Vêret som var (klima)Kjevik målestasjon, Kristiansand (Vest-Agder)

Klimasidene blir fjerna frå Yr

Klimainformasjon finn du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese meir om pågåande endringar.

Klimastatistikk for Sørlandet

Langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for Sørlandet.
Dette er gjennomsnitssverdia for heile Sørlandet.

«Normal»: Normalen er gjennomsnittsvêr over ein periode på tretti år. Normalperioden i dag er frå 1961 til 1990.

Tre grafar: Dei tre grafane under viser temperaturutviklinga for siste heile månad, siste heile sesong og siste heile år. Les forklaring til grafane over kvar enkelt graf.

Finn fleire målestasjonar eller område med klimastatistikk.

Snarveg til klimastatistikk for

Du kan sjå klimastatistikk for alle måneder i året. Klikk på ein av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du vil sjå.

Klimastatistikk juli

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for månaden.

Temperatur: Prikkane viser beregna gjennomsnittleg temperatur i månaden for kvart år. Linja er ei utjamning over 10 år. Normalen (sjå forklaring over) vises som ein tjukk strek.

Nedbør: Dei blå stolpane i botnen av bilete viser kor mykje nedbør som har falle sammenligna med normalen — tekna som ein tjukk strek over stolpane. Linja er ei utjamning over 10 år.

Bilete som viser klimastatistikk for juli

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør juli

*Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2019 13,4° 1,5° 114,8 %
2018 16,7° 4,8° 33,4 %
2017 11,8° -0,1° 98,9 %
2016 12,2° 0,2° 120,4 %
2015 11,7° -0,3° 105,7 %
2014 15,6° 3,6° 94,8 %
2013 14,0° 2,0° 22,2 %
2012 11,8° -0,2° 82,9 %
2011 13,2° 1,3° 195,6 %
2010 13,2° 1,2° 107,3 %
2009 12,9° 1,0° 248,7 %
2008 13,8° 1,9° 109,4 %
2007 11,4° -0,6° 217,9 %
2006 15,6° 3,7° 74,3 %
2005 13,9° 1,8° 86,0 %
2004 11,2° -0,7° 84,8 %
2003 14,5° 2,5° 155,0 %
2002 12,6° 0,6° 126,5 %
2001 13,3° 1,4° 109,4 %
2000 12,3° 0,3° 104,0 %
1999 13,0° 1,0° 60,8 %
1998 10,6° -1,3° 129,8 %
1997 14,1° 2,1° 77,3 %
1996 11,0° -1,0° 53,8 %
1995 12,6° 0,6° 64,2 %
1994 15,2° 3,2° 27,7 %
1993 10,2° -1,8° 91,1 %
1992 11,8° -0,2° 130,7 %
1991 14,2° 2,2° 69,4 %
1990 12,4° 0,4° 158,8 %
1989 13,4° 1,4° 37,9 %
1988 11,6° -0,4° 328,2 %
1987 11,7° -0,3° 77,6 %
1986 11,8° -0,2° 56,0 %
1985 11,7° -0,3° 127,5 %
1984 12,5° 0,5° 41,6 %
1983 13,5° 1,5° 50,2 %
1982 13,9° 1,9° 49,6 %
1981 11,4° -0,5° 119,8 %
1980 12,7° 0,8° 76,4 %
1979 11,1° -0,9° 60,0 %
1978 10,8° -1,2° 175,9 %
1977 12,6° 0,6° 69,6 %
1976 13,7° 1,7° 49,0 %
1975 13,5° 1,5° 72,4 %
1974 10,4° -1,6° 85,1 %
1973 13,9° 1,9° 84,6 %
1972 13,6° 1,6° 93,3 %
1971 12,5° 0,5° 75,0 %
1970 9,9° -2,0° 208,3 %
1969 12,2° 0,2° 91,1 %
1968 11,8° -0,1° 53,3 %
1967 11,3° -0,7° 96,8 %
1966 12,0° 0,0° 87,4 %
1965 10,3° -1,6° 83,9 %
1964 10,1° -1,8° 157,1 %
1963 11,5° -0,5° 74,1 %
1962 10,6° -1,4° 98,4 %
1961 11,6° -0,4° 156,2 %
1960 11,0° -1,0° 207,9 %
1959 13,5° 1,6° 86,2 %
1958 12,5° 0,5° 175,6 %
1957 12,4° 0,4° 131,5 %
1956 12,3° 0,3° 127,4 %
1955 15,5° 3,5° 35,6 %
1954 11,2° -0,8° 118,2 %
1953 11,9° -0,1° 149,4 %
1952 11,4° -0,6° 84,2 %
1951 10,5° -1,4° 80,7 %
1950 11,8° -0,1° 123,9 %
1949 13,5° 1,6° 28,6 %
1948 12,6° 0,6° 116,9 %
1947 13,2° 1,3° 87,2 %
1946 12,5° 0,5° 191,9 %
1945 13,4° 1,4° 92,4 %
1944 13,4° 1,4° 122,8 %
1943 12,7° 0,7° 88,7 %
1942 11,7° -0,3° 59,4 %
1941 14,6° 2,7° 176,7 %
1940 11,9° 0,0° 143,8 %
1939 11,2° -0,7° 213,2 %
1938 11,5° -0,5° 166,2 %
1937 13,8° 1,8° 96,1 %
1936 12,6° 0,6° 198,8 %
1935 13,1° 1,1° 57,4 %
1934 14,0° 2,1° 32,8 %
1933 14,1° 2,1° 96,9 %
1932 13,2° 1,2° 150,4 %
1931 11,9° -0,1° 153,6 %
1930 12,7° 0,8° 146,6 %
1929 11,9° -0,1° 47,0 %
1928 9,7° -2,2° 71,8 %
1927 13,9° 1,9° 109,5 %
1926 13,7° 1,8° 88,4 %
1925 15,2° 3,3° 67,9 %
1924 11,0° -1,0° 145,4 %
1923 12,6° 0,6° 36,2 %
1922 11,1° -0,9° 154,9 %
1921 12,5° 0,5° 56,3 %
1920 10,8° -1,2° 239,6 %
1919 13,8° 1,8° 108,4 %
1918 11,7° -0,2° 181,3 %
1917 12,2° 0,3° 44,2 %
1916 12,9° 0,9° 48,1 %
1915 11,5° -0,5° 152,7 %
1914 15,7° 3,7° 100,7 %
1913 13,7° 1,7° 65,9 %
1912 14,5° 2,5° 91,2 %
1911 13,6° 1,6° 36,1 %
1910 13,0° 1,0° 114,3 %
1909 11,1° -0,9° 174,8 %
1908 13,2° 1,2° 125,3 %
1907 11,3° -0,6° 115,0 %
1906 12,0° 0,0° 69,0 %
1905 13,4° 1,5° 44,4 %
1904 12,9° 0,4° 16,4 %
1903 11,4° -0,6° 157,9 %
1902 9,8° -2,1° 112,1 %
1901 16,9° 4,9° 39,1 %
1900 12,3° 0,4° 95,3 %