Tirana målestasjon: 89 m.o.h, 40,0 km fra punktet Tirana

Gjennomsnittlig temperatur per måned

Forklaring til grafen.

Forklaring til grafen:
Maksimum temperatur: Gjennomsnittlig maks døgntemperatur per måned
Minimum temperatur: Gjennomsnittlig minimum døgntemperatur per måned
Gjennomsnittlig temperatur: Gjennomsnittlig døgntemperatur per måned.
Normalperioden er 1961–1990.
Les mer om normaler her

Kilde: WMO
Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Temperatur
Måneder Normal Varmest Kaldest
Januar 7,1° 12,2° 2,0°
Februar 8,0° 13,2° 2,7°
Mars 10,1° 15,8° 4,4°
April 13,4° 19,1° 7,7°
Mai 18,2° 24,2° 12,2°
Juni 21,6° 27,6° 15,5°
Juli 23,7° 31,5° 15,9°
August 24,3° 31,5° 17,1°
September 20,7° 27,3° 14,2°
Oktober 16,2° 22,4° 10,0°
November 11,3° 16,6° 6,0°
Desember 8,0° 13,0° 3,0°