Vêrvarsel for oljeplattformane

Varsla du finn i tabellen nedanfor er ikkje spesiallaga for havområda. Dei har f.eks. ikkje oseanogram eller spesialinformasjon som inngår i vanlege hav-varsel. Varsla er laga ut i frå modelldata.

Nordsjøen
Stader Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Kveld Morgon Dagtid Kveld Morgon Dagtid Kveld Morgon Dagtid
Alvheim 11° 11° 12° 12° 13° 13° 13° 12° 12°
Balder 11° 11° 12° 13° 14° 13° 13° 13° 13°
Brage 10° 11° 12° 12° 12° 13° 12° 13° 13°
Ekofisk A 12° 12° 13° 14° 14° 14° 13° 14° 14°
Ekofisk B 12° 12° 13° 14° 14° 14° 13° 14° 14°
Ekofisk C 12° 12° 13° 14° 14° 14° 13° 14° 14°
Ekofisk H 12° 12° 13° 14° 14° 14° 13° 14° 14°
Ekofisk J 12° 12° 13° 14° 14° 14° 13° 14° 14°
Eldfisk A 12° 12° 13° 13° 14° 14° 14° 14° 14°
Eldfisk B 12° 12° 13° 14° 14° 14° 14° 14° 14°
Gjøa 10° 11° 11° 12° 12° 12° 12° 13° 13°
Grane 11° 11° 12° 13° 14° 13° 14° 13° 13°
Gudrun 11° 11° 12° 13° 14° 13° 13° 13° 12°
Gullfaks A 10° 10° 11° 11° 12° 12° 12° 12° 12°
Gullfaks B 10° 10° 11° 11° 12° 12° 12° 12° 12°
Gullfaks C 10° 10° 11° 11° 12° 12° 12° 12° 12°
Gyda 12° 12° 13° 14° 14° 14° 13° 14° 14°
Heimdal 11° 11° 12° 12° 13° 13° 13° 12° 13°
Huldra 10° 10° 11° 11° 12° 12° 12° 12° 12°
Jotun A 11° 11° 12° 12° 13° 13° 13° 12° 13°
Kvitebjørn 10° 10° 11° 11° 12° 12° 12° 12° 12°
Oseberg A 10° 11° 12° 12° 12° 13° 12° 13° 13°
Oseberg B 10° 11° 12° 12° 12° 13° 12° 13° 13°
Oseberg C 10° 11° 11° 12° 12° 13° 12° 12° 13°
Oseberg Sør 10° 11° 12° 12° 12° 13° 12° 13° 13°
Oseberg Øst 10° 11° 11° 12° 12° 12° 12° 13° 13°
Petrojarl Varg 11° 11° 12° 13° 13° 14° 14° 14° 14°
Ringhorne 11° 11° 12° 13° 14° 13° 13° 13° 13°
Sleipner A 11° 11° 12° 13° 14° 13° 13° 13° 13°
Sleipner T 11° 11° 12° 13° 14° 13° 13° 13° 13°
Snorre A 10° 10° 10° 11° 11° 12° 12° 12° 12°
Snorre B 10° 10° 10° 11° 11° 11° 12° 12° 12°
Statfjord A 10° 10° 10° 11° 11° 12° 12° 12° 12°
Statfjord B 10° 10° 10° 11° 11° 12° 12° 12° 12°
Statfjord C 10° 10° 10° 11° 11° 12° 12° 12° 12°
Tor 12° 12° 13° 14° 14° 14° 13° 14° 14°
Troll A 11° 11° 12° 12° 13° 13° 13° 14° 14°
Troll B 10° 11° 12° 12° 13° 13° 13° 13° 13°
Troll C 10° 11° 12° 12° 13° 13° 13° 13° 13°
Ula 12° 12° 12° 14° 13° 14° 13° 14° 14°
Valemon 10° 10° 11° 11° 12° 12° 12° 12° 12°
Valhall 12° 12° 13° 13° 14° 14° 14° 14° 14°
Veslefrikk B 10° 11° 11° 12° 12° 12° 12° 12° 12°
Visund 10° 10° 11° 11° 11° 12° 12° 12° 12°
Norskehavet
Stader Tysdag Onsdag Torsdag Fredag
Kveld Morgon Dagtid Kveld Morgon Dagtid Kveld Morgon Dagtid
Draugen 10° 10° 10° 11° 12° 14°
Goliat
Heidrun 10° 10° 10° 10° 11°
Kristin 10° 10° 10° 10° 10° 11°
Njord A 10° 10° 10° 10° 12° 13°
Norne 10° 10° 10° 10° 10°
Åsgard A 10° 10° 10° 10° 10° 11°
Åsgard B 10° 10° 10° 10° 10° 11°