Vêrvarsel for oljeplattformane

Varsla du finn i tabellen nedanfor er ikkje spesiallaga for havområda. Dei har f.eks. ikkje oseanogram eller spesialinformasjon som inngår i vanlege hav-varsel. Varsla er laga ut i frå modelldata.

Nordsjøen
Stader Torsdag Fredag Laurdag Sundag
Kveld Morgon Dagtid Kveld Morgon Dagtid Kveld Morgon Dagtid
Alvheim 10° 11° 12°
Balder 10° 11° 12°
Brage 10° 10° 11° 12°
Edvard Grieg 11° 12°
Ekofisk A 10° 10° 10° 11° 12° 12°
Ekofisk B 10° 10° 10° 11° 12° 13°
Ekofisk C 10° 10° 10° 11° 12° 12°
Ekofisk H 10° 10° 10° 11° 12° 12°
Ekofisk J 10° 10° 10° 11° 12° 12°
Eldfisk A 10° 10° 10° 10° 10° 11° 12° 12°
Eldfisk B 10° 10° 10° 10° 10° 11° 12° 13°
Gina Krog 10° 11° 12°
Gjøa 10° 11° 12°
Grane 11° 12°
Gudrun 11° 12°
Gullfaks A 10° 10° 10° 12°
Gullfaks B 10° 10° 10° 12°
Gullfaks C 10° 10° 10° 12°
Gyda 10° 10° 10° 10° 12° 12°
Heimdal 10° 11° 12°
Huldra 10° 10° 11° 12°
Ivar Aasen 11° 12°
Johan Sverdrup 11° 12°
Jotun A 10° 11° 12°
Kvitebjørn 10° 10° 11° 12°
Martin Linge 10° 10° 11° 11°
Oseberg A 10° 10° 11° 12°
Oseberg B 10° 10° 11° 12°
Oseberg C 10° 10° 11° 12°
Oseberg Sør 10° 10° 11° 12°
Oseberg Øst 10° 10° 11° 12°
Petrojarl Knarr 11° 11°
Petrojarl Varg 10° 11° 12°
Ringhorne 10° 11° 12°
Sleipner A 10° 11° 12°
Sleipner T 10° 11° 12°
Snorre A 10° 10° 10° 10° 11°
Snorre B 10° 10° 10° 11°
Statfjord A 10° 10° 10° 11°
Statfjord B 10° 10° 11°
Statfjord C 10° 10° 10° 11°
Tor 10° 10° 10° 11° 12° 13°
Troll A 10° 10° 10° 12° 13°
Troll B 10° 10° 11° 12°
Troll C 10° 10° 11° 12°
Ula 10° 10° 10° 10° 12° 12°
Valemon 10° 10° 10° 12°
Valhall 10° 10° 10° 10° 10° 11° 12° 12°
Veslefrikk B 10° 10° 11° 12°
Visund 10° 11° 12°
Norskehavet
Stader Torsdag Fredag Laurdag Sundag
Kveld Morgon Dagtid Kveld Morgon Dagtid Kveld Morgon Dagtid
Draugen 10° 11° 11°
Goliat
Heidrun 10° 11°
Kristin 10° 10°
Njord A 10° 11° 11°
Norne 10°
Åsgard A 10° 10°
Åsgard B 10° 10°