Vêret som varTakle målestasjon, Gulen (Sogn og Fjordane)

 1. Varseltrekant

  *Pågår: Jordskredfare gult nivå (deler av Vestlandet)

  Det ventes kraftig snøsmelting, opp mot 20-30mm/24t. Vind kan lokalt forsterke snøsmeltingen. I tillegg ventes det regn fra søndag ettermiddag og utover natten, lokalt opp mot 30-40mm/24t. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40-50 cm snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp, og kan da utvikle seg til flomskred. Les hele varselet på Varsom.no.

  Tidslinje

  1. sundag 22. april 2018 kl 19:00
   *Faren øker
  2. måndag 23. april 2018 kl 11:00
   *Faren er over

  Det ventes noen skredhendelser. Enkelte store hendelser kan forekomme. Sørpeskred: En strøm av vannmettet snø. Denne skredtypen utløses i slakt terreng og følger deretter bekkeløp og bratte skråninger.Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Hold vannveier og avløpsrør fri for snø/is, sedimenter, søppel, kvist og løv.

Takle målestasjon (52860)

Stasjonen ligg i Gulen kommune, 38 m o.h. Dette er den næraste offisielle målestasjonen, 0,0 km frå punktet Takle målestasjon. Stasjonen vart oppretta i juni 1950. Stasjonen måler nedbør, temperatur og snø. Det kan mangle data i observasjonsperioden.

Siste 30 døger: Snittemperaturen var 4,3 gradar, 0,5 gradar over normalen. Høgste temperatur var 15,4 gradar (14. april), lågaste var -5,9 gradar (31. mars). Samla nedbør var 82,5 mm. Mest nedbør på eitt døger var 19,4 mm (25. mars), målt kl 7 (kl 8 sumartid) for siste 24 timar.

Siste 13 heile månader: Høgste temperatur var 22,8 gradar (23. jul. 2017) og lågaste -12,2 gradar (1. mar. 2018). Mest nedbør på eitt døger var 88,7 mm (23. des. 2017). Største snødjupna var 15 cm (4. apr. 2018).

Forklaring til grafen. Gøym forklaring

Den svarte streken viser normalen (både nedbør og temperatur). På enkelte stasjoner er det foreløpig ikke utarbeidet normalverdier.

Den røde/blå streken viser middeltemperatur over døgnet (som er utjevnet over 30 dager for å kunne sammenlignes med normaltemperaturen). Streken er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De røde/blå feltene viser temperaturvariasjonene gjennom døgnet, med maks- og minimumstemperatur som endepunkter. Feltene er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.

De lyseblå søylene viser total nedbør denne måneden. De svarte strekene som krysser dem er nedbørnormalen.

De mørkegrå søylene bak nedbøren viser målt snødybde dag for dag.

Noen målestasjoner måler bare nedbør, andre måler bare temperatur. Om et felt eller en søyle mangler, er det fordi det ikke finnes data fra målestasjonen.

NB! Nedbøren måles kl 07 norsk normaltid. Dagens verdi viser hvor mye nedbør (i mm) som kom siste 24 timer fram til kl 07 (kl 08 sommertid).

Last ned annen værstatistikk fra eklima.met.no.

Tabellvisning for temperatur og nedbør per måned
Månader Temperatur Nedbør
Gjennom-
snitt
Normal Varmast Kaldast Totalt Normal Mest på
eitt døger
mar 2018 0,0° 2,3° 8,2° 23. mar -12,2° 1. mar 64,5 mm 256,0 mm 19,4 mm 25. mar
feb 2018 0,4° 0,8° 5,6° 9. feb -9,0° 28. feb 126,5 mm 232,0 mm 28,5 mm 10. feb
jan 2018 2,3° 1,0° 9,6° 10. jan -3,8° 22. jan 262,6 mm 329,0 mm 48,3 mm 25. jan
des 2017 2,7° 2,1° 10,2° 7. des -4,2° 15. des 412,3 mm 370,0 mm 88,7 mm 23. des
nov 2017 4,2° 4,0° 10,9° 1. nov -3,1° 29. nov 475,4 mm 380,0 mm 62,9 mm 17. nov
okt 2017 8,9° 7,8° 17,0° 2. okt 1,9° 30. okt 443,3 mm 407,0 mm 41,4 mm 4. okt
sep 2017 13,0° 10,3° 20,4° 27. sep 6,7° 16. sep 131,0 mm 388,0 mm 51,7 mm 6. sep
aug 2017 13,6° 13,4° 20,5° 17. aug 8,0° 13. aug 249,4 mm 212,0 mm 35,4 mm 29. aug
jul 2017 13,8° 13,5° 22,8° 23. jul 7,0° 5. jul 134,6 mm 169,0 mm 23,3 mm 17. jul
jun 2017 12,3° 12,3° 22,7° 30. jun 3,6° 1. jun 210,6 mm 157,0 mm 34,4 mm 25. jun
mai 2017 10,5° 9,3° 20,7° 28. mai 2,2° 1. mai 73,1 mm 132,0 mm 26,5 mm 17. mai
apr 2017 5,3° 4,7° 12,3° 3. apr -0,9° 25. apr 243,2 mm 147,0 mm 36,1 mm 5. apr
mar 2017 3,8° 2,3° 9,0° 28. mar -5,4° 8. mar 247,0 mm 256,0 mm 42,1 mm 14. mar