Vêret som varKristentrøa, Hemne (Trøndelag)

 1. Gjelder for Trøndelag, ytre strøk på Vest- og Nordvestlandet og deler av Rogaland

  Det ventes regn og stedvis kraftige regnbyger over hele området, ca 50-80 mm lokalt på søndag. Aller mest nedbør er ventet i indre og midtre deler av Vestlandet og Nordvestlandet, som har oransje varsel. Det er noe usikkert hvilke områder som får mest nedbør. Skredfaren er størst der bygene treffer. Følg værradar. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy.
  Les meir på NVE sine sider

  Nivå
  Gult nivå - moderat fare
  Oransje nivå - stor fare
  Rødt nivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg kor farleg det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingHold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.

  KonsekvensarUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

 2. Gjelder for deler av Møre og Romsdal og Trøndelag

  Det er ventet mye regn søndag og mandag. Det ventes mest regn på midtre og indre strøk. Det er stor usikkerhet i de ventete nedbørmengder. Mye regn vil gi økende vannføring i vassdragene. Vannføringen kan passere gult varslingsnivå. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.
  Les meir på NVE sine sider

  Nivå
  Gult nivå - moderat fare
  Oransje nivå - stor fare
  Rødt nivå - ekstrem fare
  Fargen forklarer deg kor farleg det kan bli (hjelp.yr.no)

  AnbefalingHold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

  KonsekvensarUtfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt

Denne sida får ein ny heim

Innhaldet på denne sida blir snart flytta til dei nye nettsidene våre.

Her kan du lese meir om pågåande endringar.

Hitra (Sandstad) målestasjon (65451)

Dette er den næraste offisielle målestasjonen, 24,0 km frå punktet Kristentrøa. Stasjonen vart oppretta i september 2012. Stasjonen måler nedbør, temperatur og vind. Det manglar normalar for nedbør og temperatur. Det kan mangle data i observasjonsperioden.

Siste 30 døger: Høgste temperatur var 27,9 gradar (26. august), lågaste var 5,7 gradar (9. september). Samla nedbør var 138,3 mm. Mest nedbør på eitt døger var 38,7 mm (13. september), målt kl 7 (kl 8 sumartid) for siste 24 timar. Største vindstyrke var 12,4 m/s (1. september).

Siste 13 heile månader: Høgste temperatur var 31,4 gradar (28. jul. 2019) og lågaste -8,8 gradar (5. feb. 2019). Mest nedbør på eitt døger var 44,4 mm (11. aug. 2018).

Forklaring til grafen. Gøym forklaring

Den svarte streken viser normalen (både nedbør og temperatur). På enkelte stasjoner er det foreløpig ikke utarbeidet normalverdier.

Den røde/blå streken viser middeltemperatur over døgnet (som er utjevnet over 30 dager for å kunne sammenlignes med normaltemperaturen). Streken er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De røde/blå feltene viser temperaturvariasjonene gjennom døgnet, med maks- og minimumstemperatur som endepunkter. Feltene er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De lyseblå søylene viser total nedbør denne måneden. De svarte strekene som krysser dem er nedbørnormalen.

De mørkegrå søylene bak nedbøren viser målt snødybde dag for dag.

Noen målestasjoner måler bare nedbør, andre måler bare temperatur. Om et felt eller en søyle mangler, er det fordi det ikke finnes data fra målestasjonen.

NB! Nedbøren måles kl 07 norsk normaltid. Dagens verdi viser hvor mye nedbør (i mm) som kom siste 24 timer fram til kl 07 (kl 08 sommertid).

Last ned annen værstatistikk fra eklima.met.no.

Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Månader Temperatur Nedbør Vind
Gjennom-
snitt
Normal Varmast Kaldast Totalt Normal Mest på
eitt døger
Gjennom-
snitt
Sterkast
vind
aug 2019 14,5° 27,9° 26. aug 7,7° 22. aug 65,0 mm 16,5 mm 13. aug 3,1 m/s 10,5 m/s 10. aug
jul 2019 14,0° 31,4° 28. jul 5,5° 4. jul 107,7 mm 28,8 mm 4. jul 3,4 m/s 12,2 m/s 2. jul
jun 2019 12,5° 22,6° 16. jun 4,6° 1. jun 120,4 mm 21,5 mm 18. jun 4,0 m/s 13,2 m/s 30. jun
mai 2019 7,4° 24,9° 22. mai 0,0° 3. mai 91,1 mm 18,1 mm 2. mai 4,0 m/s 14,7 m/s 10. mai
apr 2019 7,8° 22,7° 23. apr -4,0° 11. apr 12,8 mm 3,7 mm 21. apr 3,2 m/s 12,0 m/s 1. apr
mar 2019 1,9° 11,6° 28. mar -7,2° 6. mar 175,0 mm 29,0 mm 25. mar 5,6 m/s 20,0 m/s 23. mar
feb 2019 3,3° 12,9° 23. feb -8,8° 5. feb 66,6 mm 10,5 mm 12. feb 5,0 m/s 16,3 m/s 27. feb
jan 2019 0,9° 8,5° 10. jan -6,9° 17. jan 139,3 mm 36,6 mm 1. jan 5,5 m/s 19,0 m/s 14. jan
des 2018 2,6° 11,2° 1. des -5,5° 14. des 160,8 mm 27,9 mm 25. des 4,5 m/s 14,9 m/s 31. des
nov 2018 6,9° 14,1° 16. nov -1,7° 28. nov 40,3 mm 9,2 mm 3. nov 3,8 m/s 17,4 m/s 29. nov
okt 2018 7,3° 18,9° 12. okt -2,2° 28. okt 178,9 mm 20,9 mm 22. okt 4,9 m/s 17,5 m/s 30. okt
sep 2018 11,4° 22,3° 7. sep 2,8° 28. sep 228,6 mm 35,7 mm 26. sep 5,0 m/s 16,5 m/s 26. sep
aug 2018 13,3° 25,0° 1. aug 6,5° 27. aug 173,2 mm 44,4 mm 11. aug 3,4 m/s 12,8 m/s 19. aug