Været som varLandvik målestasjon, Grimstad (Aust-Agder)

 1. Varseltrekant

  Pågår: Flomfare gult nivå (Deler av Østlandet, Telemark og Agder)

  Det vil fortsatt være høye temperaturer og snøsmelting. Det blir gradvis kaldere fra lørdag. Snøsmeltingen fortsetter og vil føre til stor vannføring i bekker og mindre elver, som drenerer snødekte områder opptil ca 700 - 1000 m oh. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag. Les hele varselet på Varsom.no.

  Tidslinje

  1. onsdag 18. april 2018 kl 11:00
   Faren øker
  2. lørdag 21. april 2018 kl 23:00
   Faren er over

  Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker/mindre elver. Rask økning av vannføring i små vassdrag. Kan føre til stengte veier og bruer.Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv. Hold deg unna elver/bekker med stor vannføring.

Landvik målestasjon (38140)

Stasjonen ligger i Grimstad kommune, 6 m o.h. Den er nærmeste offisielle målestasjon, 0,0 km fra punktet Landvik målestasjon. Stasjonen ble opprettet i januar 1957. Stasjonen måler nedbør, temperatur og vind. Det kan mangle data i observasjonsperioden.

Siste 30 døgn: Snittemperaturen var 4,1 grader, 0,6 grader over normalen. Høyeste temperatur var 17,6 grader (14. april), og laveste var -6,4 grader (2. april). Samlet nedbør var 42,2 mm. Mest nedbør på ett døgn var 12,8 mm (4. april) målt kl 7 (kl 8 sommertid) for siste 24 timer. Høyeste vindhastighet var 6,9 m/s (13. april).

Siste 13 hele måneder: Høyeste temperatur var 26,8 grader (17. jun. 2017) og laveste -13,0 grader (18. mar. 2018). Mest nedbør på ett døgn var 131,6 mm (1. okt. 2017).

Forklaring til grafen. Skjul forklaring

Den svarte streken viser normalen (både nedbør og temperatur). På enkelte stasjoner er det foreløpig ikke utarbeidet normalverdier.

Den røde/blå streken viser middeltemperatur over døgnet (som er utjevnet over 30 dager for å kunne sammenlignes med normaltemperaturen). Streken er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De røde/blå feltene viser temperaturvariasjonene gjennom døgnet, med maks- og minimumstemperatur som endepunkter. Feltene er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De lyseblå søylene viser total nedbør denne måneden. De svarte strekene som krysser dem er nedbørnormalen.

De mørkegrå søylene bak nedbøren viser målt snødybde dag for dag.

Noen målestasjoner måler bare nedbør, andre måler bare temperatur. Om et felt eller en søyle mangler, er det fordi det ikke finnes data fra målestasjonen.

NB! Nedbøren måles kl 07 norsk normaltid. Dagens verdi viser hvor mye nedbør (i mm) som kom siste 24 timer fram til kl 07 (kl 08 sommertid).

Last ned annen værstatistikk fra eklima.met.no.

Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Måneder Temperatur Nedbør Vind
Gjennom-
snitt
Normal Varmest Kaldest Totalt Normal Mest på
ett døgn
Gjennom-
snitt
Sterkest
vind
mar 2018 -1,2° 1,0° 10,1° 19. mar -13,0° 18. mar 61,1 mm 85,0 mm 14,1 mm 1. mar 2,8 m/s 7,7 m/s 12. mar
feb 2018 -2,0° -1,9° 7,7° 21. feb -12,0° 28. feb 143,1 mm 73,0 mm 35,5 mm 12. feb 2,7 m/s 10,9 m/s 12. feb
jan 2018 0,9° -1,6° 7,7° 28. jan -8,8° 7. jan 236,6 mm 113,0 mm 46,2 mm 16. jan 2,8 m/s 10,7 m/s 25. jan
des 2017 1,7° 0,2° 13,3° 23. des -8,8° 17. des 88,4 mm 102,0 mm 20,9 mm 14. des 2,3 m/s 11,2 m/s 7. des
nov 2017 3,5° 3,2° 16,8° 2. nov -4,2° 20. nov 143,8 mm 143,0 mm 41,0 mm 23. nov 2,2 m/s 11,2 m/s 23. nov
okt 2017 9,4° 7,9° 18,1° 6. okt 0,1° 10. okt 435,7 mm 162,0 mm 131,6 mm 1. okt 2,4 m/s 9,7 m/s 2. okt
sep 2017 13,0° 11,8° 20,1° 1. sep 6,0° 10. sep 202,2 mm 136,0 mm 31,6 mm 6. sep 2,2 m/s 7,8 m/s 11. sep
aug 2017 15,0° 15,4° 25,8° 10. aug 6,0° 14. aug 126,1 mm 113,0 mm 22,5 mm 4. aug 2,0 m/s 9,3 m/s 7. aug
jul 2017 16,1° 16,2° 25,1° 18. jul 7,9° 6. jul 98,1 mm 92,0 mm 27,2 mm 22. jul 2,4 m/s 8,0 m/s 16. jul
jun 2017 15,5° 14,7° 26,8° 17. jun 7,3° 25. jun 117,7 mm 71,0 mm 31,3 mm 8. jun 2,5 m/s 7,2 m/s 5. jun
mai 2017 11,9° 10,4° 25,3° 25. mai 0,2° 1. mai 61,2 mm 82,0 mm 21,1 mm 17. mai 2,3 m/s 7,4 m/s 8. mai
apr 2017 6,5° 5,1° 18,6° 7. apr -3,8° 19. apr 73,8 mm 58,0 mm 23,8 mm 29. apr 2,7 m/s 7,9 m/s 24. apr
mar 2017 3,4° 1,0° 21,7° 27. mar -12,1° 8. mar 123,5 mm 85,0 mm 26,5 mm 5. mar 2,2 m/s 7,5 m/s 15. mar