Seoul målestasjon: 87 m.o.h, 1,0 km frå punktet Seoul

Snittemperatur per månad

Forklaring til grafen.

Forklaring til grafen:
Maksimum temperatur: Snittet av maks døgertemperatur per månad
Minimum temperatur: Snittet av minimum døgertemperatur per månad
Snittemperatur: Snittet av døgertemperaturen per månad.
Normalperioden er 1961–1990.
Les meir om normalar her

Kjelde: WMO
Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Temperatur
Månader Normal Varmast Kaldast
Januar -3,4° - -
Februar -1,1° - -
Mars 4,5° - -
April 11,8° - -
Mai 17,4° - -
Juni 21,5° - -
Juli 24,6° - -
August 25,4° - -
September 20,6° - -
Oktober 14,3° - -
November 6,6° - -
Desember -0,4° - -