Vêrvarsel for oljeplattformane

Varsla du finn i tabellen nedanfor er ikkje spesiallaga for havområda. Dei har f.eks. ikkje oseanogram eller spesialinformasjon som inngår i vanlege hav-varsel. Varsla er laga ut i frå modelldata.

Nordsjøen
Stader Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Kveld Morgon Dagtid Kveld Morgon Dagtid Kveld Morgon Dagtid
Alvheim Varseltrekant 10°
Balder Varseltrekant 10° 10°
Brage Varseltrekant 10°
Ekofisk A Varseltrekant 10° 10° 11° 11° 10°
Ekofisk B Varseltrekant 10° 10° 11° 11° 10°
Ekofisk C Varseltrekant 10° 10° 11° 11° 10°
Ekofisk H Varseltrekant 10° 10° 11° 11° 10°
Ekofisk J Varseltrekant 10° 10° 11° 11° 10°
Eldfisk A Varseltrekant 10° 10° 11° 11° 10°
Eldfisk B Varseltrekant 10° 10° 11° 11° 10°
Gjøa
Grane Varseltrekant 10° 10°
Gudrun Varseltrekant 10°
Gullfaks A
Gullfaks B
Gullfaks C
Gyda Varseltrekant 10° 10° 10° 10° 10°
Heimdal Varseltrekant 10°
Huldra Varseltrekant 10°
Jotun A Varseltrekant 10° 10°
Kvitebjørn
Oseberg A Varseltrekant 10°
Oseberg B Varseltrekant 10°
Oseberg C Varseltrekant
Oseberg Sør Varseltrekant
Oseberg Øst Varseltrekant 10°
Petrojarl Varg Varseltrekant 10° 10° 11° 10°
Ringhorne Varseltrekant 10° 10°
Sleipner A Varseltrekant 10° 10° 11° 10°
Sleipner T Varseltrekant 10° 10° 11° 10°
Snorre A
Snorre B
Statfjord A
Statfjord B
Statfjord C
Tor Varseltrekant 10° 10° 11° 10° 10°
Troll A Varseltrekant 10°
Troll B Varseltrekant 10°
Troll C Varseltrekant 10°
Ula Varseltrekant 10° 10° 10° 10° 10°
Valemon
Valhall Varseltrekant 10° 11° 10° 11° 11° 10°
Veslefrikk B Varseltrekant 10°
Visund
Norskehavet
Stader Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Kveld Morgon Dagtid Kveld Morgon Dagtid Kveld Morgon Dagtid
Draugen
Goliat
Heidrun
Kristin
Njord A
Norne
Åsgard A
Åsgard B