DriftsmeldingBeklageligvis ser ut til at mørketida har satt inn på steder hvor det skulle være midnattssol. Dette gjelder i appene og de nye nettjenstene våre . Vi jobber med saken.

Været som var (klima)Jan Mayen målestasjon (Jan Mayen)

Klimasidene fjernes fra Yr

Klimainformasjon finner du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese mer om pågående endringer.

Klimastatistikk for Jan Mayen målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Jan Mayen målestasjon. Stasjonen ligger 10 meter over havet på Jan Mayen.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk april

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for april

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur april

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2019 9,2° -8,8° 0,5° 4,4°
2018 5,6° -9,3° 0,0° 3,9°
2017 4,3° -9,2° -2,1° 1,8°
2016 7,4° -7,8° -1,5° 2,4°
2015 8,0° -9,6° -1,8° 2,1°
2014 4,1° -9,3° -1,9° 2,0°
2013 2,2° -11,8° -4,2° -0,3°
2012 2,1° -11,7° -4,5° -0,6°
2011 4,7° -5,5° -0,5° 3,4°
2010 5,5° -11,4° -2,3° 1,6°
2009 4,3° -8,7° -1,6° 2,3°
2008 5,3° -7,8° -1,8° 2,1°
2007 10,3° -10,9° -2,0° 1,9°
2006 8,3° -8,1° -0,4° 3,5°
2005 7,7° -12,0° -0,5° 3,4°
2004 5,6° -9,4° -0,3° 3,6°
2003 6,7° -12,6° -1,9° 2,0°
2002 6,8° -7,8° -0,9° 3,0°
2001 3,1° -17,4° -4,2° -0,3°
2000 3,4° -10,1° -4,2° -0,3°
1999 5,1° -9,4° -2,3° 1,6°
1998 4,5° -11,1° -2,1° 1,8°
1997 3,8° -13,7° -4,5° -0,6°
1996 3,3° -16,1° -3,2° 0,7°
1995 2,1° -9,6° -3,2° 0,7°
1994 4,1° -7,5° -1,5° 2,4°
1993 3,9° -8,3° -1,8° 2,1°
1992 3,0° -15,8° -4,3° -0,4°
1991 2,8° -10,5° -3,6° 0,3°
1990 2,2° -10,3° -3,4° 0,5°
1989 3,2° -7,8° -1,8° 2,1°
1988 4,9° -16,3° -7,1° -3,2°
1987 1,9° -8,6° -1,5° 2,4°
1986 5,9° -17,3° -3,7° 0,2°
1985 3,5° -14,7° -5,8° -1,9°
1984 9,8° -7,0° -0,4° 3,5°
1983 2,8° -10,0° -3,3° 0,6°
1982 2,6° -14,4° -5,9° -2,0°
1981 5,4° -8,9° -4,0° -0,1°
1980 6,5° -12,7° -2,7° 1,2°
1979 3,7° -10,0° -3,4° 0,5°
1978 7,6° -16,8° -2,7° 1,2°
1977 2,9° -15,9° -5,7° -1,8°
1976 9,0° -11,1° -4,4° -0,5°
1975 3,0° -18,4° -5,0° -1,1°
1974 7,9° -10,5° -1,5° 2,4°
1973 3,8° -14,2° -7,4° -3,5°
1972 5,0° -13,8° -3,6° 0,3°
1971 2,9° -14,1° -4,8° -0,9°
1970 1,7° -14,7° -4,5° -0,6°
1969 4,0° -19,8° -5,2° -1,3°
1968 5,7° -18,6° -5,1° -1,2°
1967 3,1° -12,6° -4,3° -0,4°
1966 3,0° -10,7° -1,2° 2,7°
1965 5,6° -16,5° -3,1° 0,8°
1964 2,5° -10,2° -2,3° 1,6°
1963 7,3° -20,8° -3,9° 0,0°
1962 5,8° -11,0° -3,1° 0,8°
1961 2,9° -14,5° -5,7° -1,8°
1960 5,4° -7,5° -1,4° 2,5°
1959 2,9° -14,7° -5,9° -2,0°
1958 6,0° -13,8° -1,2° 2,7°
1957 5,2° -8,5° -1,2° 2,7°
1956 2,3° -13,2° -4,5° -0,6°
1955 5,1° -16,6° -3,1° 0,8°
1954 5,5° -15,2° -4,2° -0,3°
1953 5,6° -17,2° -5,9° -2,0°
1952 5,5° -14,6° -1,3° 2,6°
1951 2,9° -13,2° -5,2° -1,3°
1950 -11,0° -2,7° 1,2°
1949 -4,8° -12,7° -4,1° -0,2°
1948 4,4° -11,6° -2,9° 1,0°
1947 3,1° -11,6° -3,2° 0,7°
1946 3,2° -13,4° -3,9° 0,0°
1945 3,8° -12,0° -2,0° 1,9°
1944 5,8° -4,6° -0,7°
1943 4,0° -12,8° -4,5° -0,6°
1942 4,2° -21,4° -7,3° -3,4°
1941 -2,8° 1,1°
1940 4,0° -16,8° -4,2° -0,3°
1939 1,8° -9,6° -3,2° 0,7°
1938 6,3° -15,0° -4,2° -0,3°
1937 5,0° -13,7° -1,3° 2,6°
1936 3,8° -14,0° -3,8° 0,1°
1935 2,4° -11,2° -3,6° 0,3°
1934 1,4° -13,5° -5,0° -1,1°
1933 1,6° -11,6° -4,8° -0,9°
1932 2,4° -12,5° -4,3° -0,4°
1931 7,0° -8,0° -0,6° 3,3°
1930 6,8° -4,5° 0,4° 4,3°
1929 3,8° -12,7° -3,6° 0,3°
1928 3,3° -15,1° -2,3° 1,6°
1927 1,6° -14,7° -5,8° -1,9°
1926 4,0° -8,1° -0,8° 3,1°
1925 4,2° -13,7° -1,3° 2,6°
1924 2,0° -11,7° -4,2° -0,3°
1923 2,0° -8,8° -1,8° 2,1°
1922 1,8° -10,8° -4,0° -0,1°
1921 -4,6° -0,7°