Været som varBokkelhølet, Rana (Nordland)

 1. Gjelder for Svartisen

  På lørdag ventes stor snøskredfare i region Svartisen. Snøskredproblem er våt snø (flakskred) og våt snø (løssnøskred).
  Les mer på NVE sine sider

  Farenivå
  Gult farenivå - moderat fare
  Oransje farenivå - stor fare
  Rødt farenivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg hvor farlig det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingFerdsel i skredterreng anbefales ikke. Skred kan treffe skredutsatte veier og bebyggelse.

 2. Gjelder for Nordland og Troms

  Det er ventet en del nedbør lørdag og søndag. Nedbøren ventes å komme som regn under 1000-1500 m lørdag, men snøgrensen vil gradvis gå nedover utover søndagen. Snøsmelting vil også bidra til vannføringsøkning. Kombinasjonen mye regn og snøsmelting vil gi økende vannføring i vassdragene. Vannføringen kan gå opp i middelflom i enkelte vassdrag.
  Les mer på NVE sine sider

  Farenivå
  Gult farenivå - moderat fare
  Oransje farenivå - stor fare
  Rødt farenivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg hvor farlig det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingHold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

  KonsekvenserUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

 3. Gjelder for Nordland og Troms

  Etter en natt med mye nedbør, ventes det igjen opptil 30-40 mm/døgn lørdag til søndag i form av regn under 1500 moh. Største mengde nedbør ventes i Ofoten og Sør Troms. Relativt høye temperaturer og mye vind vil i tillegg føre til stor snøsmelting opp mot 20-25 mm/døgn. Det blir igjen mye nedbør søndag til mandag opptil 70-80 mm/døgn, største mengder i Nordland. Temperaturen ventes å synke gradvis i løpet av søndagen og nedbøren vil gå over til snø over 300-600 moh. Fare for skred ventes derfor å minke gradvis søndag kveld. Det er størst fare for sørpeskred. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Det er også fare for jord- og flomskred i lavlandet der det er lite snø. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.
  Les mer på NVE sine sider

  Farenivå
  Gult farenivå - moderat fare
  Oransje farenivå - stor fare
  Rødt farenivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg hvor farlig det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingHold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

  KonsekvenserUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Hjartåsen målestasjon (79764)

Stasjonen ligger i Rana kommune, 251 m o.h. Den er nærmeste offisielle målestasjon, 2,7 km fra punktet Bokkelhølet. Stasjonen ble opprettet i februar 2009. Stasjonen måler nedbør, temperatur, snødybde og vind. Det mangler normaler for nedbør og temperatur. Det kan mangle data i observasjonsperioden.

Siste 30 døgn: Høyeste temperatur var 6,0 grader (14. februar), og laveste var -22,3 grader (28. januar). Samlet nedbør var 136,6 mm. Mest nedbør på ett døgn var 32,8 mm (15. februar) målt kl 7 (kl 8 sommertid) for siste 24 timer. Høyeste vindhastighet var 17,9 m/s (15. februar).

Siste 13 hele måneder: Høyeste temperatur var 30,9 grader (17. jul. 2018) og laveste -23,3 grader (16. mar. 2018). Mest nedbør på ett døgn var 52,3 mm (20. aug. 2018). Største snødybde var 96 cm (14. feb. 2019).

Forklaring til grafen. Skjul forklaring

Den svarte streken viser normalen (både nedbør og temperatur). På enkelte stasjoner er det foreløpig ikke utarbeidet normalverdier.

Den røde/blå streken viser middeltemperatur over døgnet (som er utjevnet over 30 dager for å kunne sammenlignes med normaltemperaturen). Streken er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De røde/blå feltene viser temperaturvariasjonene gjennom døgnet, med maks- og minimumstemperatur som endepunkter. Feltene er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De lyseblå søylene viser total nedbør denne måneden. De svarte strekene som krysser dem er nedbørnormalen.

De mørkegrå søylene bak nedbøren viser målt snødybde dag for dag.

Noen målestasjoner måler bare nedbør, andre måler bare temperatur. Om et felt eller en søyle mangler, er det fordi det ikke finnes data fra målestasjonen.

NB! Nedbøren måles kl 07 norsk normaltid. Dagens verdi viser hvor mye nedbør (i mm) som kom siste 24 timer fram til kl 07 (kl 08 sommertid).

Last ned annen værstatistikk fra eklima.met.no.

Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Måneder Temperatur Nedbør Vind
Gjennom-
snitt
Normal Varmest Kaldest Totalt Normal Mest på
ett døgn
Gjennom-
snitt
Sterkest
vind
jan 2019 -9,5° 6,5° 10. jan -22,3° 28. jan 157,7 mm 26,3 mm 1. jan 1,8 m/s 16,0 m/s 11. jan
des 2018 -4,0° 6,5° 1. des -15,2° 22. des 81,3 mm 21,6 mm 26. des 1,9 m/s 9,7 m/s 29. des
nov 2018 0,4° 9,0° 16. nov -10,2° 22. nov 92,0 mm 16,7 mm 17. nov 1,7 m/s 11,6 m/s 17. nov
okt 2018 1,5° 11,9° 14. okt -14,0° 28. okt 257,6 mm 38,4 mm 9. okt 1,7 m/s 9,4 m/s 21. okt
sep 2018 7,5° 19,4° 7. sep -3,8° 28. sep 336,3 mm 48,6 mm 26. sep 1,8 m/s 9,9 m/s 22. sep
aug 2018 11,3° 27,6° 1. aug 0,4° 27. aug 217,5 mm 52,3 mm 20. aug 2,0 m/s 9,9 m/s 19. aug
jul 2018 16,5° 30,9° 17. jul 3,5° 1. jul 57,8 mm 28,7 mm 25. jul 1,6 m/s 8,6 m/s 3. jul
jun 2018 8,6° 21,6° 17. jun 0,2° 5. jun 95,5 mm 22,2 mm 21. jun 2,8 m/s 9,1 m/s 15. jun
mai 2018 9,0° 25,2° 31. mai -5,6° 1. mai 84,8 mm 25,2 mm 21. mai 2,3 m/s 11,5 m/s 7. mai
apr 2018 0,6° 12,0° 18. apr -14,7° 11. apr 51,6 mm 7,7 mm 25. apr 1,8 m/s 7,9 m/s 23. apr
mar 2018 -8,9° 3,7° 21. mar -23,3° 16. mar 52,8 mm 13,5 mm 19. mar 1,7 m/s 9,6 m/s 19. mar
feb 2018 -9,3° 0,0° 10. feb -22,2° 26. feb 18,0 mm 7,0 mm 24. feb 2,2 m/s 9,5 m/s 9. feb
jan 2018 -7,9° 4,8° 9. jan -21,1° 23. jan 57,6 mm 9,8 mm 9. jan 2,1 m/s 14,6 m/s 16. jan