DriftsmeldingBeklageligvis ser ut til at mørketida har satt inn på steder hvor det skulle være midnattssol. Dette gjelder i appene og de nye nettjenstene våre . Vi jobber med saken.

Været som var (klima)Vardø radio målestasjon, Vardø (Finnmark)

Klimasidene fjernes fra Yr

Klimainformasjon finner du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese mer om pågående endringer.

Klimastatistikk for Vardø radio målestasjon

Langtidsstatistikk for temperatur for Vardø radio målestasjon. Stasjonen ligger 10 meter over havet i Vardø kommune.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk april

Grafen viser langtidssstatistikk for temperatur for måneden. Prikkene viser gjennomsnittet for måneden i det enkelte år, mens linjen er en utjevning over 10 år. Stolpene viser maksimum og minimum observert temperatur.

Rød og blå farge betyr pluss- og minusgrader.

Normalen (se forklaring over) for måneden vises med en tykk strek gjennom bildet, og selve normalverdien vises på høyre side.

Bilde som viser klimastatistikk for april

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur april

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik
2019 7,7° -4,8° 1,8° 2,9°
2018 5,7° -5,9° 0,4° 1,5°
2017 5,8° -8,0° -0,7° 0,4°
2016 11,0° -4,9° 1,9° 3,0°
2015 5,5° -2,8° 2,0° 3,1°
2014 4,8° -5,4° 0,1° 1,2°
2013 6,8° -9,5° 0,3° 1,4°
2012 7,2° -8,3° 0,4° 1,5°
2011 8,6° -6,7° 2,5° 3,6°
2010 4,9° -4,1° 1,6° 2,7°
2009 7,5° -8,9° -0,6° 0,5°
2008 6,9° -5,9° -0,9° 0,2°
2007 7,9° -7,8° 0,8° 1,9°
2006 9,2° -4,1° 2,7° 3,8°
2005 5,2° -7,5° 0,1° 1,0°
2004 8,2° -6,2° 1,6° 2,7°
2003 11,7° -8,4° 0,2° 1,3°
2002 11,4° -7,1° 2,2° 3,3°
2001 8,0° -8,8° -0,8° 0,3°
2000 4,3° -10,0° -0,3° 0,8°
1999 6,5° -9,0° -0,3° 0,8°
1998 5,0° -11,2° -2,3° -1,2°
1997 2,0° -8,9° -2,9° -1,8°
1996 4,3° -6,6° -1,7° -0,6°
1995 4,5° -6,4° -0,1° 1,0°
1994 8,5° -4,5° 1,9° 3,0°
1993 6,5° -9,3° -1,2° -0,1°
1992 6,4° -7,5° -1,4° -0,3°
1991 8,2° -11,0° 0,8° 1,9°
1990 11,5° -7,5° 1,6° 2,7°
1989 7,8° -3,9° 2,7° 3,8°
1988 4,5° -11,9° -2,9° -1,8°
1987 3,6° -9,0° -1,6° -0,5°
1986 5,6° -9,6° -1,7° -0,6°
1985 2,7° -9,1° -2,0° -0,9°
1984 6,5° -7,3° -0,2° 0,9°
1983 7,9° -3,8° 1,0° 2,1°
1982 5,8° -7,0° -0,3° 0,8°
1981 5,3° -9,8° -2,4° -1,3°
1980 5,4° -5,3° 0,1° 1,2°
1979 4,0° -9,6° -2,4° -1,3°
1978 3,0° -8,0° -2,4° -1,3°
1977 4,4° -9,9° -1,8° -0,7°
1976 5,2° -6,6° -0,1° 1,0°
1975 5,5° -9,5° 0,0° 1,1°
1974 8,0° -7,0° -0,2° 0,9°
1973 4,6° -7,0° 0,2° 1,3°
1972 3,7° -7,5° -0,9° 0,2°
1971 2,5° -7,8° -2,3° -1,2°
1970 3,2° -9,3° -2,8° -1,7°
1969 5,0° -9,1° -2,2° -1,1°
1968 3,4° -8,7° -2,1° -1,0°
1967 5,8° -7,7° -0,1° 1,0°
1966 4,6° -9,5° -2,9° -1,8°
