Været som var (klima)Brattberget, Alta (Finnmark)

 1. Gjelder for Nord-Noreg

  Det har pågått snøsmelting over tid, og bakken er stadvis metta med vatn. Måndag er det venta opp mot 40 mm nedbør, som regn under 1000 moh. Grunnvasstanden og vassmettingsgraden i bakken er svært høge. Bratte skråningar, samt bekkar og elveløp med stor vassføring er spesielt utsette. Fare for utløysing av sørpeskred gjeld særleg i område med meir enn 40 cm snø. Snøen er stadvis vassmetta. Sørpeskred kan losna i relativt slake hellingar der vatn samlar seg opp. Skreda kanaliserer seg ofte ned forsenkingar og bekkeløp og kan då utvikla seg til flaumskred. Flaumskred har lang rekkevidde og kan gå ned i dalbotnen sjølv om det losnar høgt i terrenget.
  Les mer på NVE sine sider

  Farenivå
  Gult farenivå - moderat fare
  Oransje farenivå - stor fare
  Rødt farenivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg hvor farlig det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingHald deg unna bratte skråningar, samt bekkar og elveløp med stor vassføring. Hald stikkrenner, kummar og andre vassvegar fri for snø/is, grus, boss, kvist og lauv. Tette vassvegar med oppdemma vatn kan forårsaka skred.

  KonsekvenserUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Klimasidene fjernes fra Yr

Klimainformasjon finner du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese mer om pågående endringer.

Klimastatistikk for Nord-Norge

Langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for Nord-Norge.
Dette er beregnede gjennomsnittsverdier for hele Nord-Norge.

«Normal»: Med dette menes gjennomsnittsvær over en periode på tredve år. Normalperioden i dag er fra 1961 til 1990.

Tre grafer: De tre grafene under viser temperaturutviklingen for siste hele måned, siste hele sesong og året som helhet. Les forklaring til grafene over hver enkelt graf.

Finn flere målestasjoner eller områder med klimastatistikk.

Snarvei til klimastatistikk for

Du kan se klimastatistikk for alle årets måneder. Klikk på en av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du ønsker å se.

Klimastatistikk mars

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for måneden.

Temperatur: Prikkene viser beregna gjennomsnittlig temperatur i måneden for hver år. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk horisontal strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for mars

