Vêret som var (klima)Kjevik målestasjon, Kristiansand (Vest-Agder)

Klimasidene blir fjerna frå Yr

Klimainformasjon finn du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese meir om pågåande endringar.

Klimastatistikk for Sørlandet

Langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for Sørlandet.
Dette er gjennomsnitssverdia for heile Sørlandet.

«Normal»: Normalen er gjennomsnittsvêr over ein periode på tretti år. Normalperioden i dag er frå 1961 til 1990.

Tre grafar: Dei tre grafane under viser temperaturutviklinga for siste heile månad, siste heile sesong og siste heile år. Les forklaring til grafane over kvar enkelt graf.

Finn fleire målestasjonar eller område med klimastatistikk.

Snarveg til klimastatistikk for

Du kan sjå klimastatistikk for alle måneder i året. Klikk på ein av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du vil sjå.

Klimastatistikk desember

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for månaden.

Temperatur: Prikkane viser beregna gjennomsnittleg temperatur i månaden for kvart år. Linja er ei utjamning over 10 år. Normalen (sjå forklaring over) vises som ein tjukk strek.

Nedbør: Dei blå stolpane i botnen av bilete viser kor mykje nedbør som har falle sammenligna med normalen — tekna som ein tjukk strek over stolpane. Linja er ei utjamning over 10 år.

Bilete som viser klimastatistikk for desember

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør desember

*Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2018 -0,4° 2,0° 111,2 %
2017 -1,0° 1,4° 104,1 %
2016 2,1° 4,5° 82,3 %
2015 2,2° 4,6° 236,1 %
2014 -1,1° 1,3° 124,3 %
2013 2,2° 4,6° 260,3 %
2012 -5,6° -3,2° 166,2 %
2011 -0,4° 2,0° 204,2 %
2010 -10,0° -7,6° 25,4 %
2009 -3,9° -1,4° 110,0 %
2008 -2,0° 0,5° 67,0 %
2007 -1,7° 0,7° 128,7 %
2006 3,1° 5,5° 225,1 %
2005 -0,7° 1,7° 51,7 %
2004 0,8° 3,2° 131,7 %
2003 0,3° 2,7° 110,4 %
2002 -5,1° -2,6° 45,9 %
2001 -4,0° -0,8° 77,1 %
2000 0,0° 2,4° 140,0 %
1999 -2,3° 0,2° 181,8 %
1998 -0,8° 1,6° 89,3 %
1997 -1,1° 1,3° 96,4 %
1996 -5,6° -3,2° 78,8 %
1995 -6,3° -3,9° 19,1 %
1994 0,5° 3,0° 180,3 %
1993 -3,1° -0,7° 168,1 %
1992 -0,9° 1,6° 172,9 %
1991 0,5° 2,9° 72,8 %
1990 -0,4° 2,0° 138,4 %
1989 -1,6° 0,9° 81,3 %
1988 -0,3° 2,1° 89,6 %
1987 -0,9° 1,5° 45,1 %
1986 -2,0° 0,4° 177,3 %
1985 -4,2° -1,8° 131,2 %
1984 0,6° 3,0° 139,4 %
1983 -0,6° 1,8° 99,7 %
1982 -1,4° 1,0° 143,9 %
1981 -9,7° -7,2° 35,4 %
1980 -0,6° 1,8° 123,8 %
1979 -3,4° -1,0° 127,2 %
1978 -6,5° -4,1° 30,6 %
1977 -1,2° 1,2° 147,7 %
1976 -5,4° -3,0° 58,9 %
1975 1,5° 3,9° 102,7 %
1974 0,2° 2,6° 126,7 %
1973 -2,5° 0,0° 106,2 %
1972 1,5° 3,9° 151,4 %
1971 1,8° 4,2° 94,7 %
1970 -1,3° 1,1° 51,8 %
1969 -4,5° -2,0° 67,4 %
1968 -3,9° -1,4° 42,0 %
1967 -3,2° -0,8° 99,6 %
1966 -2,8° -0,4° 193,1 %
1965 -6,4° -3,9° 81,6 %
1964 -2,7° -0,3° 127,9 %
1963 -3,9° -1,4° 32,0 %
1962 -4,4° -1,9° 61,4 %
1961 -3,6° -1,2° 82,0 %
1960 -2,0° 0,4° 120,6 %
1959 -1,1° 1,3° 236,8 %
1958 -2,9° -0,5° 79,5 %
1957 -1,2° 1,3° 90,3 %
1956 -0,4° 2,0° 120,7 %
1955 -3,9° -1,5° 110,0 %
1954 0,0° 2,4° 187,5 %
1953 0,2° 2,6° 95,1 %
1952 -2,8° -0,4° 91,4 %
1951 1,0° 3,4° 178,2 %
1950 -4,7° -2,2° 71,9 %
1949 -1,0° 1,4° 172,9 %
1948 1,1° 3,5° 147,4 %
1947 -2,2° 0,2° 28,2 %
1946 -0,6° 1,8° 133,0 %
1945 -1,5° 0,9° 105,0 %
1944 -0,5° 1,9° 137,9 %
1943 -2,0° 0,4° 60,0 %
1942 -0,1° 2,3° 133,2 %
1941 -1,1° 1,3° 76,0 %
1940 -2,2° 0,2° 59,5 %
1939 -3,3° -0,9° 40,0 %
1938 -1,2° 1,2° 172,9 %
1937 -4,9° -2,5° 58,4 %
1936 1,4° 3,8° 181,7 %
1935 -2,3° 0,1° 141,2 %
1934 2,4° 4,8° 191,5 %
1933 -2,8° -0,4° 6,5 %
1932 0,1° 2,5° 123,8 %
1931 -1,0° 1,4° 80,8 %
1930 0,1° 2,5° 126,3 %
1929 0,2° 2,6° 223,5 %
1928 -2,5° -0,1° 77,6 %
1927 -7,1° -4,7° 7,4 %
1926 -2,2° 0,2° 63,0 %
1925 -5,2° -2,8° 78,5 %
1924 3,0° 5,4° 186,0 %
1923 -5,0° -2,6° 64,1 %
1922 0,9° 3,3° 162,2 %
1921 0,1° 2,5° 116,9 %
1920 -2,2° 0,2° 89,3 %
1919 -4,1° -1,7° 61,8 %
1918 -1,0° 1,5° 80,8 %
1917 -3,0° -0,6° 59,6 %
1916 -1,0° 1,4° 140,5 %
1915 -7,0° -4,6° 55,9 %
1914 0,6° 3,0° 195,5 %
1913 -0,7° 1,7° 89,7 %
1912 0,7° 3,1° 182,0 %
1911 0,1° 2,5° 178,8 %
1910 -0,7° 1,7° 134,7 %
1909 -3,6° -1,2° 134,4 %
1908 -0,2° 2,2° 126,3 %
1907 -3,7° -1,3° 155,4 %
1906 -2,4° 0,0° 50,2 %
1905 1,6° 4,0° 49,4 %
1904 -0,6° 1,8° 65,7 %
1903 -2,1° 0,3° 128,3 %
1902 -3,5° -0,5° 79,1 %
1901 -2,4° 0,0° 175,0 %
1900 -0,9° 1,5° 132,7 %
1899 -3,2° -0,8°