939 -3,0° -0,7° 96,9 %
1938 -1,9° 0,4° 173,7 %
1937 -0,8° 1,5° 59,8 %
1936 -2,1° 0,2° 75,0 %
1935 -2,9° -0,6° 99,1 %
1934 -1,9° 0,4° 84,0 %
1933 -3,5° -1,2° 94,9 %
1932 -2,9° -0,6° 78,0 %
1931 -2,6° -0,3° 105,4 %
1930 -1,8° 0,5° 109,4 %
1929 -3,4° -1,1° 143,1 %
1928 -1,8° 0,5° 89,0 %
1927 -3,4° -1,2° 83,6 %
1926 -2,4° -0,1° 94,9 %
1925 -3,2° -0,9° 84,8 %
1924 -4,1° -1,8° 85,6 %
1923 -2,2° 0,1° 75,5 %
1922 -2,8° -0,5° 92,1 %
1921 -0,5° 1,8° 143,7 %
1920 0,0° 2,3° 117,0 %
1919 -3,2° -0,9° 80,4 %
1918 -1,8° 0,5° 114,1 %
1917 -6,3° -4,0° 98,7 %
1916 -4,1° -1,8° 57,6 %
1915 -4,6° -2,3° 134,9 %
1914 -2,6° -0,3° 123,9 %
1913 -2,2° 0,1° 104,0 %
1912 -3,0° -0,7° 79,8 %
1911 -2,0° 0,3° 105,1 %
1910 -1,5° 0,8° 93,6 %
1909 -4,9° -2,6° 54,3 %
1908 -2,7° -0,4° 82,5 %
1907 -1,5° 0,8° 98,2 %
1906 -3,6° -1,3° 158,0 %
1905 -2,4° -0,2° 62,3 %
1904 -1,7° 0,6° 70,9 %
1903 -1,7° 0,6° 71,9 %
1902 -4,8° -2,5° 58,0 %
1901 -2,8° -0,6° 93,3 %
1900 -4,0° -1,7° 114,3 %

Klimastatistikk år

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for hele året.

Temperatur: Prikkene viser gjennomsnittlig middeltemperatur. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk horisontal strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet gir en indikasjon på hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for År