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør mars

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2019 -6,2° 0,2° 166,4 %
2018 -9,2° -2,8° 149,4 %
2017 -4,6° 1,9° 171,4 %
2016 -3,1° 3,4° 101,2 %
2015 -2,0° 4,5° 112,6 %
2014 -3,2° 3,2° 205,3 %
2013 -9,0° -2,5° 137,3 %
2012 -3,1° 3,4° 193,2 %
2011 -4,5° 2,0° 178,0 %
2010 -8,3° -1,8° 159,7 %
2009 -5,0° 1,5° 80,9 %
2008 -7,2° -0,6° 75,3 %
2007 -1,9° 4,6° 85,9 %
2006 -9,3° -2,8° 100,6 %
2005 -7,0° -0,4° 92,8 %
2004 -3,7° 2,9° 70,6 %
2003 -3,1° 3,5° 258,2 %
2002 -5,4° 1,1° 132,5 %
2001 -9,8° -3,3° 72,6 %
2000 -5,7° 0,8° 220,9 %
1999 -5,3° 1,2° 84,2 %
1998 -7,6° -1,0° 82,8 %
1997 -5,4° 1,1° 174,4 %
1996 -4,7° 1,8° 67,5 %
1995 -3,7° 2,8° 125,6 %
1994 -5,3° 1,2° 67,4 %
1993 -5,2° 1,3° 184,3 %
1992 -3,1° 3,4° 122,3 %
1991 -6,3° 0,2° 118,1 %
1990 -4,3° 2,2° 159,6 %
1989 -3,2° 3,3° 103,5 %
1988 -8,0° -1,5° 31,8 %
1987 -8,2° -1,7° 49,0 %
1986 -3,3° 3,2° 77,6 %
1985 -5,5° 1,0° 98,5 %
1984 -7,2° -0,7° 82,9 %
1983 -5,6° 0,9° 92,4 %
1982 -4,8° 1,7° 112,8 %
1981 -11,0° -4,5° 92,4 %
1980 -7,7° -1,1° 36,2 %
1979 -6,2° 0,4° 50,0 %
1978 -7,5° -1,0° 77,9 %
1977 -6,4° 0,1° 171,1 %
1976 -6,8° -0,2° 72,4 %
1975 -3,1° 3,4° 107,3 %
1974 -3,4° 3,1° 40,3 %
1973 -4,8° 1,7° 180,5 %
1972 -5,0° 1,6° 152,4 %
1971 -9,8° -3,2° 102,0 %
1970 -5,8° 0,7° 55,4 %
1969 -7,5° -1,0° 97,0 %
1968 -6,9° -0,3° 141,4 %
1967 -3,5° 3,0° 120,8 %
1966 -10,7° -4,1° 97,5 %
1965 -8,2° -1,7° 149,0 %
1964 -4,8° 1,7° 59,8 %
1963 -9,2° -2,7° 82,9 %
1962 -12,1° -5,5° 105,2 %
1961 -5,4° 1,1° 197,7 %
1960 -3,0° 3,6° 57,7 %
1959 -1,6° 4,9° 133,4 %
1958 -9,4° -2,8° 84,8 %
1957 -6,9° -0,4° 83,2 %
1956 -5,3° 1,2° 98,0 %
1955 -8,6° -2,1° 134,4 %
1954 -5,6° 0,9° 133,8 %
1953 -4,4° 2,1° 286,8 %
1952 -8,4° -1,9° 62,4 %
1951 -7,9° -1,4° 123,3 %
1950 -5,2° 1,3° 121,3 %
1949 -6,2° 0,3° 92,6 %
1948 -4,6° 2,0° 194,0 %
1947 -10,5° -4,0° 81,6 %
1946 -7,3° -0,8° 84,2 %
1945 -6,0° 0,5° 149,1 %
1944 -6,2° 0,3° 96,3 %
1943 -4,1° 2,4° 172,4 %
1942 -10,1° -3,6° 120,6 %
1941 -8,4° -1,9° 73,4 %
1940 -10,7° -4,2° 63,3 %
1939 -6,0° 0,6° 57,4 %
1938 -5,1° 1,4° 180,9 %
1937 -7,8° -1,3° 56,2 %
1936 -7,4° -0,9° 78,2 %
1935 -5,7° 0,8° 110,5 %
1934 -5,6° 0,9° 37,6 %
1933 -7,2° -0,7° 147,8 %
1932 -6,4° 0,1° 102,4 %
1931 -7,6° -1,0° 163,5 %
1930 -7,4° -0,9° 178,5 %
1929 -5,6° 0,9° 233,0 %
1928 -4,5° 2,0° 79,3 %
1927 -6,5° 0,0° 95,8 %
1926 -5,2° 1,3° 124,4 %
1925 -10,1° -3,6° 75,6 %
1924 -9,4° -2,9° 94,8 %
1923 -3,9° 2,6° 79,8 %
1922 -8,8° -2,2° 83,8 %
1921 -4,6° 1,9° 92,7 %
1920 -2,6° 3,9° 173,3 %
1919 -8,2° -1,7° 81,3 %
1918 -4,7° 1,8° 129,7 %
1917 -10,8° -4,3° 76,8 %
1916 -9,1° -2,6° 56,0 %
1915 -10,1° -3,6° 103,8 %
1914 -6,6° -0,1° 64,6 %
1913 -6,4° 0,1° 96,3 %
1912 -5,7° 0,8° 65,9 %
1911 -5,3° 1,2° 138,0 %
1910 -4,3° 2,2° 76,8 %
1909 -9,3° -2,8° 50,3 %
1908 -5,8° 0,7° 61,1 %
1907 -3,6° 2,9° 158,9 %
1906 -10,2° -3,7° 84,2 %
1905 -5,9° 0,6° 32,7 %
1904 -5,5° 1,0° 77,2 %
1903 -3,3° 3,2° 91,2 %
1902 -10,9° -4,4° 76,6 %
1901 -7,2° -0,6° 117,8 %
1900 -7,3° -0,7° 114,0 %

Klimastatistikk vinter

Grafen under viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for årstiden.

