Været som varSisselrotveien, Alta (Finnmark)

 1. Gjelder for Nord-Noreg

  Det har pågått snøsmelting over tid, og bakken er stadvis metta med vatn. Måndag er det venta opp mot 40 mm nedbør, som regn under 1000 moh. Faren vil vedvara ut over nedbørsperioden, då den allereie høge vassmettinga i bakken gjer at avrenninga tar tid. Grunnvasstanden og vassmettingsgraden i bakken er svært høge. Bratte skråningar, samt bekkar og elveløp med stor vassføring er spesielt utsette. Fare for utløysing av sørpeskred gjeld særleg i område med meir enn 40 cm snø. Snøen er stadvis vassmetta. Sørpeskred kan losna i relativt slake hellingar der vatn samlar seg opp. Skreda kanaliserer seg ofte ned forsenkingar og bekkeløp og kan då utvikla seg til flaumskred. Flaumskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbotnen sjølv om det losnar høgt i terrenget.
  Les mer på NVE sine sider

  Farenivå
  Gult farenivå - moderat fare
  Oransje farenivå - stor fare
  Rødt farenivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg hvor farlig det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingHald deg unna bratte skråningar, samt bekkar og elveløp med stor vassføring. Hald stikkrenner, kummar og andre vassvegar fri for snø/is, grus, boss, kvist og lauv. Tette vassvegar med oppdemma vatn kan forårsaka skred.

  KonsekvenserUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Denne siden får et nytt hjem

Innholdet på denne siden blir snart flyttet til våre nye nettsider.

Her kan du lese mer om pågående endringer.

Alta lufthavn målestasjon (93140)

Stasjonen ligger i Alta kommune, 3 m o.h. Den er nærmeste offisielle målestasjon, 2,5 km fra punktet Sisselrotveien. Stasjonen ble opprettet i desember 1963. Stasjonen måler nedbør, temperatur og vind. Det kan mangle data i observasjonsperioden.

Siste 30 døgn: Snittemperaturen var 1,5 grader, 3,4 grader over normalen. Høyeste temperatur var 13,2 grader (20. april), og laveste var -8,3 grader (5. april). Samlet nedbør var 12,2 mm. Mest nedbør på ett døgn var 2,4 mm (2. april) målt kl 7 (kl 8 sommertid) for siste 24 timer. Høyeste vindhastighet var 15,7 m/s (30. mars).

Siste 13 hele måneder: Høyeste temperatur var 33,0 grader (18. jul. 2018) og laveste -24,4 grader (28. jan. 2019). Mest nedbør på ett døgn var 13,6 mm (26. jul. 2018).

Forklaring til grafen. Skjul forklaring

Den svarte streken viser normalen (både nedbør og temperatur). På enkelte stasjoner er det foreløpig ikke utarbeidet normalverdier.

Den røde/blå streken viser middeltemperatur over døgnet (som er utjevnet over 30 dager for å kunne sammenlignes med normaltemperaturen). Streken er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De røde/blå feltene viser temperaturvariasjonene gjennom døgnet, med maks- og minimumstemperatur som endepunkter. Feltene er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De lyseblå søylene viser total nedbør denne måneden. De svarte strekene som krysser dem er nedbørnormalen.

De mørkegrå søylene bak nedbøren viser målt snødybde dag for dag.

Noen målestasjoner måler bare nedbør, andre måler bare temperatur. Om et felt eller en søyle mangler, er det fordi det ikke finnes data fra målestasjonen.

NB! Nedbøren måles kl 07 norsk normaltid. Dagens verdi viser hvor mye nedbør (i mm) som kom siste 24 timer fram til kl 07 (kl 08 sommertid).

Last ned annen værstatistikk fra eklima.met.no.

Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Måneder Temperatur Nedbør Vind
Gjennom-
snitt
Normal Varmest Kaldest Totalt Normal Mest på
ett døgn
Gjennom-
snitt
Sterkest
vind
mar 2019 -4,4° -5,2° 7,4° 23. mar -19,6° 2. mar 23,0 mm 7,6 mm 7. mar 3,8 m/s 16,7 m/s 6. mar
feb 2019 -7,1° -7,9° 8,7° 23. feb -23,9° 5. feb 29,2 mm 25,0 mm 4,6 mm 16. feb 3,5 m/s 15,7 m/s 15. feb
jan 2019 -8,5° -8,7° 8,6° 6. jan -24,4° 28. jan 28,5 mm 32,0 mm 5,4 mm 22. jan 3,7 m/s 19,3 m/s 12. jan
des 2018 -3,9° -7,0° 7,6° 14. des -16,5° 9. des 20,5 mm 36,0 mm 5,3 mm 6. des 3,9 m/s 17,1 m/s 29. des
nov 2018 2,4° -3,6° 10,0° 20. nov -7,6° 30. nov 50,2 mm 34,0 mm 11,1 mm 24. nov 4,6 m/s 20,3 m/s 20. nov
okt 2018 2,2° 1,6° 14,4° 15. okt -8,5° 30. okt 23,3 mm 39,0 mm 7,4 mm 15. okt 2,8 m/s 10,7 m/s 15. okt
sep 2018 10,0° 7,2° 24,0° 3. sep -1,3° 29. sep 38,0 mm 0,9 mm 27. sep 3,3 m/s 10,5 m/s 3. sep
aug 2018 12,9° 12,0° 31,8° 1. aug 3,7° 23. aug 55,5 mm 49,0 mm 13,5 mm 4. aug 3,3 m/s 11,5 m/s 30. aug
jul 2018 16,4° 13,4° 33,0° 18. jul 8,7° 27. jul 34,1 mm 54,0 mm 13,6 mm 26. jul 3,7 m/s 12,9 m/s 3. jul
jun 2018 9,5° 10,0° 23,2° 18. jun 1,8° 13. jun 38,3 mm 33,0 mm 9,1 mm 23. jun 4,6 m/s 13,9 m/s 6. jun
mai 2018 8,4° 4,8° 19,0° 11. mai -5,0° 1. mai 13,9 mm 20,0 mm 9,8 mm 17. mai 4,3 m/s 16,9 m/s 26. mai
apr 2018 0,2° -0,6° 8,1° 24. apr -15,1° 3. apr 11,5 mm 17,0 mm 2,6 mm 21. apr 3,0 m/s 11,9 m/s 12. apr
mar 2018 -7,9° -5,2° 3,9° 1. mar -21,1° 4. mar 41,0 mm 23,0 mm 10,8 mm 26. mar 3,3 m/s 12,9 m/s 29. mar