1. Gjelder for Namdalen

  I perioden frå natt til fredag og til laurdag morgon, er det venta lokalt 60-100 mm/24t nedbør.

  Nivå
  Gult nivå - moderat fare
  Oransje nivå - stor fare
  Rødt nivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg kor farleg det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingVurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

  KonsekvensarFare for overvann i tettbygde områder. Se www.varsom.no for mer informasjon. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

  Tidslinje

  1. fredag 20. september 2019 kl 4 - *Faren øker
  2. laurdag 21. september 2019 kl 6 - *Faren er over
 2. Gjelder for deler av Trøndelag og Nordland.

  Det er ventet mye nedbør, opp mot 100 mm i løpet av fredag for ytre strøk. For indre strøk i varslingsområdet venter man opp mot 60mm. All nedbør ventes som regn, og i områder hvor det ligger snø ventes denne å smelte. Meteorologisk institutt har ute varsel om fare for mye nedbør på gult nivå for denne hendelsen.
  Les meir på NVE sine sider

  Nivå
  Gult nivå - moderat fare
  Oransje nivå - stor fare
  Rødt nivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg kor farleg det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingHold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak. Forhåndstapping av vannmagasiner bør vurderes. Beredskapsmyndigheter må være forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

  KonsekvensarAlvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader

 3. Gjelder for nord i Trøndelag og sør i Nordland

  Det ventes opp mot 100 mm regn på 24 timer fra fredag morgen til lørdag morgen, mindre i indre strøk. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.
  Les meir på NVE sine sider

  Nivå
  Gult nivå - moderat fare
  Oransje nivå - stor fare
  Rødt nivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg kor farleg det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingHold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred. Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren.

  KonsekvensarUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Denne sida får ein ny heim

Innhaldet på denne sida blir snart flytta til dei nye nettsidene våre.

Her kan du lese meir om pågåande endringar.

Namsos lufthavn målestasjon (72580)

Dette er den næraste offisielle målestasjonen, 3,5 km frå punktet Namsos. Stasjonen vart oppretta i juli 1968. Stasjonen måler temperatur og vind. Det manglar normalar for nedbør. Det kan mangle data i observasjonsperioden.

Siste 30 døger: Snittemperaturen var 12,3 gradar, 2,0 gradar over normalen. Høgste temperatur var 28,5 gradar (28. august), lågaste var 1,8 gradar (19. september). Største vindstyrke var 10,3 m/s (16. september).

Siste 13 heile månader: Høgste temperatur var 33,9 gradar (27. jul. 2019) og lågaste -15,8 gradar (5. feb. 2019).

Forklaring til grafen. Gøym forklaring

Den svarte streken viser normalen (både nedbør og temperatur). På enkelte stasjoner er det foreløpig ikke utarbeidet normalverdier.

Den røde/blå streken viser middeltemperatur over døgnet (som er utjevnet over 30 dager for å kunne sammenlignes med normaltemperaturen). Streken er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De røde/blå feltene viser temperaturvariasjonene gjennom døgnet, med maks- og minimumstemperatur som endepunkter. Feltene er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De lyseblå søylene viser total nedbør denne måneden. De svarte strekene som krysser dem er nedbørnormalen.

De mørkegrå søylene bak nedbøren viser målt snødybde dag for dag.

Noen målestasjoner måler bare nedbør, andre måler bare temperatur. Om et felt eller en søyle mangler, er det fordi det ikke finnes data fra målestasjonen.

NB! Nedbøren måles kl 07 norsk normaltid. Dagens verdi viser hvor mye nedbør (i mm) som kom siste 24 timer fram til kl 07 (kl 08 sommertid).

Last ned annen værstatistikk fra eklima.met.no.

Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Månader Temperatur Vind
Gjennom-
snitt
Normal Varmast Kaldast Gjennom-
snitt
Sterkast
vind
aug 2019 14,9° 28,5° 28. aug 6,8° 24. aug 3,3 m/s 10,9 m/s 11. aug
jul 2019 15,1° 33,9° 27. jul 5,5° 2. jul 3,4 m/s 13,0 m/s 1. jul
jun 2019 13,1° 26,6° 16. jun 4,2° 12. jun 3,8 m/s 12,6 m/s 13. jun
mai 2019 7,6° 25,1° 22. mai -2,7° 7. mai 3,8 m/s 12,2 m/s 23. mai
apr 2019 6,5° 20,8° 28. apr -6,2° 11. apr 4,6 m/s 13,1 m/s 5. apr
mar 2019 -0,5° 11,6° 28. mar -15,1° 12. mar 5,2 m/s 20,0 m/s 29. mar
feb 2019 0,0° 8,9° 14. feb -15,8° 5. feb 6,3 m/s 18,2 m/s 24. feb
jan 2019 -2,3° 7,8° 10. jan -13,3° 23. jan 5,1 m/s 15,8 m/s 11. jan
des 2018 -1,1° 9,7° 1. des -14,5° 15. des 5,2 m/s 13,5 m/s 25. des
nov 2018 3,3° 10,3° 11. nov -8,7° 22. nov 4,8 m/s 11,7 m/s 29. nov
okt 2018 5,5° 20,9° 14. okt -6,6° 28. okt 4,4 m/s 13,3 m/s 31. okt
sep 2018 11,0° 22,2° 7. sep 3,4° 28. sep 4,7 m/s 19,7 m/s 26. sep
aug 2018 13,3° 30,1° 1. aug 5,0° 27. aug 3,5 m/s 15,6 m/s 11. aug