Temperatur: Prikkene viser beregna gjennomsnittlig temperatur for årstiden. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet viser hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for vinter

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør vinter

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2019 -6,9° 1,4° 134,0 %
2018 -8,3° 0,0° 75,6 %
2017 -4,6° 3,8° 178,7 %
2016 -6,8° 1,6° 114,0 %
2015 -6,3° 2,0° 127,9 %
2014 -5,5° 2,8° 87,4 %
2013 -7,4° 0,9° 73,5 %
2012 -6,4° 2,0° 78,4 %
2011 -9,3° -0,9° 95,3 %
2010 -9,7° -1,4° 65,6 %
2009 -6,6° 1,8° 100,7 %
2008 -3,8° 4,6° 107,3 %
2007 -7,6° 0,9° 136,9 %
2006 -6,6° 1,8° 107,2 %
2005 -4,8° 3,6° 133,7 %
2004 -7,8° 0,6° 124,7 %
2003 -8,5° -0,1° 99,3 %
2002 -6,8° 1,6° 146,7 %
2001 -7,3° 1,1° 98,3 %
2000 -7,2° 1,2° 129,2 %
1999 -8,3° 0,0° 92,4 %
1998 -7,8° 0,6° 123,7 %
1997 -7,6° 0,8° 154,7 %
1996 -7,8° 0,6° 87,8 %
1995 -5,0° 3,4° 104,8 %
1994 -9,2° -0,8° 66,2 %
1993 -4,2° 4,2° 174,3 %
1992 -3,7° 4,7° 178,6 %
1991 -5,3° 3,0° 120,7 %
1990 -6,0° 2,3° 143,8 %
1989 -6,0° 2,4° 175,8 %
1988 -8,8° -0,4° 95,0 %
1987 -11,6° -3,2° 83,8 %
1986 -11,1° -2,7° 71,6 %
1985 -9,8° -1,4° 59,4 %
1984 -7,8° 0,6° 89,8 %
1983 -6,3° 2,1° 119,8 %
1982 -9,1° -0,7° 94,6 %
1981 -9,9° -1,5° 122,5 %
1980 -8,6° -0,2° 81,5 %
1979 -11,1° -2,7° 70,4 %
1978 -9,0° -0,6° 101,4 %
1977 -9,5° -1,1° 44,6 %
1976 -8,6° -0,2° 147,3 %
1975 -5,7° 2,7° 125,8 %
1974 -7,2° 1,2° 99,0 %
1973 -4,8° 3,6° 125,9 %
1972 -5,6° 2,7° 73,0 %
1971 -7,7° 0,6° 117,4 %
1970 -10,2° -1,8° 66,1 %
1969 -8,0° 0,4° 63,2 %
1968 -11,0° -2,6° 92,2 %
1967 -8,3° 0,1° 60,8 %
1966 -13,0° -4,6° 50,5 %
1965 -7,3° 1,1° 100,1 %
1964 -6,1° 2,2° 171,6 %
1963 -9,3° -1,0° 129,8 %
1962 -9,1° -0,7° 88,4 %
1961 -7,0° 1,4° 93,8 %
1960 -9,1° -0,7° 63,9 %
1959 -7,0° 1,4° 111,7 %
1958 -9,7° -1,3° 109,5 %
1957 -6,9° 1,4° 86,9 %
1956 -11,4° -3,0° 69,6 %
1955 -7,9° 0,5° 82,4 %
1954 -6,4° 2,0° 88,6 %
1953 -9,4° -1,1° 101,5 %
1952 -7,3° 1,1° 104,5 %
1951 -8,2° 0,2° 33,9 %
1950 -7,6° 0,8° 52,9 %
1949 -4,4° 4,0° 153,5 %
1948 -8,4° -0,1° 74,4 %
1947 -7,1° 1,3° 64,2 %
1946 -8,4° -0,1° 84,7 %
1945 -6,7° 1,7° 80,2 %
1944 -5,0° 3,4° 126,9 %
1943 -8,0° 0,4° 79,5 %
1942 -10,6° -2,3° 61,9 %
1941 -9,2° -0,9° 117,1 %
1940 -10,0° -1,6° 99,8 %
1939 -6,0° 2,4° 66,0 %
1938 -6,0° 2,4° 97,9 %
1937 -6,1° 2,3° 86,7 %
1936 -8,7° -0,3° 52,6 %
1935 -6,5° 1,9° 86,1 %
1934 -5,0° 3,3° 168,7 %
1933 -5,3° 3,1° 106,5 %
1932 -5,0° 3,3° 166,1 %
1931 -7,2° 1,1° 49,9 %
1930 -3,9° 4,4° 97,3 %
1929 -8,2° 0,2° 87,8 %
1928 -6,8° 1,6° 58,8 %
1927 -8,4° 0,0° 103,5 %
1926 -9,3° -0,9° 59,0 %
1925 -4,6° 3,8° 133,5 %
1924 -8,8° -0,4° 71,8 %
1923 -7,8° 0,6° 78,6 %
1922 -8,3° 0,1° 62,2 %
1921 -7,6° 0,8° 98,3 %
1920 -8,4° 0,0° 85,1 %
1919 -8,6° -0,2° 63,4 %
1918 -10,1° -1,7° 123,5 %
1917 -10,0° -1,7° 80,7 %
1916 -10,1° -1,7° 70,2 %
1915 -9,1° -0,7° 48,0 %
1914 -8,2° 0,2° 130,2 %
1913 -8,1° 0,2° 68,0 %
1912 -9,4° -1,0° 65,4 %
1911 -7,2° 1,2° 102,3 %
1910 -6,5° 1,9° 96,5 %
1909 -5,9° 2,4° 127,8 %
1908 -8,4° 0,0° 94,8 %
1907 -7,8° 0,6° 124,8 %
1906 -6,2° 2,2° 95,6 %
1905 -9,3° -0,9° 126,2 %
1904 -7,4° 1,0° 79,6 %
1903 -5,7° 2,7° 122,2 %
1902 -10,5° -2,1° 88,4 %
1901 -8,4° 0,0° 123,8 %
1900 -11,3° -2,5° 37,2 %

