Vêret som var (klima)Kjevik målestasjon, Kristiansand (Vest-Agder)

Klimasidene blir fjerna frå Yr

Klimainformasjon finn du på nettsidene til Norsk klimaservicesenter.

Her kan du lese meir om pågåande endringar.

Klimastatistikk for Sørlandet

Langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for Sørlandet.
Dette er gjennomsnitssverdia for heile Sørlandet.

«Normal»: Normalen er gjennomsnittsvêr over ein periode på tretti år. Normalperioden i dag er frå 1961 til 1990.

Tre grafar: Dei tre grafane under viser temperaturutviklinga for siste heile månad, siste heile sesong og siste heile år. Les forklaring til grafane over kvar enkelt graf.

Finn fleire målestasjonar eller område med klimastatistikk.

Snarveg til klimastatistikk for

Du kan sjå klimastatistikk for alle måneder i året. Klikk på ein av lenkene for å gå direkte til klimastatistikken du vil sjå.

Klimastatistikk juni

Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for månaden.

Temperatur: Prikkane viser beregna gjennomsnittleg temperatur i månaden for kvart år. Linja er ei utjamning over 10 år. Normalen (sjå forklaring over) vises som ein tjukk strek.

Nedbør: Dei blå stolpane i botnen av bilete viser kor mykje nedbør som har falle sammenligna med normalen — tekna som ein tjukk strek over stolpane. Linja er ei utjamning over 10 år.

Bilete som viser klimastatistikk for juni

Vis tabell

Tabellvisning for temperatur/nedbør juni

*Denne tabellen kan sorteres. (Klikk på overskriftene)
År Temperatur Nedbør
Maks Min Gjennomsnitt Normalavvik Nedbør
2019 10,6° 0,4° 132,1 %
2018 12,9° 2,7° 85,1 %
2017 10,5° 0,3° 172,0 %
2016 11,7° 1,5° 98,7 %
2015 8,7° -1,5° 106,3 %
2014 11,5° 1,3° 35,2 %
2013 10,0° -0,2° 192,7 %
2012 8,6° -1,6° 147,1 %
2011 10,6° 0,4° 140,0 %
2010 10,9° 0,7° 33,5 %
2009 10,4° 0,2° 92,9 %
2008 10,2° 0,0° 117,8 %
2007 11,8° 1,6° 86,1 %
2006 11,2° 1,0° 60,4 %
2005 9,7° -0,5° 72,7 %
2004 9,5° -0,6° 133,4 %
2003 11,1° 1,0° 102,2 %
2002 10,9° 0,7° 123,3 %
2001 9,4° -0,9° 88,0 %
2000 8,8° -1,4° 115,8 %
1999 9,0° -1,2° 223,4 %
1998 8,8° -1,5° 194,8 %
1997 11,2° 1,0° 77,5 %
1996 9,9° -0,3° 74,2 %
1995 10,4° 0,2° 104,5 %
1994 8,3° -1,9° 87,3 %
1993 9,3° -0,9° 40,0 %
1992 12,6° 2,4° 12,4 %
1991 7,0° -3,2° 146,6 %
1990 10,3° 0,1° 155,6 %
1989 10,2° 0,0° 83,8 %
1988 13,4° 3,2° 46,5 %
1987 7,6° -2,6° 102,0 %
1986 11,5° 1,2° 90,6 %
1985 9,4° -0,8° 82,7 %
1984 10,4° 0,1° 76,2 %
1983 9,6° -0,6° 62,3 %
1982 10,2° 0,0° 64,6 %
1981 8,5° -1,7° 139,7 %
1980 10,9° 0,7° 192,3 %
1979 10,4° 0,2° 113,4 %
1978 10,6° 0,4° 107,8 %
1977 10,8° 0,5° 96,1 %
1976 10,6° 0,4° 46,4 %
1975 9,5° -0,7° 41,5 %
1974 10,4° 0,2° 64,9 %
1973 10,0° -0,3° 80,6 %
1972 8,8° -1,4° 196,7 %
1971 9,4° -0,8° 39,3 %
1970 13,1° 2,8° 63,6 %
1969 11,8° 1,5° 100,8 %
1968 10,9° 0,6° 146,8 %
1967 9,3° -0,9° 97,6 %
1966 11,5° 1,3° 71,0 %
1965 9,6° -0,6° 129,1 %
1964 8,3° -1,9° 173,9 %
1963 11,4° 1,2° 121,3 %
1962 8,4° -1,8° 92,7 %
1961 9,9° -0,3° 125,3 %
1960 11,0° 0,8° 106,8 %
1959 10,0° -0,2° 63,8 %
1958 9,9° -0,3° 48,0 %
1957 9,7° -0,6° 99,7 %
1956 8,8° -1,4° 100,7 %
1955 8,5° -1,7° 49,8 %
1954 9,4° -0,8° 169,9 %
1953 12,8° 2,6° 87,2 %
1952 7,6° -2,6° 90,4 %
1951 9,0° -1,2° 70,7 %
1950 9,5° -0,7° 133,4 %
1949 9,9° -0,3° 66,5 %
1948 9,6° -0,6° 138,5 %
1947 11,3° 1,0° 117,0 %
1946 8,6° -1,6° 176,4 %
1945 9,2° -1,0° 137,6 %
1944 8,4° -1,8° 151,5 %
1943 10,0° -0,2° 133,4 %
1942 8,4° -1,8° 79,8 %
1941 11,3° 1,0° 31,8 %
1940 12,2° 1,9° 13,1 %
1939 9,9° -0,3° 141,9 %
1938 8,2° -2,0° 122,9 %
1937 9,2° -1,0° 137,7 %
1936 12,0° 1,7° 44,8 %
1935 9,8° -0,5° 103,6 %
1934 10,8° 0,6° 70,2 %
1933 12,7° 2,5° 216,1 %
1932 9,9° -0,3° 44,6 %
1931 7,5° -2,7° 78,1 %
1930 10,2° 0,0° 90,0 %
1929 8,2° -2,1° 59,0 %
1928 6,8° -3,4° 96,7 %
1927 6,4° -3,8° 197,2 %
1926 10,0° -0,2° 144,9 %
1925 10,6° 0,3° 47,8 %
1924 8,6° -1,6° 114,8 %
1923 6,6° -3,6° 58,2 %
1922 8,9° -1,4° 54,6 %
1921 9,6° -0,7° 12,3 %
1920 10,7° 0,5° 41,1 %
1919 9,6° -0,7° 88,6 %
1918 8,8° -1,5° 56,1 %
1917 10,6° 0,4° 115,3 %
1916 8,2° -2,1° 200,2 %
1915 9,4° -0,8° 39,4 %
1914 11,1° 0,9° 45,1 %
1913 10,1° -0,1° 74,8 %
1912 10,2° 0,0° 130,0 %
1911 9,9° -0,3° 144,3 %
1910 11,4° 1,2° 71,4 %
1909 10,0° -0,2° 52,6 %
1908 11,0° 0,8° 61,5 %
1907 8,0° -2,2° 153,6 %
1906 12,0° 1,8° 22,8 %
1905 11,6° 1,4° 118,8 %
1904 10,4° 0,2° 49,4 %
1903 10,9° 0,7° 50,0 %
1902 10,5° 0,2° 44,1 %
1901 9,8° -0,2° 90,8 %
1900 11,7° 1,5° 84,9 %