Været som varFossmark målestasjon, Vaksdal (Hordaland)

 1. Varseltrekant

  Pågår: Flomfare gult nivå (deler av Vestlandet)

  Frem til søndag morgen hadde det kommet opp mot 40 mm de mest de mest utsatte stedene. Dagens meteorologiske prognoser viser mindre nedbør enn slik prognosene så ut i går, men det ventes fremdeles en del regn i varslingsområdet. Det ventes fremdeles at vannføringen i enkelte vassdrag kan stige til gult nivå. Nedbørprognosene er fremdeles usikre og situasjonen er følsom for temperaturen, som vil avgjøre om nedbøren kommer i form av regn eller snø. Der hovedtyngden av nedbøren kommer som snø ventes ingen flomfare. Det ventes rask vannføringsøkning i små og middels store elver. Les hele varselet på Varsom.no.

  KonsekvenserUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

  AnbefalingHold deg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Les mer på NVE sine sider

  Farenivå Gult
  Fargen forklarer deg hvor farlig det kan bli (hjelp.yr.no)
 2. Varseltrekant

  Pågår: Jordskredfare gult nivå (deler av Vestlandet og Oppland)

  Søndag ventes det fremdeles en del regn i varslingsområdet. Frem til søndag morgen hadde det kommet opp mot 40 mm de mest utsatte stedene. Dagens meteorologiske prognoser viser mindre nedbør enn slik prognosene så ut i går. Ytre strøk og til dels midtre strøk er mest utsatt.Nedbørprognosene er fremdeles usikre og situasjonen er følsom for temperaturen, som vil avgjøre om nedbøren kommer i form av regn eller snø. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er stedvis svært høy etter en lengre periode med mye nedbør. Varslet gjelder kun for områder som får nedbør i form av regn. Vær spesielt oppmerksom på områder som fikk erosjonsskader under flommen forrige helg. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Les hele varselet på Varsom.no.

  KonsekvenserUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

  AnbefalingHold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værmeldingen og radaren. Les mer på NVE sine sider

  Farenivå Gult
  Fargen forklarer deg hvor farlig det kan bli (hjelp.yr.no)

Fossmark målestasjon (51010)

Stasjonen ligger i Vaksdal kommune, 10 m o.h. Den er nærmeste offisielle målestasjon, 0,0 km fra punktet Fossmark målestasjon. Stasjonen ble opprettet i juni 2012. Stasjonen måler nedbør, temperatur og vind. Det mangler normaler for nedbør og temperatur. Det kan mangle data i observasjonsperioden.

Siste 30 døgn: Høyeste temperatur var 21,8 grader (11. oktober), og laveste var 3,3 grader (7. oktober). Samlet nedbør var 810,3 mm. Mest nedbør på ett døgn var 87,1 mm (22. september) målt kl 7 (kl 8 sommertid) for siste 24 timer. Høyeste vindhastighet var 13,4 m/s (26. september).

Siste 13 hele måneder: Høyeste temperatur var 31,4 grader (27. jul. 2018) og laveste -10,2 grader (28. feb. 2018). Mest nedbør på ett døgn var 110,1 mm (23. des. 2017).

Forklaring til grafen. Skjul forklaring

Den svarte streken viser normalen (både nedbør og temperatur). På enkelte stasjoner er det foreløpig ikke utarbeidet normalverdier.

Den røde/blå streken viser middeltemperatur over døgnet (som er utjevnet over 30 dager for å kunne sammenlignes med normaltemperaturen). Streken er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De røde/blå feltene viser temperaturvariasjonene gjennom døgnet, med maks- og minimumstemperatur som endepunkter. Feltene er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De lyseblå søylene viser total nedbør denne måneden. De svarte strekene som krysser dem er nedbørnormalen.

De mørkegrå søylene bak nedbøren viser målt snødybde dag for dag.

Noen målestasjoner måler bare nedbør, andre måler bare temperatur. Om et felt eller en søyle mangler, er det fordi det ikke finnes data fra målestasjonen.

NB! Nedbøren måles kl 07 norsk normaltid. Dagens verdi viser hvor mye nedbør (i mm) som kom siste 24 timer fram til kl 07 (kl 08 sommertid).

Last ned annen værstatistikk fra eklima.met.no.

Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Måneder Temperatur Nedbør Vind
Gjennom-
snitt
Normal Varmest Kaldest Totalt Normal Mest på
ett døgn
Gjennom-
snitt
Sterkest
vind
sep 2018 11,7° 22,4° 18. sep 3,5° 24. sep 731,7 mm 87,1 mm 22. sep 3,5 m/s 17,1 m/s 20. sep
aug 2018 13,8° 22,4° 7. aug 7,9° 31. aug 317,2 mm 44,5 mm 23. aug 2,0 m/s 10,2 m/s 22. aug
jul 2018 17,7° 31,4° 27. jul 10,4° 7. jul 46,2 mm 25,8 mm 29. jul 2,2 m/s 9,7 m/s 28. jul
jun 2018 14,9° 27,9° 1. jun 6,0° 21. jun 109,7 mm 54,5 mm 15. jun 2,4 m/s 13,0 m/s 14. jun
mai 2018 14,1° 30,2° 31. mai 5,3° 4. mai 46,4 mm 12,3 mm 11. mai 2,2 m/s 11,4 m/s 2. mai
apr 2018 6,3° 19,2° 19. apr -5,4° 1. apr 175,0 mm 33,6 mm 24. apr 1,9 m/s 9,1 m/s 17. apr
mar 2018 0,6° 8,7° 23. mar -10,2° 1. mar 46,8 mm 9,0 mm 22. mar 2,2 m/s 11,5 m/s 24. mar
feb 2018 -0,1° 6,1° 15. feb -10,2° 28. feb 104,8 mm 25,2 mm 10. feb 2,5 m/s 14,4 m/s 15. feb
jan 2018 2,0° 9,9° 10. jan -5,5° 7. jan 283,7 mm 37,6 mm 25. jan 2,5 m/s 16,2 m/s 25. jan
des 2017 2,0° 10,7° 23. des -6,2° 16. des 637,2 mm 110,1 mm 23. des 2,3 m/s 15,6 m/s 7. des
nov 2017 3,9° 12,4° 1. nov -4,6° 30. nov 474,6 mm 54,9 mm 24. nov 3,0 m/s 16,7 m/s 9. nov
okt 2017 8,8° 17,2° 2. okt 3,0° 30. okt 454,9 mm 56,4 mm 4. okt 2,7 m/s 15,4 m/s 21. okt
sep 2017 12,9° 21,1° 25. sep 7,8° 2. sep 125,3 mm 37,2 mm 6. sep 1,6 m/s 12,0 m/s 28. sep