Klimastatistikk år

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for hele året.

Temperatur: Prikkene viser gjennomsnittlig middeltemperatur. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (se forklaring over) vises som en tykk horisontal strek.

Nedbør: De blå stolpene i bunnen av bildet gir en indikasjon på hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.

Bilde som viser klimastatistikk for År

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør år

Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2018 0,8° 1,2° 101,6 %
2017 0,6° 1,0° 117,1 %
2016 1,3° 1,8° 99,5 %
2015 1,4° 1,9° 124,6 %
2014 1,2° 1,6° 88,0 %
2013 1,2° 1,6° 122,3 %
2012 -0,1° 0,3° 96,3 %
2011 1,6° 2,1° 122,3 %
2010 -0,9° -0,4° 94,8 %
2009 0,5° 1,0° 97,7 %
2008 0,5° 1,0° 91,9 %
2007 0,8° 1,3° 121,5 %
2006 1,0° 1,5° 112,0 %
2005 1,0° 1,5° 135,0 %
2004 1,0° 1,5° 106,0 %
2003 0,7° 1,2° 118,0 %
2002 0,4° 0,9° 100,9 %
2001 0,0° 0,5° 108,9 %
2000 0,9° 1,4° 106,5 %
1999 0,2° 0,6° 105,6 %
1998 -0,6° -0,1° 97,0 %
1997 0,3° 0,8° 112,5 %
1996 -0,2° 0,2° 93,2 %
1995 -0,3° 0,2° 122,7 %
1994 -0,1° 0,4° 92,6 %
1993 0,0° 0,5° 100,2 %
1992 0,6° 1,1° 119,8 %
1991 0,5° 1,0° 111,6 %
1990 1,3° 1,8° 107,0 %
1989 1,1° 1,6° 134,1 %
1988 -0,7° -0,2° 99,3 %
1987 -1,3° -0,8° 89,0 %
1986 -0,6° -0,1° 85,5 %
1985 -1,6° -1,1° 107,2 %
1984 0,3° 0,8° 77,9 %
1983 -0,4° 0,1° 123,5 %
1982 -0,3° 0,2° 117,3 %
1981 -1,8° -1,4° 93,5 %
1980 -0,8° -0,3° 72,1 %
1979 -0,6° -0,1° 83,3 %
1978 -1,4° -0,9° 96,1 %
1977 -1,0° -0,5° 88,2 %
1976 -1,0° -0,5° 83,6 %
1975 0,0° 0,5° 140,7 %
1974 1,1° 1,5° 79,1 %
1973 -0,7° -0,2° 120,5 %
1972 1,2° 1,6° 102,8 %
1971 -1,2° -0,7° 116,7 %
