DriftsmeldingBeklageligvis ser ut til at mørketida har satt inn på steder hvor det skulle være midnattssol. Dette gjelder i appene og de nye nettjenstene våre . Vi jobber med saken.

Været som var (klima)Bergen (Hordaland)

Klimasidene fjernes fra Yr

Klimainformasjon finner du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese mer om pågående endringer.

Klimastatistikk for Bergen (Florida) målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Bergen (Florida) målestasjon. Stasjonen ligger 12 meter over havet i Bergen kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk april

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for april

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur april

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2019 21,7° -0,9° 9,8°
2018 20,2° -5,3° 7,5°
2017 13,4° -0,9° 6,2°
2016 14,9° -0,7° 6,2°
2015 18,6° -2,1° 6,2°
2014 22,3° 0,0° 8,9°
2013 11,5° -3,7° 5,1°
2012 16,1° -3,8° 5,7°
2011 21,2° 1,6° 9,2°
2010 15,8° -1,4° 6,7°
2009 19,0° 1,0° 9,5°
2008 17,1° -0,9° 7,5°
2007 19,4° -1,4° 7,8°
2006 15,5° -1,5° 5,8°
2005 17,6° 0,0° 7,8°
2004 16,3° -0,6° 8,4°
2003 20,5° -0,4° 8,7°
2002 17,0° 1,8° 8,1°
2001 13,6° -1,1° 5,7°
2000 25,5° -1,9° 8,0°
1999 19,4° 0,1° 7,5°
1998 19,0° 0,6° 6,9°
1997 16,5° -1,4° 5,1°
1996 18,8° -3,1° 6,9°
1995 20,7° -2,1° 5,2°
1994 14,6° 0,3° 6,5°
1993 22,5° -1,7° 8,0°
1992 13,7° -3,5° 5,9°
1991 16,1° -2,3° 7,0°
1990 16,8° -0,8° 6,5°
1989 21,0° -2,2° 6,8°
1988 14,6° -2,7° 4,6°
1987 18,0° -0,9° 7,6°
1986 13,9° -2,5° 5,2°
1985 14,1° -3,9° 5,4°
1984 16,8° -0,5° 6,5°
1983 15,6° -1,3° 6,4°
1982 15,1° 0,1° 5,4°
1981 15,0° -1,2° 5,0°
1980 16,6° -3,4° 6,4°
1979 16,7° -0,4° 6,2°
1978 13,7° -2,7° 5,3°
1977 11,6° -2,0° 3,9°
1976 14,6° -1,2° 5,2°
1975 13,4° -2,3° 5,1°
1974 16,6° -0,3° 7,8°
1973 16,4° -1,5° 4,2°
1972 12,9° -0,3° 6,1°
1971 15,1° 0,3° 6,2°
1970 10,0° -1,9° 3,9°
1969 16,2° 0,9° 6,4°
1968 18,5° -5,4° 6,6°
1967 12,2° -2,8° 5,1°
1966 14,5° -3,4° 4,3°
1965 15,5° 0,8° 6,7°
1964 15,2° -0,7° 6,9°
1963 15,3° -1,2° 6,5°
1962 14,6° -1,0° 5,9°
1961 18,3° -3,9° 6,9°
1960 12,9° 0,5° 6,8°
1959 21,7° 1,3° 7,6°
1958 11,6° -2,7° 4,8°
1957 14,1° -1,0° 6,7°