1965 8,1° -10,5° -0,7° 0,4°
1964 3,6° -8,6° -1,6° -0,5°
1963 5,5° -8,4° -0,7° 0,4°
1962 5,6° -9,5° -0,6° 0,5°
1961 2,7° -8,5° -2,3° -1,2°
1960 6,6° -8,7° 1,3° 2,4°
1959 10,0° -8,5° -1,5° -0,4°
1958 4,5° -11,1° -2,0° -0,9°
1957 7,1° -9,0° -0,3° 0,8°
1956 3,6° -9,3° -3,2° -2,1°
1955 5,0° -12,0° -1,2° -0,1°
1954 5,9° -5,0° 0,3° 1,4°
1953 8,9° -10,5° -0,4° 0,7°
1952 5,4° -11,0° -1,1° 0,0°
1951 4,5° -5,5° 0,7° 1,8°
1950 7,3° -4,9° 1,5° 2,6°
1949 7,6° -8,7° -0,4° 0,7°
1948 5,9° -4,9° 0,3° 1,4°
1947 4,4° -10,7° -0,5° 0,6°
1946 5,4° -10,1° -0,8° 0,3°
1945 0,0° 1,1°
1944 3,4° -10,4° -2,3° -1,2°
1943 5,3° -9,0° -0,8° 0,3°
1942 5,8° -10,5° -1,5° -0,4°
1941 5,8° -11,1° -3,2° -2,1°
1940 6,3° -10,5° -2,8° -1,7°
1939 3,1° -7,2° -1,6° -0,5°
1938 4,5° -7,4° -0,1° 1,0°
1937 7,0° -7,3° 1,8° 2,9°
1936 8,5° -10,5° -0,6° 0,5°
1935 5,0° -8,0° -0,6° 0,5°
1934 5,7° -10,8° -2,5° -1,4°
1933 6,6° -11,9° -1,8° -0,7°
1932 6,8° -10,1° -1,0° 0,1°
1931 9,7° -9,3° -0,9° 0,2°
1930 4,4° -5,4° -0,8° 0,3°
1929 2,8° -14,1° -4,8° -3,7°
1928 5,6° -11,1° -0,5° 0,6°
1927 2,6° -8,7° -1,3° -0,2°
1926 8,2° -9,2° -1,7° -0,6°
1925 4,8° -9,6° -0,9° 0,2°
1924 3,6° -12,5° -1,8° -0,7°
1923 4,2° -8,9° -1,9° -0,8°
1922 -8,6° -0,7° 0,4°
1921 10,9° -4,6° 1,7° 2,8°
1920 4,0° -4,8° 0,2° 1,3°
1919 1,4° -10,2° -2,6° -1,5°
1918 5,4° -7,4° 0,2° 1,3°
1917 3,0° -11,0° -3,4° -2,3°
1916 5,0° -9,9° -2,4° -1,3°
1915 5,0° -9,2° 0,3° 1,4°
1914 4,8° -8,2° -0,5° 0,6°
1913 6,0° -11,7° -0,3° 0,8°
1912 6,2° -14,4° -3,1° -2,0°
1911 3,2° -10,4° -2,3° -1,2°
1910 5,9° -12,2° -1,6° -0,5°
1909 2,6° -10,6° -3,1° -2,0°
1908 4,4° -7,4° -0,7° 0,4°
1907 5,5° -6,7° 0,6° 1,7°
1906 3,7° -9,1° -0,8° 0,3°
1905 5,4° -10,0° -1,0° 0,1°
1904 5,8° -6,2° 0,8° 1,9°
1903 4,2° -9,4° -1,5° -0,4°
1902 3,3° -9,6° -3,6° -2,5°
1901 8,5° -11,0° -0,1° 1,0°
1900 3,3° -12,3° -1,7° -0,6°
1899 1,8° -10,1° -3,2° -2,1°
1898 13,3° -6,9° 1,4° 2,5°
1897 12,9° -7,3° 2,2° 3,3°
1896 8,5° -5,3° 0,6° 1,7°
1895 7,3° -12,3° -1,2° -0,1°
1894 8,0° -7,5° 0,9° 2,0°
1893 4,1° -9,7° -2,7° -1,6°
1892 8,5° -10,9° -2,0° -0,9°
1891 3,4° -7,9° -1,2° -0,1°
1890 5,6° -10,7° -1,1° 0,0°
1889 7,8° -10,5° -0,6° 0,5°
1888 1,1° -9,9° -3,6° -2,5°
1887 6,1° -8,7° -0,4° 0,7°
1886 4,6° -8,6° -2,1° -1,0°
1885 3,8° -8,3° -1,2° -0,1°
1884 5,7° -11,1° -3,9° -2,8°
1883 6,5° -6,0° 1,4° 2,5°
1882 4,1° -10,5° -1,5° -0,4°
1881 3,7° -12,4° -4,7° -3,6°
1880 3,6° -9,6° -2,4° -1,3°
1879 4,0° -5,1° -0,4° 0,7°
1878 6,1° -8,1° -0,9° 0,2°
1877 2,5° -10,5° -3,5° -2,4°
1876 3,5° -12,6° -3,6° -2,5°
1875 3,5° -8,5° -2,9° -1,8°
1874 3,8° -5,5° -0,2° 0,9°
1873 3,4° -10,0° -4,1° -3,0°
1872 6,0° -8,6° -0,7° 0,4°
1871 4,0° -6,6° -1,7° -0,6°
1870 6,4° -7,2° -0,2° 0,9°