1970 -0,5° 0,0° 82,8 %
1969 -0,7° -0,2° 77,5 %
1968 -1,5° -1,0° 96,4 %
1967 -0,1° 0,4° 94,9 %
1966 -2,1° -1,6° 85,0 %
1965 -1,4° -0,9° 89,4 %
1964 0,4° 0,8° 131,0 %
1963 -0,1° 0,4° 100,7 %
1962 -1,2° -0,7° 100,9 %
1961 0,5° 1,0° 115,1 %
1960 0,2° 0,7° 67,7 %
1959 0,9° 1,4° 105,8 %
1958 -1,0° -0,5° 95,6 %
1957 -0,1° 0,4° 98,9 %
1956 -1,2° -0,7° 83,2 %
1955 -2,3° -1,8° 93,6 %
1954 0,3° 0,8° 82,7 %
1953 1,0° 1,5° 112,8 %
1952 -1,1° -0,6° 82,4 %
1951 -0,6° -0,2° 97,1 %
1950 0,6° 1,0° 68,9 %
1949 0,3° 0,8° 109,7 %
1948 0,4° 0,8° 120,6 %
1947 -0,8° -0,3° 92,6 %
1946 0,4° 0,9° 94,0 %
1945 -0,3° 0,2° 86,8 %
1944 0,3° 0,8° 78,5 %
1943 0,4° 0,8° 107,8 %
1942 -1,4° -1,0° 95,8 %
1941 -1,4° -0,9° 88,5 %
1940 -1,0° -0,5° 86,3 %
1939 -0,3° 0,2° 92,5 %
1938 1,7° 2,2° 101,2 %
1937 1,0° 1,5° 76,4 %
1936 0,2° 0,7° 96,7 %
1935 -0,1° 0,4° 77,4 %
1934 1,4° 1,8° 92,9 %
1933 0,1° 0,6° 90,4 %
1932 0,2° 0,7° 124,5 %
1931 -0,4° 0,1° 90,8 %
1930 0,9° 1,4° 89,4 %
1929 -0,3° 0,2° 91,8 %
1928 -0,4° 0,1° 79,5 %
1927 -0,8° -0,3° 74,2 %
1926 -1,0° -0,5° 84,8 %
1925 -0,4° 0,1° 94,4 %
1924 -0,1° 0,4° 88,2 %
1923 -0,7° -0,2° 76,7 %
1922 -0,4° 0,1° 85,7 %
1921 -0,5° 0,0° 125,5 %
1920 0,9° 1,4° 106,1 %
1919 -1,4° -1,0° 84,7 %
1918 -0,3° 0,1° 89,8 %
1917 -2,2° -1,7° 98,4 %
1916 -0,9° -0,4° 73,0 %
1915 -2,5° -2,0° 76,4 %
1914 -0,3° 0,2° 98,2 %
1913 -0,6° -0,2° 96,6 %
1912 -1,6° -1,1° 70,4 %
1911 -0,2° 0,3° 93,9 %
1910 -0,3° 0,1° 79,2 %
1909 -1,2° -0,8° 95,8 %
1908 -0,7° -0,2° 99,6 %
1907 0,0° 0,5° 95,4 %
1906 -0,8° -0,3° 96,2 %
1905 -0,6° -0,1° 96,3 %
1904 -1,2° -0,7° 83,1 %
1903 -0,5° 0,0° 89,1 %
1902 -2,1° -1,6° 97,3 %
1901 -0,3° 0,2° 104,0 %
1900 -2,3° -1,8° 90,6 %