Været som var (klima)Storrevva, Nordkapp (Finnmark)

Klimasidene fjernes fra Yr

Klimainformasjon finner du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese mer om pågående endringer.

Klimastatistikk for Nord-Norge

Langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for Nord-Norge.
Dette er beregnede gjennomsnittsverdier for hele Nord-Norge.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Tre grafer: De tre grafene under viser temperaturutviklingen for siste hele måned, siste hele sesong og året som helhet. Les forklaring til grafene over hver enkelt graf.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk august

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for måneden.

Temperatur: Prikkene viser beregna gjennomsnittlig temperatur i måneden for hver år. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk horisontal strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for august

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør august

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2018 10,2° 1,0° 165,2 %
2017 9,3° 0,1° 147,9 %
2016 9,1° 0,0° 101,8 %
2015 11,3° 2,1° 84,9 %
2014 10,6° 1,4° 100,8 %
2013 10,8° 1,7° 98,6 %
2012 8,8° -0,4° 62,4 %
2011 10,4° 1,2° 64,9 %
2010 8,9° -0,3° 79,0 %
2009 11,1° 1,9° 91,4 %
2008 8,5° -0,6° 55,8 %
2007 9,8° 0,7° 145,4 %
2006 11,3° 2,1° 52,8 %
2005 10,2° 1,0° 142,9 %
2004 10,6° 1,4° 121,7 %
2003 10,2° 1,0° 106,1 %
2002 11,4° 2,2° 86,8 %
2001 9,6° 0,4° 132,2 %
2000 9,3° 0,1° 101,7 %
1999 7,6° -1,5° 170,6 %
1998 9,7° 0,6° 85,4 %
1997 11,4° 2,2° 92,9 %
1996 11,6° 2,4° 92,5 %
1995 8,3° -0,9° 170,4 %
1994 10,2° 1,0° 51,7 %
1993 9,7° 0,6° 75,0 %
1992 8,5° -0,6° 101,6 %
1991 10,1° 0,9° 102,1 %
1990 10,7° 1,6° 86,6 %
1989 10,4° 1,2° 81,6 %
1988 9,4° 0,2° 68,3 %
1987 7,1° -2,1° 76,7 %
1986 8,4° -0,8° 71,6 %
1985 10,2° 1,1° 118,6 %
1984 8,5° -0,7° 116,6 %
1983 7,4° -1,8° 173,6 %
1982 8,7° -0,4° 92,9 %
1981 8,2° -0,9° 120,4 %
1980 10,3° 1,1° 44,0 %
1979 10,0° 0,8° 77,8 %
1978 8,9° -0,2° 90,0 %
1977 9,3° 0,2° 72,6 %
1976 9,1° 0,0° 90,2 %
1975 7,6° -1,5° 105,0 %
1974 9,6° 0,4° 115,9 %
1973 8,0° -1,1° 166,0 %
1972 10,2° 1,1° 114,6 %
1971 9,2° 0,0° 166,2 %
1970 10,5° 1,3° 89,3 %
1969 11,3° 2,1° 51,8 %
1968 7,6° -1,5° 100,6 %
1967 10,0° 0,8° 108,7 %
1966 8,3° -0,9° 129,1 %
1965 8,2° -1,0° 110,4 %
1964 8,6° -0,5° 133,7 %
1963 10,5° 1,3° 70,8 %
1962 8,2° -0,9° 58,2 %
1961 10,0° 0,8° 105,5 %
1960 11,0° 1,8° 89,0 %
1959 9,6° 0,5° 145,9 %
1958 10,2° 1,1° 68,0 %
1957 9,3° 0,2° 113,8 %
1956 8,1° -1,1° 69,1 %
1955 9,6° 0,4° 67,5 %
1954 9,3° 0,1° 95,1 %
1953 10,4° 1,2° 88,2 %
1952 7,0° -2,2° 105,5 %
1951 11,7° 2,5° 115,8 %
1950 12,1° 2,9° 49,0 %
1949 7,8° -1,3° 106,7 %
1948 7,5° -1,6° 107,6 %
1947 9,5° 0,3° 94,0 %
1946 10,5° 1,3° 62,5 %
1945 10,7° 1,5° 74,2 %
1944 8,5° -0,7° 142,9 %
1943 8,7° -0,5° 142,8 %
1942 8,9° -0,2° 143,6 %
1941 9,5° 0,3° 93,5 %
1940 8,7° -0,4° 138,0 %
1939 11,1° 1,9° 66,0 %
1938 10,1° 0,9° 111,5 %
1937 12,6° 3,4° 52,5 %
1936 10,5° 1,4° 116,2 %
1935 9,5° 0,3° 66,4 %
1934 11,7° 2,5° 64,2 %
1933 9,8° 0,6° 73,7 %
1932 8,9° -0,2° 140,6 %
1931 8,5° -0,7° 114,9 %
1930 11,8° 2,6° 54,4 %
1929 8,5° -0,7° 116,0 %
1928 9,5° 0,4° 58,8 %
1927 11,0° 1,8° 69,5 %
1926 9,2° 0,0° 74,0 %
1925 10,2° 1,0° 58,6 %
1924 11,5° 2,4° 65,5 %
1923 7,7° -1,4° 58,2 %
1922 9,8° 0,6° 70,0 %
1921 9,4° 0,2° 149,8 %
1920 9,4° 0,2° 131,3 %
1919 7,9° -1,2° 128,8 %
1918 8,0° -1,2° 53,8 %
1917 11,0° 1,8° 71,3 %
1916 8,2° -0,9° 72,3 %
1915 9,1° -0,1° 66,8 %
1914 9,3° 0,1° 74,9 %
1913 9,6° 0,4° 96,6 %
1912 9,8° 0,7° 57,5 %
1911 9,7° 0,5° 102,8 %
1910 8,2° -1,0° 57,5 %
1909 9,3° 0,1° 119,1 %
1908 9,2° 0,0° 58,7 %
1907 7,6° -1,6° 90,5 %
1906 6,9° -2,2° 102,0 %
1905 9,6° 0,4° 44,5 %
1904 8,3° -0,8° 60,3 %
1903 9,2° 0,0° 80,3 %
1902 8,3° -0,9° 69,0 %
1901 9,3° 0,1° 138,0 %
1900 8,0° -1,2° 126,1 %