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør år

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2018 0,8° 1,2° 101,6 %
2017 0,6° 1,0° 117,1 %
2016 1,3° 1,8° 99,5 %
2015 1,4° 1,9° 124,6 %
2014 1,2° 1,6° 88,0 %
2013 1,2° 1,6° 122,3 %
2012 -0,1° 0,3° 96,3 %
2011 1,6° 2,1° 122,3 %
2010 -0,9° -0,4° 94,8 %
2009 0,5° 1,0° 97,7 %
2008 0,5° 1,0° 91,9 %
2007 0,8° 1,3° 121,5 %
2006 1,0° 1,5° 112,0 %
2005 1,0° 1,5° 135,0 %
2004 1,0° 1,5° 106,0 %
2003 0,7° 1,2° 118,0 %
2002 0,4° 0,9° 100,9 %
2001 0,0° 0,5° 108,9 %
2000 0,9° 1,4° 106,5 %
1999 0,2° 0,6° 105,6 %
1998 -0,6° -0,1° 97,0 %
1997 0,3° 0,8° 112,5 %
1996 -0,2° 0,2° 93,2 %
1995 -0,3° 0,2° 122,7 %
1994 -0,1° 0,4° 92,6 %
1993 0,0° 0,5° 100,2 %
1992 0,6° 1,1° 119,8 %
1991 0,5° 1,0° 111,6 %
1990 1,3° 1,8° 107,0 %
1989 1,1° 1,6° 134,1 %
1988 -0,7° -0,2° 99,3 %
1987 -1,3° -0,8° 89,0 %
1986 -0,6° -0,1° 85,5 %
1985 -1,6° -1,1° 107,2 %
1984 0,3° 0,8° 77,9 %
1983 -0,4° 0,1° 123,5 %
1982 -0,3° 0,2° 117,3 %
1981 -1,8° -1,4° 93,5 %
1980 -0,8° -0,3° 72,1 %
1979 -0,6° -0,1° 83,3 %
1978 -1,4° -0,9° 96,1 %
1977 -1,0° -0,5° 88,2 %
1976 -1,0° -0,5° 83,6 %
1975 0,0° 0,5° 140,7 %
1974 1,1° 1,5° 79,1 %
1973 -0,7° -0,2° 120,5 %
1972 1,2° 1,6° 102,8 %
1971 -1,2° -0,7° 116,7 %
1970 -0,5° 0,0° 82,8 %
1969 -0,7° -0,2° 77,5 %
1968 -1,5° -1,0° 96,4 %
1967 -0,1° 0,4° 94,9 %
1966 -2,1° -1,6° 85,0 %
1965 -1,4° -0,9° 89,4 %
1964 0,4° 0,8° 131,0 %
1963 -0,1° 0,4° 100,7 %
1962 -1,2° -0,7° 100,9 %
1961 0,5° 1,0° 115,1 %
1960 0,2° 0,7° 67,7 %
1959 0,9° 1,4° 105,8 %
1958 -1,0° -0,5° 95,6 %
1957 -0,1° 0,4° 98,9 %
1956 -1,2° -0,7° 83,2 %
1955 -2,3° -1,8° 93,6 %
1954 0,3° 0,8° 82,7 %
1953 1,0° 1,5° 112,8 %
1952 -1,1° -0,6° 82,4 %
1951 -0,6° -0,2° 97,1 %
1950 0,6° 1,0° 68,9 %
1949 0,3° 0,8° 109,7 %
1948 0,4° 0,8° 120,6 %
1947 -0,8° -0,3° 92,6 %
1946 0,4° 0,9° 94,0 %
1945 -0,3° 0,2° 86,8 %
1944 0,3° 0,8° 78,5 %
1943 0,4° 0,8° 107,8 %
1942 -1,4° -1,0° 95,8 %
1941 -1,4° -0,9° 88,5 %
1940 -1,0° -0,5° 86,3 %
1939 -0,3° 0,2° 92,5 %
1938 1,7° 2,2° 101,2 %
1937 1,0° 1,5° 76,4 %
1936 0,2° 0,7° 96,7 %
1935 -0,1° 0,4° 77,4 %
1934 1,4° 1,8° 92,9 %
1933 0,1° 0,6° 90,4 %
1932 0,2° 0,7° 124,5 %
1931 -0,4° 0,1° 90,8 %
1930 0,9° 1,4° 89,4 %
1929 -0,3° 0,2° 91,8 %
1928 -0,4° 0,1° 79,5 %
1927 -0,8° -0,3° 74,2 %
1926 -1,0° -0,5° 84,8 %
1925 -0,4° 0,1° 94,4 %
1924 -0,1° 0,4° 88,2 %
1923 -0,7° -0,2° 76,7 %
1922 -0,4° 0,1° 85,7 %
1921 -0,5° 0,0° 125,5 %
1920 0,9° 1,4° 106,1 %
1919 -1,4° -1,0° 84,7 %
1918 -0,3° 0,1° 89,8 %
1917 -2,2° -1,7° 98,4 %
1916 -0,9° -0,4° 73,0 %
1915 -2,5° -2,0° 76,4 %
1914 -0,3° 0,2° 98,2 %
1913 -0,6° -0,2° 96,6 %
1912 -1,6° -1,1° 70,4 %
1911 -0,2° 0,3° 93,9 %
1910 -0,3° 0,1° 79,2 %
1909 -1,2° -0,8° 95,8 %
1908 -0,7° -0,2° 99,6 %
1907 0,0° 0,5° 95,4 %
1906 -0,8° -0,3° 96,2 %
1905 -0,6° -0,1° 96,3 %
1904 -1,2° -0,7° 83,1 %
1903 -0,5° 0,0° 89,1 %
1902 -2,1° -1,6° 97,3 %
1901 -0,3° 0,2° 104,0 %
1900 -2,3° -1,8° 90,6 %